Home
РУССКИЙ   IN ENGLISH    ประกาศ: Announcement by the National Legislative Assembly on the Invitation for the Ascension of the Heir to the Throne ** รัฐบาลไทยโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญลงนามน้อมเกล้าแสดงความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช ** พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วันที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 23.30 น. ** กิจกรรมสอท.: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก จัดงานเลี้ยงรับรองวันกองทัพไทย ** การจัดงานพิธีสตมวารของ สอท. ณ กรุงมอสโก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ** ข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ** The Royal Rainmaking **
Home
 • ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย
 • สถานเอกอัครราชทูต
 • พื้นที่ในความรับผิดชอบ
 • สถานกงสุลในรัสเซียและ CIS
 • กิจกรรมสถานทูต
 • ข่าวและข้อมูลที่น่าสนใจ
 • ฝ่ายกงสุล
 • การศึกษารัสเซีย
 • ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม
 • ข่าวงาน

 •   ติดต่อเรา
  Bolshaya Spasskaya 9
  Moscow 129090, Russia

  โทร: +7495 608-0856
  หมายเลขฉุกเฉิน:
  +๗๙๑๖ ๙๓๙-๒๑๕๕
  แฟกซ์: +7 (495) 690 - 9659

  รายละเอียดและแผนที่ >>>

  สอท. ณ กรุงมอสโก : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเยือนรัสเซีย

  กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต /

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเยือนรัสเซีย

  (As of 2016-08-11)

  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เยือนรัสเซียเพื่อพบหารือกับผู้บริหารหน่วยงานรัสเซีย 2 แห่ง ได้แก่

  (1) นาย Vitaly Mutko รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬารัสเซีย โดยได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญทางกีฬา การพัฒนาไทยให้เป็น sport destination สำหรับการฝึกซ้อมกีฬาระดับสากล แผนการนำฟุตบอลไทยไปแข่งขันฟุตบอลโลกภายใน 10 ปี การสนับสนุนกีฬาฤดูหนาว การพัฒนาสถาบันการศึกษาให้ครอบคลุมมิติต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกีฬา ทั้งด้านจิตวิทยา วิทยาศาสตร์การกีฬา เวชภัณฑ์ การผลิตบุคลากรทางการกีฬาแบบมืออาชีพตลอดช่วงชีวิต

  (2) นาย Oleg Safonov ผู้อำนวยการ Federal Agency for Tourism (Rosturism) โดยได้หารือในประเด็นการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวรัสเซีย การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่รู้ภาษารัสเซีย นโยบายการเป็น quality leisure destination และการกระจายรายได้โดยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

  ที่มา: สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก
  กิจกรรมอื่นๆ: 
   
  กรุงเทพมหานคร
  มอสโก
  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
  วลาดิวอสต็อก
  เคียฟ
  เยเรวาน
  อัลมาตี
  ทาชเคนท์
  Москва информер погоды
  Банкок информер прогноз погоды
  เรื่องเด่น
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเยือนรัสเซีย
  บทความ
  The New Great Game ของศตวรรษที่ 21

  โดย วัฒนะ คุ้นวงศ์
  The New Great Game เป็นพัฒนาการทางการเมืองในภูมิภาคเอเชียกลางหลังเหตุการณ์ 11 กันยายน ซึ่งสะท้อนภาพค ...
  บันทึกลับผู้ติดตาม : ตอนที่ ๓

  โดย นายโตสตอย ช้างเท้าหลัง
  Hotel Ukraina ๑๕ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ วันแรกของสัปดาห์นี้ อากาศอุ่นขึ้นมาก แต่ค่าเงินเหรียญสหรัฐกลับลดต่อเนื่องลงอี ...

  *** สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ขอสงวนลิขสิทธิ์ในงานเขียนและงานแปลทุกชิ้น ***

  Copyright © 2008-2012 Royal Thai Embassy. All Rights Reserved.