Home
РУССКИЙ   IN ENGLISH    ประกาศ: Announcement by the National Legislative Assembly on the Invitation for the Ascension of the Heir to the Throne ** รัฐบาลไทยโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญลงนามน้อมเกล้าแสดงความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช ** พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วันที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 23.30 น. ** กิจกรรมสอท.: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก จัดงานเลี้ยงรับรองวันกองทัพไทย ** การจัดงานพิธีสตมวารของ สอท. ณ กรุงมอสโก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ** ข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ** The Royal Rainmaking **
Home
 • ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย
 • สถานเอกอัครราชทูต
 • พื้นที่ในความรับผิดชอบ
 • สถานกงสุลในรัสเซียและ CIS
 • กิจกรรมสถานทูต
 • ข่าวและข้อมูลที่น่าสนใจ
 • ฝ่ายกงสุล
 • การศึกษารัสเซีย
 • ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม
 • ข่าวงาน

 •   ติดต่อเรา
  Bolshaya Spasskaya 9
  Moscow 129090, Russia

  โทร: +7495 608-0856
  หมายเลขฉุกเฉิน:
  +๗๙๑๖ ๙๓๙-๒๑๕๕
  แฟกซ์: +7 (495) 690 - 9659

  รายละเอียดและแผนที่ >>>

  เกี่ยวกับรัสเซีย (Factsheet) - สอท. ณ กรุงมอสโก :

  ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซียและCIS

  เกี่ยวกับรัสเซีย (Factsheet)

  สหพันธรัฐรัสเซีย (Russian Federation)
  • มีเงินสำรองระหว่างประเทศอันดับที่ 3 ของโลก รองจากจีนและญี่ปุ่น
  • มีก๊าซธรรมชาติสำรองมากที่สุดในโลก มีน้ำมันสำรองมากอันดับ 8และส่งออกก๊าซและน้ำมันมากอันดับ 1 และ 2 ของโลก ตามลำดับ
  • ปรับสถานะทางยุทธศาสตร์เพื่อกลับเป็นมหาอำนาจของโลกอีกครั้ง มุ่งใช้พลังงานหนุนศักยภาพ
  • ริเริ่มจัดตั้งกลุ่มประเทศ BRICS (แอฟริกาใต้ บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน) เพื่อคานสหรัฐฯ
  • เข้าเป็นสมาชิก ACD เมื่อ เม.ย. 2005 และเข้าเป็นสมาชิก ASEM ในกลุ่ม Third Temporary Category ในวันที่ 4 ต.ค. 2010
  • WEF จัดให้เป็นประเทศที่มีศักยภาพในการแข่งขันลำดับที่ 63 ของโลก  ข้อมูลทั่วไป
  พื้นที่
  17.08 ล้าน ตร.กม. (33 เท่าของไทย)
  ประธานาธิบดี    
  นายวลาดิมีร์ ปูติน (Vladimir Putin)
  เมืองหลวง
  กรุงมอสโก
  นายกรัฐมนตรี
  นายดมิทรี เมดเวเดฟ (Dmitry Medvedev)
  ประชากร
  141.39 ล้านคน (ไทย 65 ล้านคน)
  รมว.กต.
  นายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ (Sergey Lavrov)
  ภาษาราชการ
  รัสเซีย
  วันชาติ
  12 มิถุนายน
  ศาสนา
  ออร์โธดอกซ์รัสเซีย 70% อิสลาม 5.5 %
  อื่นๆ 24.5%
  วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย
  3 กรกฎาคม 1897


  ข้อมูลเศรษฐกิจ (2011)
  GDP
  2.373 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
  (ไทย 355.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
  สกุลเงิน
  รูเบิล (1 รูเบิล ประมาณ 1.03 บาท
  ณ วันที่ 10 ก.พ. 2555)
  GDP per Capita
  16,700 USD (ไทย 5,257.9 USD)
  Real GDP Growth
  ร้อยละ 4.3 (ไทย ร้อยละ 1.5)
  อัตราเงินเฟ้อ
  ร้อยละ 8.9  (ไทย ร้อยละ 3.8)
  ทรัพยากรสำคัญ
  น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ป่าไม้ ขนสัตว์ สินแร่
  อุตสาหกรรมหลัก
  ถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ เหล็ก เคมีภัณฑ์
  สินค้าส่งออกที่สำคัญ
  น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ไม้ เหล็ก เคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรม
  ตลาดส่งออกที่สำคัญ
  เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี อิตาลี จีน ยูเครน ตุรกี สวิตเซอร์แลนด์
  สินค้านำเข้าที่สำคัญ
  เครื่องมือ เครื่องจักร สินค้าอุปโภคบริโภค ยา เนื้อสัตว์  น้ำตาล สินค้าโลหะกึ่งสำเร็จรูป
  ตลาดนำเข้าที่สำคัญ
  เยอรมนี ยูเครน จีน ญี่ปุ่น เบลารุส  สหรัฐฯ อิตาลี เกาหลีใต้


  สถิติที่สำคัญไทย
  -รัสเซีย (2011)
  มูลค่าการค้าไทย-รัสเซีย
  มูลค่าการค้ารวม 5,667 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มจากปี 2553 ร้อยละ 41.85 โดยไทยยังเป็นฝ่ายขาดดุลการค้า 3,368.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  รัสเซียเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทยในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออกและ CIS
  สินค้าส่งออกของไทย
  ข้าว รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์และส่วนประกอบ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป
  สินค้านำเข้าจากรัสเซีย
  เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ น้ำมันดิบ เชื้อเพลิงอื่นๆ ปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ 
  การลงทุน
  มีโครงการลงทุนจากรัสเซีย 3 โครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ได้รับอนุมัติแล้ว 2 โครงการ เป็นจำนวนเงินประมาณ 80 ล้านบาท และอยู่ระหว่างการพิจารณาอีก 1 โครงการ / การลงทุนของไทยในรัสเซียมี 2 กิจการ คือ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ (CP) โดยมีเงินทุนประมาณ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และบริษัท Warehouse ซึ่งผลิตเครื่องสำอาง
  การท่องเที่ยว
  1,014,493 คน /669,464 คน (ปี 2010)   
  คนไทยในรัสเซีย
  717 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงาน ประมาณ 546 คน และนักเรียนนักศึกษา 106 คน
  สำนักงานของไทยในรัสเซีย
  กรุงมอสโก (สถานเอกอัครราชทูต) / นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์) /นครวลาดิวอสต๊อก (สถานกงสุลกิตติมศักดิ์)
  สำนักงานของรัสเซียในไทย
  กรุงเทพฯ (สถานเอกอัครราชทูต) / พัทยา (สถานกงสุลกิตติมศักดิ์) / จังหวัดภูเก็ต
  (สถานกงสุลกิตติมศักดิ์)  ที่มา: กองยุโรป 3 กรมยุโรป กุมภาพันธ์ 2555
  Read more: 
   
  กรุงเทพมหานคร
  มอสโก
  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
  วลาดิวอสต็อก
  เคียฟ
  เยเรวาน
  อัลมาตี
  ทาชเคนท์
  Москва информер погоды
  Банкок информер прогноз погоды
  เรื่องเด่น
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเยือนรัสเซีย
  บทความ
  การส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ-การค้าระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียกลาง

  โดย วัฒนะ คุ้นวงศ์
  เอกสารสำหรับงานสัมมนาเรื่องกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียกลาง กระทรวงการต่างประเทศ วันที่ 5 มิถุนายน 2549 1. สถา ...
  Sergei Parajanov เป็นใครในวงการภาพยนตร์และศิลปะของโลก?

  โดย กุมภกา
  “Everyone knows that I have three Motherlands. I was born in Georgia, worked in Ukraine and I’m going to die in Armenia” “Everything is beautiful if you look at everything through beauty." ” Sergei Parajanov อาจจะไม่เป็นที่ร ...

  *** สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ขอสงวนลิขสิทธิ์ในงานเขียนและงานแปลทุกชิ้น ***

  Copyright © 2008-2012 Royal Thai Embassy. All Rights Reserved.