Home
РУССКИЙ   IN ENGLISH    ประกาศ: Announcement by the National Legislative Assembly on the Invitation for the Ascension of the Heir to the Throne ** รัฐบาลไทยโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญลงนามน้อมเกล้าแสดงความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช ** พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วันที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 23.30 น. ** กิจกรรมสอท.: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก จัดงานเลี้ยงรับรองวันกองทัพไทย ** การจัดงานพิธีสตมวารของ สอท. ณ กรุงมอสโก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ** ข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ** The Royal Rainmaking **
Home
 • ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย
 • สถานเอกอัครราชทูต
 • พื้นที่ในความรับผิดชอบ
 • สถานกงสุลในรัสเซียและ CIS
 • กิจกรรมสถานทูต
 • ข่าวและข้อมูลที่น่าสนใจ
 • ฝ่ายกงสุล
 • การศึกษารัสเซีย
 • ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม
 • ข่าวงาน

 •   ติดต่อเรา
  Bolshaya Spasskaya 9
  Moscow 129090, Russia

  โทร: +7495 608-0856
  หมายเลขฉุกเฉิน:
  +๗๙๑๖ ๙๓๙-๒๑๕๕
  แฟกซ์: +7 (495) 690 - 9659

  รายละเอียดและแผนที่ >>>

  การเดินทางในกรุงมอสโก - สอท. ณ กรุงมอสโก : การเดินทางในกรุงมอสโก - สอท มอสโก

  รวมบทความ / ท่องเที่ยว /

  การเดินทางในกรุงมอสโก

  พันเอกสนธิชัย ตุ้มหิรัญ
  2549

  ท่านพันเอกสนธิชัย ตุ้มหิรัญ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ประจำประเทศรัสเซีย และคุณสุจินดา ตุ้มหิรัญ ภริยา อยู่ในกลุ่มชนของสังคมที่เราเรียกว่า “ปัญญาชน” เพราะท่านทั้งสองเป็นนักแสวงหา ชอบที่จะร่วมวงเสวนาและวิวาทะทางความคิดและชอบที่จะขีดๆเขียนๆ ท่านทั้งสองเมื่ออยู่ที่ไหน เป็นต้องเขียน เป็นต้องบันทึกสิ่งที่ตนได้เห็น ได้สังเกตไว้ เป็นบทความบ้าง บทสารคดีบ้าง แจกจ่ายให้อ่านกันในหมู่หมู่ปัญญาชนกองทัพที่มีนิสัยชอบขีดๆเขียนๆ เหมือนกัน ลำพังที่ท่านทั้งสองใช้เวลาอยู่ในประเทศรัสเซียไม่ครบสองปีดี ท่านก็ได้ผลิตบทความดีๆ ไว้หลายเรื่อง ที่เขียนขึ้นเพื่อให้อ่านเป็นอาหารสำหรับความคิดก็มากมายหลายสิบบทความ และที่ได้รวมเรื่องตีพิมพ์เป็นหนังสือพ๊อกเก๊ตบุคแล้ว ก็ไม่น้อย โดยเฉพาะงานแปลจากนิยายฝรั่งเศสของคุณสุจินดาฯ ซึ่งได้ตีพิมพ์ออกมาหมาดๆ ไม่นานก่อนที่ท่านทั้งสองจะประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนถึงแก่กรรม

  ผู้จัดทำเว๊บไซต์ เห็นว่างานขีดงานเขียนที่ท่านทั้งสองได้ทำขึ้นไว้ มีคุณค่าเกินกว่าที่จะเก็บมันไว้อยู่เฉยๆได้ มันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ทรงคุณค่าสำหรับผู้ใฝ่รู้เรื่องราวของรัสเซียโดยทั่วไปและเหตุการณ์ปัจจุบันของรัสเซียที่เกี่ยวข้องกับการทหารและความมั่นคง ผู้จัดทำฯ จึงได้ขออนุญาตหน่วยงานต้นสังกัดของท่านเพื่อคัดบทความและบทสารคดีของท่านทั้งสองที่เผยแพร่ในเว๊บไซต์ www.taharn.net มาลงในเว๊บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเป็นการสืบสานเจตนาของท่านทั้งสองที่จะให้งานของท่านมีคนอ่านกันมากขึ้น เป็นวิทยาทานและคลังสมองสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องรัสเซียต่อไป  ………….. กล่าวนำ

  ………….. ความจริงแล้ว การเดินทางในเมืองหลวงของแต่ละประเทศเป็นสิ่งสำคัญที่คนต่างชาติหรือกะเหรี่ยงต่างแดนจะต้องทำความเข้าใจ สำหรับผู้เขียนนั้นมองดูว่า กรุงมอสโกนั้นใหญ่โตจริงๆ ประชากรน่าจะมากกว่า ๑๐ ล้านคนด้วยซ้ำ ตัวเมืองขยายออกไปมาก ผู้เขียนไม่อยากจะเล่าถึงสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงมอสโกเนื่องจากคงมีคนเขียนแล้วมากมาย อีกอย่างหนึ่ง การมาท่องเที่ยวกับการมาใช้ชีวิตนั้นจะต้องมีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันออกไป การเรียบเรียงเรื่องนี้ ผู้เขียนใช้ประสบการณ์จากที่เห็นและการสอบถามจากคนรัสเซียที่อาศัยอยู่ในกรุงมอสโก ถ้าหากแตกต่างไปจากที่ผู้อ่านรู้ไปบ้าง ก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แล้วกัน บทความตอนนี้พยายามจะเขียนให้จบในตอนเดียว จะเขียนแบบที่คนอ่านเข้าใจ ระบบการขนส่งหลักในกรุงมอสโก

  ………….. กรุงมอสโกไม่ได้แตกต่างไปจากกรุงเทพฯ บ้านเราเลย ถนนหนทางสับสนวุ่นวายพอควร โดยมีแม่น้ำมอสควาหรือมอสโกเลื้อยไหลผ่านตัวเมือง เพื่อให้กรุงมอสโกต้องสร้างสะพานใหญ่ข้าม ซึ่งก็เหมือนกรุงเทพฯ ที่มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน ผู้อ่านลองคิดดูแล้วกันว่า ตอนเช้าที่ผู้คนของกรุงมอสโกหลายล้านคนตื่นเช้าและขับรถหรือใช้ระบบขนส่งมวลชนเข้ามาทำงานในใจกลางเมือง แล้วพอตอนเย็นก็หลั่งไหลกันออกไปจากตัวเมือง มันน่าสับสนวุ่นวายจริงๆ

  ………….. เท่าที่ผู้เขียนสังเกตนั้น กรุงมอสโกมีระบบการขนส่งผู้คนอยู่หลายประเภทได้แก่

  ๑. รถยนต์ ถนนในกรุงมอสโกจะเหมือนตาข่ายใยแมงมุมที่พุ่งเข้าสู่ใจกลางเมือง โดยมีถนนวงแหวนล้อมรอบอยู่ประมาณ ๔ วง – วงในสุดเรียกว่า Boulevard Ring, ถัดออกมาก็จะเป็น Garden Ring, จากนั้นก็จะเป็น Third Ring ส่วนวงนอกสุดก็จะเป็น Mkad Ring ในจำนวนถนนวงแหวนนี้ วงแหวน ๓ วงในจะเป็นรูปวงแหวนที่ไม่สมบูรณ์ขาดช่วงบางตอน และมีชื่อเรียกแต่ละส่วนของวงแหวนที่แตกต่างกันไปตามชื่อถนน แต่วงนอกสุดที่เป็น Mkad Ring จะสมบูรณ์ล้อมรอบกรุงมอสโก ส่วนสะพานข้ามแม่น้ำมอสควาก็จะมีหลายแห่ง พูดง่ายๆ ถ้าถนนใดข้ามแม่น้ำมอสควา ก็จะมีสะพานใหญ่ข้ามไปนั่นเอง


  ๒. รถไฟฟ้าใต้ดิน คนมอสโกเรียกว่า มีโตร (metro) ระบบนี้จะเป็นระบบการเดินทางที่สำคัญของคนมอสโก มีสถานีมากมายและหลายสายเชื่อมโยงจุดสำคัญๆ ทั่วกรุงมอสโก ค่าโดยสารตลอดการเดินทางครั้งละ ๑๐ รูเบิล (๑ เหรียญ อม.ประมาณ ๒๗.๘ รูเบิล) ราคานี้ไม่มีการแบ่งโซนเพื่อเพิ่มราคาดังเมืองใหญ่ๆ ของประเทศอื่น ลักษณะตั๋วจะเป็นกระดาษแข็งสีขาว มีแถบแม่เหล็กสีดำ ก่อนเข้าให้ซื้อจากตู้คนขาย ยื่นเงินให้พอดีกับราคาตั๋วแล้วกัน จะได้ไม่ต้องคุยกับพนักงานขายตั๋ว (คนขายหน้าบึ้งมากๆ ทำใจหน่อยแล้วกัน) พอได้ตั๋วก็ใช้ผ่านช่องทางเข้า สอดผ่านเครื่องโดยให้ตัวหนังสือภาษารัสเซียหงายขึ้น พอไฟเขียวแล้วหยิบมาด้วย เพื่อใช้อีกครั้งเวลาจะออกจากสถานีปลายทาง

  ๓. รถเมล์ มีมากมายหลายสาย คนใช้เยอะมากเช่นกัน มีหลายสาย ต้องคอยดูเลขและเส้นทางที่เขียนเป็นภาษารัสเซียบนกระจกด้านหน้ารถ ราคาครั้งละ ๑๐ รูเบิล วิธีการซื้อตั๋วมีหลายอย่างเช่น ซื้อตั๋วเป็นเล่มๆ ละประมาณ ๑๐ ใบ หรือซื้อบัตรเดือน ถ้าใช้เป็นครั้งคราวก็อาจจะซื้อเป็นครั้งก็ได้ พอขึ้นรถก็ไปเสียบในช่องสำหรับเจาะรูตั๋ว เผื่อมีพนักงานมาตรวจจะได้แสดงตั๋วให้เห็น ถ้าไม่ได้เตรียมตั๋วมาจริงๆ ให้ซื้อจากคนขับรถ แต่ไม่ค่อยสะดวกนัก เตรียมตั๋วไว้ก่อนขึ้นรถดีที่สุด

  ๔. รถรางตรัมวัย แล่นไปมาตามรางรถไฟ มีตามถนนใหญ่ๆ สายหลัก ใช้ระบบไฟฟ้าจากสายไฟฟ้านอกตัวรถในการขับเคลื่อน ค่าโดยสาร ๑๐ รูเบิล วิธีการซื้อตั๋วกับการใช้ตั๋วคล้ายคลึงกับรถเมล์ แต่ต้องบอกคนขายเกี่ยวกับชนิดของตั๋วว่าสำหรับตรัมวัย

  ๕. รถเมล์ทรอยลีบัส เหมือนการผสมระหว่างรถรางกับรถบัสคือหน้าตาเหมือนรถบัส แต่ใช้ระบบไฟฟ้าตามสายเหมือนรถราง แต่ต้องวิ่งตามเส้นทางสายไฟฟ้าของรถเท่านั้น ค่าโดยสาร วิธีการซื้อตั๋วและการใช้ตั๋วเช่นเดียวกับรถรางตรัมวัย

  ๖. รถตู้ขนาดเล็ก เหมือนรถตู้บ้านเรา ราคาและเส้นทางต้องดูจากข้างรถว่าผ่านไปทางไหนบ้าง จ่ายให้พอดีกับราคารถเป็นดีที่สุด การจ่ายให้ส่งเงินกับคนในรถ เขาจะช่วยส่งไปให้คนขับรถตู้ให้ ส่วนมากรถตู้จะจอดอยู่ตามสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน คนใช้จะยืนเข้าแถวรอขึ้นรถตู้

  ๗. รถแท๊กซี่ ไม่ได้วิ่งเกลื่อนกรุงแบบบ้านเรา หาได้ยาก ราคาแพง ควรจะโทรศัพท์ไปเรียกมาดีกว่า รถแท๊กซี่จะมีสีเหลือง บนหลังคารถจะเขียนว่า แท็กซี่ ตกลงราคากันก่อนแล้วค่อยใช้บริการ

  ๘. รถโบก เหมือนกับรถแท๊กซี่ป้ายดำ คนเรียกใช้อาจจะโบกรถยนต์ที่วิ่งไปมาบนท้องถนน ถ้าเขาจอดรับก็ตกลงเกี่ยวกับสถานที่ที่จะไปและราคาให้เรียบร้อย ก่อนใช้บริการ

  ………….. ผู้เขียนยังไม่เก่งกาจในการใช้ระบบที่ ๓ ถึงระบบที่ ๘ เพียงแต่นำมาเล่าสู่กันฟัง เพราะเพิ่งมาอยู่และยังไม่มีเวลาว่างถึงขั้นจะเรียบเรียงได้ชัดเจนนัก ถ้าเป็นเรื่องรถยนต์และรถไฟฟ้าใต้ดิน ก็พอจะเล่าได้บ้าง การเดินทางด้วยรถยนต์

  ………….. เอาเป็นว่า การเดินทางด้วยรถยนต์ก็ต้องมีรถยนต์, ใบขับขี่ และประกันรถยนต์ ถ้าต้องการจะซื้อรถยนต์ ร้านขายรถก็จะออกเอกสารมาให้หนึ่งแผ่นเพื่อให้เรานำไปวางในหน้ารถเพื่อใช้ในการขับขี่รถยนต์คันนั้น ซึ่งเอกสารฉบับนี้จะใช้ได้ประมาณ ๕ วันเพื่อให้เรามีเวลาสำหรับไปทำป้ายทะเบียนรถ การทำทะเบียนรถต้องเตรียมเอกสารให้พร้อม และไปติดต่อที่สำนักงานทะเบียน ใช้เวลาประมาณ ๑ วัน ผู้เขียนมีใบขับขี่รถยนต์ของรัสเซีย (ห้วงเวลา ๑๐ ปี) โดยการนำใบขับขี่สากลของเมืองไทยมาเปลี่ยนเป็นเป็นใบขับขี่ของรัสเซีย วิธีการก็คือ ส่งเอกสารที่ต้องการพร้อมคำแปลเป็นภาษารัสเซียทั้งหมดให้กับสำนักงานทำใบขับขี่รถยนต์ จากนั้นอีกประมาณ ๑๐ วันค่อยไปรับ ค่าใช้จ่ายประมาณ ๔๕ เหรียญ อม. สำหรับประกันรถยนต์จะมี ๒ ประเภทคือสำหรับการขับขี่รถยนต์ (คล้ายคลึงประกันบุคคลที่ ๓ บ้านเรา) และประกันภัยเฉพาะเช่นกันขโมย หรืออื่นๆ ค่าประกันภัยก็ขึ้นอยู่กับราคารถและจำนวนปีของรถแบบบ้านเรานั่นเอง แต่ไม่ว่า เขาจะเรียกเก็บเป็นเงินเหรียญ อม.หรือเงินยูโร แต่พอเวลาจ่ายเราก็ต้องใช้เงินรูเบิลในการจ่ายนั่นเอง ดังนั้นราคาค่าใช้จ่ายจึงผันแปรไปเรื่อย ส่วนใหญ่จะขยับราคาสูงขึ้นตลอดเวลา

  ………….. มาพูดถึงป้ายทะเบียนรถกันดีกว่า ตอนที่ผู้เขียนมาแรกๆ ก็สังเกตป้ายทะเบียนรถยนต์ เพราะเป็นสิ่งที่น่าสนใจ คนรัสเซียสามารถซื้อหา พูดง่ายล๊อคเลขป้ายทะเบียนได้ ถ้าเงินถึง (เขาว่ายังงั้น) ตัวอย่างป้ายทะเบียนรถยนต์คนทั่วไปก็คือ B 182 MB 97 และมีรูปธงชาติรัสเซียเล็กอยู่ที่มุม ตัวอักษรและตัวเลข ๖ ตัวแรกเป็น running number ส่วนเลข 97 จะหมายถึงเขตกรุงมอสโก (มอสโกใช้เลข 97 และ 99) ถ้าจะล๊อคเลขสวยๆ ก็ทำได้กับ ๖ ตัวแรกนี้ คนรัสเซียไม่ชอบเลข 666 และไม่ชอบผลรวมของเลขที่เท่ากับ ๑๓

  ………….. ทีนี้ก็มาพูดถึงสีป้ายทะเบียนบ้าง ป้ายทะเบียนพื้นสีแดง ตัวอักษรสีขาวจะเป็นรถสำหรับนักการทูตและเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ของสถานทูต ป้ายพื้นสีเหลือง ตัวอักษรสีดำ จะเป็นรถเช่า รถบริษัทร่วมทุน รถสำนักงานธุรกิจ หรือสายการบิน ถ้าหากป้ายสีขาว ตัวอักษรสีดำจะเป็นของคนรัสเซียทั่วไป ซึ่งจะมีธงชาติรัสเซียเล็กๆ ถ้าป้ายพื้นสีขาว ตัวอักษรสีดำ แต่ธงชาติใหญ่ๆ ก็จะเป็นของเจ้าหน้ารัฐบาล หรือนักการเมืองในสภาทั้งสองแห่ง ถ้าหากป้ายสีน้ำเงิน ตัวอักษรสีขาว จะเป็นรถของตำรวจ ส่วนรถพยาบาลจะมีไซเร็นอยู่บนหลังคา สำหรับกองทัพจะใช้ป้ายพื้นสีดำ ตัวอักษรสีขาว บางครั้งมีรถที่ติดไซเร็นสีน้ำเงินอยู่บนหลังคา และวิ่งฝ่าการจราจรไปมาในกรุงมอสโก ก็ปล่อยเขาไปเถอะ คงคล้ายๆ รถนำขบวนบ้านเรามั้ง แต่ส่วนมาก จะมีแค่ ๑ หรือ ๒ คันในขบวนหนึ่งๆ เท่านั้น ไม่ได้มากมายแบบบ้านเราหรอก

  ………….. มาพูดถึงตัวเลขป้ายทะเบียนนักการทูตกันบ้าง ตัวอย่างเช่น 063 D 001 77 RUS หมายเลข 063 หมายถึงประเทศไทย, D หมายถึงนักการทูต ถ้าเป็นเอกอัครราชทูตก็จะเป็น CD ผู้เขียนขอยกตัวอย่างประเทศอื่นๆ บ้างแล้วกัน 001 (อังกฤษ), 002 (เยอรมนี), 003 (แคนาดา), 004 (สหรัฐฯ) และ 005 (ญี่ปุ่น) คนรัสเซีย บอกว่า ดูเหมือนเลข ๕ ลำดับแรกจะเป็นประเทศที่เขาต้องสนิทสนมมาก (พูดยังไงก็คิดเอาเองแล้วกัน) มามองตัวเลขสำหรับประเทศในอาเซียนกันบ้าง พม่า (023), อินโดนีเซีย (033), กัมพูชา (039), ลาว (045), ไทย (063), ฟิลิปปินส์ (068), เวียดนาม (084), มาเลเซีย (099), สิงคโปร์ (101), และบรูไน (159)

  ………….. ดังนั้นถ้าเห็นรถป้ายแดง ก็อย่านึกว่า รถใหม่แล้วกัน การขับรถในกรุงมอสโก คุณจะต้องเตรียมใจสำหรับรถติดแบบไม่คาดคิดตอนเช้าและตอนเย็น รถที่ขับจะคนละด้านกับบ้านเรา พวงมาลัยรถยนต์ก็จะอยู่ด้านซ้ายเหมือนในสหรัฐฯ หรือในยุโรป ดังนั้นถ้ามามีโอกาสขับ ก็อย่าเผลอไปขับเลนซ้ายแบบบ้านเรา นอกจากนั้นป้ายชื่อถนน ก็มองไม่เห็น เพราะไปฝังตัวอยู่กับตัวตึก สังเกตเอาเองแล้วกัน ป้ายหยุด จะเขียนภาษารัสเซีย การทำยูเทิร์นบนท้องถนนในกรุงมอสโก ทำแบบบ้านเราไม่ได้ เวลาจะยูเทิร์นต้องไปอยู่ในเลนเกาะกลางถนนที่มีเส้นประ และค่อยยูเทิร์นได้ ไม่สามารถยูเทิร์นตามไฟแดงหรือยูเทิร์นบนถนนแบบบ้านเราได้ (ตำรวจจ้องจะรับประทานท่านอยู่) ถ้าหากเลยไปก็ต้องทำใจ ไปหาที่ยูเทิร์นอย่างที่บอกเอาข้างหน้าแล้วกัน

  ………….. รถยนต์ในกรุงมอสโกมีหลากหลายชนิด และหลายค่าย ตั้งแต่รถยุโรปชั้นดี รถญี่ปุ่น รถเกาหลีไปจนถึงรถรัสเซียเอง ชนิดของรถจะบ่งบอกสถานะของคนขับได้เป็นอย่างดี ตอนนี้รถยุโรปราคาแพงมีวิ่งเกลื่อนกรุงมอสโก แสดงให้เห็นว่า คนรวยในกรุงมอสโกมีมากมายเหลือเกิน แต่รถรัสเซีย รถเก่า รถเล็กๆ ก็มีมากมายเช่นกัน ตั้งแต่อยู่ในกรุงมอสโกมา ยังไม่เคยเห็นมอเตอร์ไซด์หรือจักรยานบนท้องถนนเลย ถ้าใครขับมอเตอร์ไซด์ คงจะบ้าแน่นอน (หนาวจัดมากๆ ตอนนี้) ที่น่าสังเกตก็คือ ถ้าเป็นรถสปอร์ตหรูๆ คนขับมักจะเป็นสาวสวย ถ้าเป็นรถเล็ก พอใช้งานได้ คนขับจะเป็นผู้ชาย อายุมากๆ (นี่เป็นข้อสังเกตของผู้เขียนเท่านั้น) หวังว่าคงไม่นำไปเปรียบเทียบกับกรุงเทพฯ บ้านเรานะ

  ………….. รถยนต์ในกรุงมอสโกต้องมีระบบทำความร้อนและระบบ defrost ในรถที่ดีมาก ไม่ยังงั้นท่านอาจจะหนาวตายได้ ในช่วงเข้าหน้าหนาว ต้นเดือนพฤศจิกายน คนมีรถจะต้องนำรถไปเปลี่ยนเป็นยาง snow tire และเติมน้ำยาล้างกระจกรถพิเศษที่ใช้สำหรับหน้าหนาว (จะใช้น้ำเปล่าหรือน้ำยาล้างกระจกรถธรรมดาแบบบ้านเราไม่ได้) น้ำยาพิเศษนี้ต้องใช้ตลอดหน้าหนาว เพื่อฉีดละลายน้ำแข็งที่เกาะกระจกรถ

  ………….. ถ้าหากจะใช้รถยนต์ในช่วงหน้าหนาว ท่านต้องใช้เวลาสำหรับการเตรียมรถประมาณ ๑๐ นาที โดยการเอาหิมะออกจากตัวรถ และกระจกรถ (ไม่อยากเรียกว่า ขุดรถออกจากหิมะเลย) ใช้วอร์มรถให้อุ่น ฉีดน้ำยากระจกรถและปัดที่ปัดน้ำฝนเพื่อละลายน้ำแข็งที่เกาะกระจกหน้ารถ ฟังดูแล้วอาจจะสนุกดีก็ได้ แต่ถ้าต้องทำ ๒ ครั้ง (ขาไปและขากลับ) แทบทุกวันท่ามกลางอุณหภูมิที่ติดลบ อาจจะไม่สนุกก็ได้ รถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้าหรือขับเคลื่อน ๔ ล้ออาจจะทรงตัวได้ดีบนถนนที่ปกคลุมด้วยหิมะมากกว่ารถขับเคลื่อนล้อหลัง นอกจากนั้นรถที่มีระบบ ABS ก็ปลอดภัยกว่าด้วย อุบัติเหตุบนท้องถนนในกรุงมอสโกมีกลาดเกลื่อนและรุนแรงมาก ผู้เขียนสังเกตว่า คนขับรถบางคนใช้ความเร็วที่เกินกว่าเหตุจริงๆ การจอดรถในกรุงมอสโกต้องหาที่จอดรถให้ดีๆ ไม่งั้นอาจจะหายไปทั้งโดยตำรวจลากไป หรือผู้ขอยืมไปแล้วไม่คืน กรุงมอสโกไม่มีอาคารจอดรถแบบบ้านเรา ที่จอดรถมักจะเป็นที่โล่งแจ้ง ตากแดดตากฝน นี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่รถกรุงมอสโกเสื่อมสภาพเร็วกว่าเมืองอื่นๆ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม อาคารที่พักบางแห่งก็ไม่มีที่จอดรถ ดังนั้นอาจจะต้องจอดรถข้างถนนซึ่งมีอยู่ทั่วไป

  ………….. ระบบการเดินทางด้วยรถยนต์ในกรุงมอสโกไม่มีทางด่วนหรือ toll way แบบกรุงเทพฯ ปั๊มน้ำมันมีอยู่ทั่วไป น้ำมันมี ๔ ประเภทคือ ดีเซล เบนซิน ๙๒, ๙๕ และ ๙๘ ราคาน้ำมันในกรุงมอสโกแพงมาก ไม่น่าเชื่อว่าประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลกอย่างรัสเซียจะมีราคาขายน้ำมันแพงมากเช่นนี้ (ผู้เขียนใช้น้ำมันเบนซิน ๙๕ ราคา ๑๖ รูเบิลต่อลิตร ก็ประมาณ ๒๓ บาทต่อลิตร ราคาเหมือนบ้านเราที่ผลิตน้ำมันไม่ได้) การเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน

  ………….. บอกตามตรงว่า ถ้าอยากจะหนีรถติด ให้ใช้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพราะเชื่อมโยงทุกจุดที่สำคัญของกรุงมอสโก ตอนนี้ระบบรถไฟฟ้าใต้ดินของกรุงมอสโกกำลังขยายออกจากกรุงมอสโกเพิ่มขึ้น แถวบ้านผู้เขียนห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินประมาณ ๒ กิโลเมตร ตอนแรกที่ผู้เขียนมาอยู่ที่นี่ ก็อยากจะใช้รถไฟฟ้าใต้ดิน แต่ไปๆ มาๆ ก็ยังไม่ค่อยมีเวลาว่างเลย สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินในกรุงมอสโกสวยงามมาก ติดไฟแชนดะเลียห้อยระย้า ข้างฝาเป็นรูปภาพการโฆษณาชวนเชื่อให้คนรักชาติของอดีตสหภาพโวเวียต กะเหรี่ยงต่างแดนอย่างผู้เขียนก็เลยไปดูบ้างเพื่อถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึกมากกว่าที่จะใช้รถไฟฟ้าใต้ดินสำหรับการเดินทาง

  ………….. คนมอสโกใช้ระบบไฟฟ้าใต้ดินกันมากจริงๆ ราคาถูกเพียงแค่ ๑๐ รูเบิลตลอดสาย แต่ถ้าเราซื้อตั๋ว สำหรับใช้ ๑๐ ครั้งจะได้ราคาลดลง รถไฟฟ้าใต้ดินเข้าสถานีบ่อยมาก รอไม่นานนัก นับว่าสะดวกสบายพอสมควรในการเดินทางหนีรถราที่ติดอยู่บนท้องถนน ราคาค่าโดยสารนี้ปรับขึ้นหลายครั้งแล้ว แต่ก็เป็นราคาเดียวตลอดสาย ถ้าต่อสายอื่นก็ไม่ต้องเพิ่มเงิน

  ………….. ถ้าใครมีโอกาสมาเยือนกรุงมอสโก ผู้เขียนเชื่อว่า หัวหน้าทัวร์คงต้องพาท่านไปใช้บริการช่วงสั้นๆ อย่างแน่นอน ซึ่งก็เป็นประสบการณ์ที่ดี แต่ไฟฟ้าในสถานีอาจจะมองทึมๆ ไปบ้าง ไม่สว่างไสวแบบบ้านเรา เพราะที่นี่ไม่นิยมหลอดฟลูออเรสเซนต์

  อ่านบทความอื่นๆในหมวดท่องเที่ยว: บทความทั้งหมด >>>
  
   
  กรุงเทพมหานคร
  มอสโก
  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
  วลาดิวอสต็อก
  เคียฟ
  เยเรวาน
  อัลมาตี
  ทาชเคนท์
  Москва информер погоды
  Банкок информер прогноз погоды
  เรื่องเด่น
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเยือนรัสเซีย
  บทความ
  The New Great Game ของศตวรรษที่ 21

  โดย วัฒนะ คุ้นวงศ์
  The New Great Game เป็นพัฒนาการทางการเมืองในภูมิภาคเอเชียกลางหลังเหตุการณ์ 11 กันยายน ซึ่งสะท้อนภาพค ...
  คนรัสเซียติดบุหรี่เป็นอันดับสี่ของโลก

  โดย วาซิลี ชูร์มานตีเยฟ
  (แปลและเรียบเรียง)

  > เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2551 องค์การอนามัยโลกได้ประเมินไว้ว่าว่า ศตวรรษที่ 21นี้ การสูบบุหรี่ อาจคร่าชีวิตปร ...

  *** สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ขอสงวนลิขสิทธิ์ในงานเขียนและงานแปลทุกชิ้น ***

  Copyright © 2008-2012 Royal Thai Embassy. All Rights Reserved.