Home
РУССКИЙ   IN ENGLISH    ประกาศ: Announcement by the National Legislative Assembly on the Invitation for the Ascension of the Heir to the Throne ** รัฐบาลไทยโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญลงนามน้อมเกล้าแสดงความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช ** พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วันที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 23.30 น. ** กิจกรรมสอท.: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก จัดงานเลี้ยงรับรองวันกองทัพไทย ** การจัดงานพิธีสตมวารของ สอท. ณ กรุงมอสโก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ** ข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ** The Royal Rainmaking **
Home
 • ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย
 • สถานเอกอัครราชทูต
 • พื้นที่ในความรับผิดชอบ
 • สถานกงสุลในรัสเซียและ CIS
 • กิจกรรมของสถานทูต
 • ข่าวและข้อมูลที่น่าสนใจ
 • ฝ่ายกงสุล
 • การศึกษารัสเซีย
 • ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม
 • ข่าวงาน

 •   ติดต่อเรา
  Bolshaya Spasskaya 9
  Moscow 129090, Russia

  โทร: +7495 608-0856
  หมายเลขฉุกเฉิน:
  +๗๙๑๖ ๙๓๙-๒๑๕๕
  แฟกซ์: +7 (495) 690 - 9659

  รายละเอียดและแผนที่ >>>

  สอท. ณ กรุงมอสโก : งานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันอาเซียน 2559 ณ กรุงมอสโก

  กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต /

  งานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันอาเซียน 2559 ณ กรุงมอสโก

  (As of 2016-08-20)

  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 นายบุญญฤทธิ์ วิเชียรพันธุ์ อุปทูต ณ กรุงมอสโก ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันอาเซียน 2559 ซึ่งนายเตียง บุบผา เอกอัครราชทูต สปป. ลาวประจำกรุงมอสโก ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียน ณ กรุงมอสโก เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นร่วมกับเอกอัครราชทูตอาเซียน ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต สปป. ลาว โดยมีนางปารณีย์ คล้ายสุบรรณ์ วัฒน์ธรรมาวุธ เลขานุการเอกรับผิดชอบงานอาเซียน และนายศรวุช นรภูมิพิภัชน์ เลขานุการเอกรับผิดชอบงานการเมืองเข้าร่วมด้วย ในการนี้ นายอเล็กซานเดอร์ อิวานอฟ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียในฐานะแขกกิตติมศักดิ์ได้กล่าวชื่นชมความสำเร็จของอาเซียนด้านการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ที่เกิดขึ้นในช่วงกว่าสี่ทศวรรษที่ผ่านมาและย้ำว่ารัฐบาลรัสเซียให้ความสำคัญลำดับต้นกับการส่งเสริมความร่วมมือกับอาเซียนเพื่อส่งเสริม สเถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตลอดจนขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น  ที่มา: สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก
  กิจกรรมอื่นๆ: 
   
  กรุงเทพมหานคร
  มอสโก
  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
  วลาดิวอสต็อก
  เคียฟ
  เยเรวาน
  อัลมาตี
  ทาชเคนท์
  Москва информер погоды
  Банкок информер прогноз погоды
  เรื่องเด่น
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเยือนรัสเซีย
  บทความ
  เอเชียกลางในกระแสอารยะธรรมโลก ตอนที่ 1

  โดย วัฒนะ คุ้นวงศ์
  อารยะธรรมของชนเผ่าเร่ร่อน “เอเชียกลาง” ซึ่งเรามีความเข้าใจว่าเป็นอาณาบริเวณซึ่งเป็นที่ตั้งของประเ ...
  ประชากรลดลง สมองไหล และแรงงานขาดแคลน : วาระแห่งชาติของรัสเซีย

  โดย Mag Feliz
  สหประชาชาติคาดการณ์ว่า ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นจากประมาณ 6.5 พันล้านคนในปัจจุบัน เป็น 9.1 พันล้านในปี ค.ศ. 2050 โดยร้ ...

  *** สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ขอสงวนลิขสิทธิ์ในงานเขียนและงานแปลทุกชิ้น ***

  Copyright © 2008-2012 Royal Thai Embassy. All Rights Reserved.