Home
РУССКИЙ   IN ENGLISH    ประกาศ: Announcement by the National Legislative Assembly on the Invitation for the Ascension of the Heir to the Throne ** รัฐบาลไทยโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญลงนามน้อมเกล้าแสดงความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช ** พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วันที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 23.30 น. ** กิจกรรมสอท.: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก จัดงานเลี้ยงรับรองวันกองทัพไทย ** การจัดงานพิธีสตมวารของ สอท. ณ กรุงมอสโก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ** ข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ** The Royal Rainmaking **
Home
 • ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย
 • สถานเอกอัครราชทูต
 • พื้นที่ในความรับผิดชอบ
 • สถานกงสุลในรัสเซียและ CIS
 • กิจกรรมสถานทูต
 • ข่าวและข้อมูลที่น่าสนใจ
 • ฝ่ายกงสุล
 • การศึกษารัสเซีย
 • ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม
 • ข่าวงาน

 •   ติดต่อเรา
  Bolshaya Spasskaya 9
  Moscow 129090, Russia

  โทร: +7495 608-0856
  หมายเลขฉุกเฉิน:
  +๗๙๑๖ ๙๓๙-๒๑๕๕
  แฟกซ์: +7 (495) 690 - 9659

  รายละเอียดและแผนที่ >>>

  ประชากรลดลง สมองไหล และแรงงานขาดแคลน : วาระแห่งชาติของรัสเซีย - สอท. ณ กรุงมอสโก : ประชากรลดลง สมองไหล และแรงงานขาดแคลน : วาระแห่งชาติของรัสเซีย - สอท มอสโก

  รวมบทความ / เศรษฐกิจ /

  ประชากรลดลง สมองไหล และแรงงานขาดแคลน : วาระแห่งชาติของรัสเซีย

  Mag Feliz
  มิถุนายน 2549

  สหประชาชาติคาดการณ์ว่า ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นจากประมาณ 6.5 พันล้านคนในปัจจุบัน เป็น 9.1 พันล้านในปี ค.ศ. 2050 โดยร้อยละ 95 เป็นการเพิ่มขึ้นในประเทศกำลังพัฒนา แต่ประชากรในประเทศพัฒนาแล้วกลับจะลดลงปีละประมาณ 1 ล้านคน

  ที่กล่าวข้างต้นเป็นแนวโน้มในอนาคต ส่วนในปัจจุบัน ประเทศพัฒนาแล้วยังคงมีประชากรเพิ่มขึ้น แต่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงเรื่อย ๆ และมีเพียงไม่กี่ประเทศที่ประชากรลดลง

  หนึ่งในจำนวนไม่กี่ประเทศนั้นคือรัสเซีย

  สถิติที่น่าตกใจของรัสเซียคือ นับตั้งแต่ปี 1990 ประชากรรัสเซียได้ลดลงจาก 148 ล้านคนเหลือ 143 ล้านคนในปี 2005 หรือ ลดลง 5 ล้านคนในช่วง 15 ปี ถ้าจะให้เห็นภาพชัดขึ้นก็คือ ในแต่ละวัน รัสเซียมีประชากรลดลงเกือบ 100 คน หากยังคงเป็นเช่นนี้ สหประชาชาติคาดการณ์ว่า ในปี 2050 รัสเซียจะมีประชากรเหลือเพียง 101.5 ล้านคน และในปลายศตวรรษนี้ จะเหลือเพียง 79.5 ล้านคน กล่าวคือ ใน 1 ศตวรรษ ประชากรรัสเซียจะลดลงเกือบครึ่งหนึ่ง นับว่าปัญหานี้อยู่ในขั้นวิกฤตเลยทีเดียว

  สาเหตุหลักที่ประชากรที่ลดลงอย่างมากมายนี้ สรุปง่าย ๆ ก็คือ อัตราการเกิดต่ำและอัตราการตายสูง ยิ่งไปกว่านั้น ในขณะที่อัตราการเกิดไม่เพิ่มขึ้น อัตราการตายกลับสูงขึ้นเรื่อย ๆ

  ในปี 2548 รัสเซียมีอัตราการเกิด 10 คนต่อประชากร 1,000 คน และมีอัตราการตาย 15 คน ต่อประชากร 1,000 คน นอกจากนี้ รัสเซียเป็นประเทศที่มีอัตราภาวะเจริญพันธุ์ (fertility rate) ต่ำที่สุดประเทศหนึ่งในโลก คือ 1.34 คนต่อสตรี 1 คน และที่น่าตกใจคืออายุขัย (life expectancy at birth) ของชายรัสเซียลดลงอย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ขณะนี้ผู้ชายมีอายุขัย 58.9 ปี และผู้หญิง 71.9 ปี สาเหตุที่ผู้ชายรัสเซียมีอายุแสนสั้นนี้ส่วนใหญ่มาจากโรคภัยที่เกิดจากรูปแบบการใช้ชีวิตที่ผิด เช่น การดื่มเหล้ามาก สูบบุหรี่จัด รวมทั้งยังมีการตายจากสาเหตุไม่ธรรมชาติอื่น ๆ ได้แก่ การฆ่าตัวตาย ฆาตกรรม และอุบัติเหตุ ที่มีสถิติสูงลิบลิ่ว โดยชายในวัยทำงานจะมีอัตราการตายสูงสุด

  ในส่วนของชาวรัสเซียที่อพยพไปอยู่ประเทศอื่น ๆ มีจำนวนกว่า 1 ล้านคน ถึงแม้ว่าจะไม่มากมายอย่างที่คาดการณ์กันว่าจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่รัสเซียยกเลิกกฎระเบียบเรื่องคนอพยพออกจากประเทศ แต่ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจมีมากมาย เนื่องจากชาวรัสเซียกลุ่มหนึ่งเป็นพวกที่มีการศึกษาสูง หรือที่เรียกได้ว่า เกิดภาวะสมองไหล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิทยาศาสตร์ โดยเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปฏิรูป (Perestroika) ในสมัยประธานาธิบดี Gorbachev โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักวิทยาศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ พันธุศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นกลุ่มแรกที่อพยพออกจากประเทศ และตั้งแต่สหภาพโซเวียตล่มสลายในปี ค.ศ. 1991 เป็นต้นมา ก็ได้เกิดสมองไหลอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่เป็นบุคลากรอาวุโสที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูง สาเหตุของสมองไหลออกคือ สภาพในรัสเซียที่มีรายได้ต่ำ เครื่องมือเครื่องไม้ล้าสมัย ความไม่ก้าวหน้าในอาชีพ และสังคมไม่ค่อยนับหน้าถือตาบุคลากรเหล่านี้เท่าใดนัก มีการประมาณการว่า ในระหว่างปี 1990 – 2002 บุคลากรที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และงานวิจัยได้ลดลงถึงครึ่งหนึ่ง ส่วนหนึ่งนิยมไปเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ จนมีคำกล่าวติดตลกของนักศึกษาอเมริกันว่า “มหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ คือสถานที่ซึ่งมีอาจารย์รัสเซียสอนนักศึกษาจีนและอินเดีย”

  ในเชิงเศรษฐกิจ มีการประมาณการว่า ปัญหาสมองไหล ทำให้รัสเซียสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้ประมาณ 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี นอกจากนี้ รัสเซียยังสูญเสียโอกาสในการที่บุคลากรที่มีค่าเหล่านี้จะช่วยสร้างอารยธรรมให้แก่ประเทศ ซึ่งมีคุณค่ามากกว่าเงินทองเสียอีก

  ในส่วนของแรงงานที่อยู่ในประเทศ การที่ประชากรลดลงทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานอย่างมาก ในปีหน้ารัสเซียจะขาดแคลนแรงงาน 300,000 คน และใน 10 ปีข้างหน้า ตัวเลขจะเพิ่มขึ้นถึงปีละ 1 ล้านคน จึงมีความจำเป็นต้องใช้แรงงานต่างชาติมาทดแทน แต่ปัญหาคือ แรงงานต่างชาติมีจำนวนลดลงเรื่อย ๆ ในแต่ละปี อีกทั้งที่ผ่านมา รัสเซียมีนโยบายคนเข้าเมืองที่เข้มงวด ทำให้มีแรงงานต่างชาติทดแทนแรงงานที่ขาดแคลนได้เพียงปีละ 100,000 คน ซึ่งนับว่าน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจใหญ่โตอย่างรัสเซีย ทั้งนี้ มีตัวเลขระบุว่า หากรัสเซียต้องการบรรลุการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน รัสเซียต้องรับคนต่างชาติเพิ่มขึ้นปีละ 800,000 คนตลอด 20 ปีข้างหน้า

  โดยที่รัฐบาลรัสเซียเห็นความสำคัญของแรงงานต่างชาติในการพัฒนาประเทศ ในเดือนพฤศจิกายน 2548 จึงได้เริ่มผ่อนปรนรับรองสถานะของแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม มาตรการของรัฐบาลดังกล่าวได้รับการต่อต้านจากกระแสชาตินิยมของชาวรัสเซียจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่จะยอมรับเฉพาะชาวต่างชาติที่มาจากประเทศในเครือรัฐเอกราชเท่านั้น ในขณะที่แรงงานจากประเทศเหล่านี้ไม่สามารถชดเชยจำนวนประชากรที่ลดลงอย่างฮวบฮาบได้ ทำให้เป็นประเด็นร้อนทางการเมืองอยู่ในขณะนี้

  อารยธรรมของประเทศสร้างขึ้นโดยทรัพยากรมนุษย์ในประเทศนั้น ๆ ดังนั้น ปัญหาประชากรลดลง สมองไหล และแรงงานขาดแคลนจึงเป็นวาระแห่งชาติของรัสเซียที่ท้าทายต่อการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อให้รัสเซียยังคงสถานะความเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ในระดับปัจจุบัน แม้ว่าความยิ่งใหญ่เช่นในอดีตอาจจะไม่สามารถหวนกลับคืนมาได้ก็ตาม

  อ่านบทความอื่นๆในหมวดเศรษฐกิจ: บทความทั้งหมด >>>
  
   
  กรุงเทพมหานคร
  มอสโก
  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
  วลาดิวอสต็อก
  เคียฟ
  เยเรวาน
  อัลมาตี
  ทาชเคนท์
  Москва информер погоды
  Банкок информер прогноз погоды
  เรื่องเด่น
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเยือนรัสเซีย
  บทความ
  มอสโกสำหรับคนไม่เค๊ย ไม่เคย.... ไป

  โดย ชวนชม
  ดิฉันเป็นคนชอบเที่ยวค่ะ และมีความสุขเสมอที่จะได้สะพายเป้ขึ้นรถไฟไปเปิดแผนที่ดูเมืองแปลกๆ ที่เราไม่เคย ...
  การส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ-การค้าระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียกลาง

  โดย วัฒนะ คุ้นวงศ์
  เอกสารสำหรับงานสัมมนาเรื่องกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียกลาง กระทรวงการต่างประเทศ วันที่ 5 มิถุนายน 2549 1. สถา ...

  *** สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ขอสงวนลิขสิทธิ์ในงานเขียนและงานแปลทุกชิ้น ***

  Copyright © 2008-2012 Royal Thai Embassy. All Rights Reserved.