Home
РУССКИЙ   IN ENGLISH    ประกาศ: Announcement by the National Legislative Assembly on the Invitation for the Ascension of the Heir to the Throne ** รัฐบาลไทยโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญลงนามน้อมเกล้าแสดงความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช ** พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วันที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 23.30 น. ** กิจกรรมสอท.: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก จัดงานเลี้ยงรับรองวันกองทัพไทย ** การจัดงานพิธีสตมวารของ สอท. ณ กรุงมอสโก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ** ข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ** The Royal Rainmaking **
Home
 • ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย
 • สถานเอกอัครราชทูต
 • พื้นที่ในความรับผิดชอบ
 • สถานกงสุลในรัสเซียและ CIS
 • กิจกรรมของสถานทูต
 • ข่าวและข้อมูลที่น่าสนใจ
 • ฝ่ายกงสุล
 • การศึกษารัสเซีย
 • ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม
 • ข่าวงาน

 •   ติดต่อเรา
  Bolshaya Spasskaya 9
  Moscow 129090, Russia

  โทร: +7495 608-0856
  หมายเลขฉุกเฉิน:
  +๗๙๑๖ ๙๓๙-๒๑๕๕
  แฟกซ์: +7 (495) 690 - 9659

  รายละเอียดและแผนที่ >>>

  สอท. ณ กรุงมอสโก : ข่าวสารนิเทศ กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทยในรัสเซีย

  กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต /

  ข่าวสารนิเทศ กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทยในรัสเซีย

  (As of 2016-10-16)

  ด้วยเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 นายเกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ได้ต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการคลินิกสุขภาพและการกงสุลในภูมิภาคอูราลและ กรุงมอสโก (24-29 กันยายน 2559) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมและคุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทยในสหพันธรัฐรัสเซีย โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ และหน่วยงานไทยอื่น ๆ ที่รับผิดชอบเรื่องสาธารณสุข การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และแรงงาน ได้แก่ แพทยสภา สำนักงานอัยการสูงสุด และกระทรวงแรงงาน

  คนไทยกว่า 200 คน ทั้งที่เมืองเยคาเตรินเบิร์ก แคว้น Sverdlovsk และกรุงมอสโก ได้รับคำปรึกษาเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพขั้นพื้นฐานจากคณะแพทย์อาสา นำโดยนายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์ เลขาธิการแพทยสภา รวมทั้งได้รับคำแนะนำและการชี้แนะด้านกฎหมายเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแรงงานจากนางสาวรวีวรรณ อัศวกุล ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด และนายสมชาย อัครธรรมกุล ผู้แทนกระทรวงแรงงาน นอกจากนี้ ในโอกาสดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เผยแพร่ “รายการยารักษาและบรรเทาอาการโรคทั่วไป ฉบับภาษาอังกฤษและรัสเซีย” เพื่อลดอุปสรรคทางภาษารัสเซียในการซื้อหายารักษาและบรรเทาอาการโรคทั่วไป

  ในการดำเนินโครงการฯ ที่เมืองเยคาเตรินเบิร์ก นายบุญญฤทธิ์ วิเชียรพันธุ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา พร้อมด้วยนางสาวปวินท์รัตน์ มหาคุณ เลขานุการโท (ฝ่ายกงสุล) สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าพบกับนายกเทศมนตรีเมืองเยคาเตรินเบิร์ก และรัฐมนตรีดูแลกิจการต่างประเทศของแคว้น Sverdlovsk ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำความจำเป็นในการคุ้มครองบุคคลสัญชาติไทยโดยหน่วยงานรัสเซียที่เกี่ยวข้อง และได้รับทราบศักยภาพทางธุรกิจของการเปิดร้านอาหารไทยและโรงงานชิ้นส่วนยานยนต์ในเมืองเยคาเตรินเบิร์ก นอกจากนี้ ฝ่ายไทยได้ยืนยันกับฝ่ายรัสเซียว่า รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมสูงสุดของชาวรัสเซียจากแคว้น Sverdlovsk

  ที่มา: สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก
  กิจกรรมอื่นๆ: 
   
  กรุงเทพมหานคร
  มอสโก
  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
  วลาดิวอสต็อก
  เคียฟ
  เยเรวาน
  อัลมาตี
  ทาชเคนท์
  Москва информер погоды
  Банкок информер прогноз погоды
  เรื่องเด่น
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเยือนรัสเซีย
  บทความ
  รูดอล์ฟิโอ ตอนที่ 1

  โดย วาเลนติน ราสปูติน (เขียน)
  ก่อพงษ์ อัศวไชยวศิน (แปล)

  วันหนึ่งของฤดูใบไม้ร่วง รถรางสายหนึ่ง ..... จุดเริ่มต้นเล็กๆของเธอ....... จุดหักเหใหญ่ของเขา........ .........จุดเล็กๆของ ...
  The New Great Game ของศตวรรษที่ 21

  โดย วัฒนะ คุ้นวงศ์
  The New Great Game เป็นพัฒนาการทางการเมืองในภูมิภาคเอเชียกลางหลังเหตุการณ์ 11 กันยายน ซึ่งสะท้อนภาพค ...

  *** สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ขอสงวนลิขสิทธิ์ในงานเขียนและงานแปลทุกชิ้น ***

  Copyright © 2008-2012 Royal Thai Embassy. All Rights Reserved.