Home
РУССКИЙ   IN ENGLISH    ประกาศ: Announcement by the National Legislative Assembly on the Invitation for the Ascension of the Heir to the Throne ** รัฐบาลไทยโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญลงนามน้อมเกล้าแสดงความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช ** พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วันที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 23.30 น. ** กิจกรรมสอท.: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก จัดงานเลี้ยงรับรองวันกองทัพไทย ** การจัดงานพิธีสตมวารของ สอท. ณ กรุงมอสโก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ** ข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ** The Royal Rainmaking **
Home
 • ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย
 • สถานเอกอัครราชทูต
 • พื้นที่ในความรับผิดชอบ
 • สถานกงสุลในรัสเซียและ CIS
 • กิจกรรมของสถานทูต
 • ข่าวและข้อมูลที่น่าสนใจ
 • ฝ่ายกงสุล
 • การศึกษารัสเซีย
 • ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม
 • ข่าวงาน

 •   ติดต่อเรา
  Bolshaya Spasskaya 9
  Moscow 129090, Russia

  โทร: +7495 608-0856
  หมายเลขฉุกเฉิน:
  +๗๙๑๖ ๙๓๙-๒๑๕๕
  แฟกซ์: +7 (495) 690 - 9659

  รายละเอียดและแผนที่ >>>

  สอท. ณ กรุงมอสโก : กงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ กรุงเคียฟเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโกและหารือข้อราชการกับทีมประเทศไทย

  กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต /

  กงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ กรุงเคียฟเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโกและหารือข้อราชการกับทีมประเทศไทย

  (As of 2016-09-04)

  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 นาย Michael Radutsky กงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ กรุงเคียฟ พร้อมด้วย น.ส. Antonina Dergileva ผู้ช่วยกงสุลกิตติมศักดิ์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายเกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก และหารือข้อราชการและแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น โดยเฉพาะด้านการคุ้มครองดูแลคนไทยในยูเครน และประเด็นกงสุลอื่นๆ แนวทางการส่งเสริมผลประโยชน์ไทยในยูเครน สถานการณ์การเมืองและความมั่นคงในยูเครน โอกาสและลู่ทางในการเพิ่มปริมาณร้านอาหารไทยและสินค้าไทยในยูเครน การส่งเสริมและแนวโน้มจำนวนนักท่องเที่ยวยูเครนไปยังไทย ตลอดจนการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมไทยในยูเครน ทั้งนี้ พันเอก คม วิริยะเวชกุล ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก นายกิตตินันท์ ยิ่งเจริญ อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) นายกิตติ ตันติรังสี อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายความมั่นคง) ได้เข้าร่วมด้วย  ที่มา: สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก
  กิจกรรมอื่นๆ: 
   
  กรุงเทพมหานคร
  มอสโก
  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
  วลาดิวอสต็อก
  เคียฟ
  เยเรวาน
  อัลมาตี
  ทาชเคนท์
  Москва информер погоды
  Банкок информер прогноз погоды
  เรื่องเด่น
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเยือนรัสเซีย
  บทความ
  The New Great Game ของศตวรรษที่ 21

  โดย วัฒนะ คุ้นวงศ์
  The New Great Game เป็นพัฒนาการทางการเมืองในภูมิภาคเอเชียกลางหลังเหตุการณ์ 11 กันยายน ซึ่งสะท้อนภาพค ...
  เศรษฐีรัสเซีย ก่อนที่จะมาสยายปีก ตอนที่ 2

  โดย นายลี้ เต้าฮวย
  เป็นเศรษฐีรัสเซีย น่าสงสารครับ เพราะคุณท่านทั้งหลาย กว่าจะได้มีโอกาสช๊อปปิ้งกับเขาได้สักครั้ง ก็ต้องรอ ...

  *** สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ขอสงวนลิขสิทธิ์ในงานเขียนและงานแปลทุกชิ้น ***

  Copyright © 2008-2012 Royal Thai Embassy. All Rights Reserved.