Home
РУССКИЙ   IN ENGLISH    ประกาศ: Announcement by the National Legislative Assembly on the Invitation for the Ascension of the Heir to the Throne ** รัฐบาลไทยโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญลงนามน้อมเกล้าแสดงความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช ** พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วันที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 23.30 น. ** กิจกรรมสอท.: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก จัดงานเลี้ยงรับรองวันกองทัพไทย ** การจัดงานพิธีสตมวารของ สอท. ณ กรุงมอสโก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ** ข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ** The Royal Rainmaking **
Home
 • ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย
 • สถานเอกอัครราชทูต
 • พื้นที่ในความรับผิดชอบ
 • สถานกงสุลในรัสเซียและ CIS
 • กิจกรรมสถานทูต
 • ข่าวและข้อมูลที่น่าสนใจ
 • ฝ่ายกงสุล
 • การศึกษารัสเซีย
 • ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม
 • ข่าวงาน

 •   ติดต่อเรา
  Bolshaya Spasskaya 9
  Moscow 129090, Russia

  โทร: +7495 608-0856
  หมายเลขฉุกเฉิน:
  +๗๙๑๖ ๙๓๙-๒๑๕๕
  แฟกซ์: +7 (495) 690 - 9659

  รายละเอียดและแผนที่ >>>

  ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ - สอท. ณ กรุงมอสโก :

  ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซียและCIS

  ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ

  การค้า

  รัสเซียเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก และ CIS การค้าระหว่างไทยกับรัสเซียมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2544 โดยไทยเป็นฝ่ายขาดดุลรัสเซียมาโดยตลอด เนื่องจากสินค้าที่ไทยส่งออกไปรัสเซียส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีมูลค่าไม่มากนัก อาทิ เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ ข้าว ผลไม้กระป๋องและแปรรูป และน้ำตาลทราย ในขณะที่ไทยนำเข้าสินค้าเหล็กและเหล็กกล้าจากรัสเซียเป็นจำนวนมาก (มูลค่าเกินครึ่งของการนำเข้าจากรัสเซียทั้งหมด) โดยในปี 2549 ทั้งสองฝ่ายมีมูลค่าการค้ารวม 1,642.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยไทยส่งออก 387.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และนำเข้า 1,255.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

  การค้ากับไทย รัสเซียเป็นตลาดส่งออกอันดับที่ 1 ของไทยในภูมิภาคยุโรปตะวันออก ในปี 2548 มีมูลค่าการค้ารวม 1,935 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออก 328 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้า 1,606 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

  สินค้านำเข้าจากไทย น้ำตาลทราย , เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ , ผลไม้กระป๋องและแปรรูป , เม็ดพลาสติก , ข้าว , ยางพารา , รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ , อัญมณีและเครื่องประดับ , อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป

  สินค้าส่งออกมาไทย เหล็กและเหล็กกล้า , ปุ๋ย , สินแร่โลหะอื่น ๆ และเศษโลหะ , เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ , แร่ดิบ , เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ , กระดาษ กระดาษแข็ง และผลิตภัณฑ์ , ยาง ยางสังเคราะห์ รวมทั้งเศษยาง , หนังดิบและหนังฟอก

  จำนวนนักท่องเที่ยว 271,433 คน (ปี 2550) เพิ่มขึ้นร้อยละ 15-20 ทุกปี

  เอกอัครราชทูตไทยประจำรัสเซีย นายสุพจน์ ธีรเกาศัลย์ นอกจากนี้ ไทยยังได้จัดตั้งสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ขึ้นที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก และเมืองวลาดิวอสต็อก

  การลงทุน

  นักลงทุนไทยยังมีการลงทุนในรัสเซียน้อยมาก โดยบริษัทไทยที่ได้เข้าไปลงทุนในรัสเซียในขณะนี้ ได้แก่ บริษัท Warehouse ผู้ผลิตเครื่องสำอาง และบริษัท Charoen Pakhand Foods Public Co.Ltd (CPF) โรงงานผลิตอาหารสัตว์และเลี้ยงสุกร ซึ่งจะขยายขอบข่ายการลงทุนจนครบวงจรในอนาคต อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา มีบริษัทไทยให้ความสนใจเข้าไปลงทุนโครงการในรัสเซียหลายแห่ง แต่ยังอยู่ในขั้นศึกษาและพิจารณาความเป็นไปได้ เช่น โครงการสร้างพื้นที่อุตสาหกรรมในกรุงมอสโก การตั้งศูนย์ธุรกิจไทย-รัสเซีย ทั้งนี้ ไทยมีศักยภาพในหลายสาขาที่สามารถเข้าไปลงทุนในสหพันธรัฐรัสเซียได้ อาทิ ธุรกิจการท่องเที่ยว ร้านอาหารไทย สปา นวดแผนไทย โรงแรม บริการซ่อมรถยนต์และอะไหล่ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และเฟอร์นิเจอร์ ในทางตรงกันข้าม มีนักลงทุนรัสเซียเข้ามาลงทุนในไทยเพียง 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท Amek Industries Co.,Ltd. จัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ และบริษัท Formica-Phianite Co.,Ltd โรงงานผลิตหินสีและอัญมณี โดยปัญหาประการหนึ่งที่เป็นเหตุให้ระดับการลงทุนระหว่างกันอยู่ในระดับต่ำสืบเนื่องมาจากการขาดความรู้เรื่องโอกาสการลงทุนของทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ รัสเซียได้แสดงความสนใจและพร้อมเข้าร่วมในโครงการก่อสร้างส่วนขยายเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงของกรุงเทพฯ ซึ่งมีบริษัทเอกชนของรัสเซีย ต้องการทราบรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติม

  การท่องเที่ยว

  ในปี 2548 (ค.ศ.2005) มีนักท่องเที่ยวจากสหพันธรัฐรัสเซียเดินทางมาประเทศไทย 102,783 คน และในปี 2549 (ค.ศ.2006) มีนักท่องเที่ยวจากสหพันธรัฐรัสเซียเดินทางมาประเทศไทย 187,658 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2548 (ค.ศ.2005) ร้อยละ 82.58 ในส่วนของคนไทยที่เดินทางไปสหพันธรัฐรัสเซียนั้น มีจำนวน 3,098 คน ในปี 2548 (ค.ศ.2005) ส่วนในปี 2549 (ค.ศ.2006) (ม.ค.-มิ.ย.) มีจำนวน 4,728 คน เพิ่มมากขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2548 (ค.ศ.2005) ร้อยละ 225.40 ทั้งนี้ คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวในปี 2550 (ค.ศ.2007) ของทั้งสองฝ่ายจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางธรรมดาไทย-รัสเซีย ได้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2550 (ค.ศ.2007)

  การบิน

  ไทยและรัสเซียได้ส่งเสริมความร่วมมือด้านการบินระหว่างบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และสายการบินระดับภูมิภาคต่างๆ ของรัสเซีย เพื่อเป็นทางเลือกในด้านการขนส่งสินค้าและโดยบริษัทการบินไทยฯ ได้เริ่มเปิดเส้นทางบินตรงกรุงเทพฯ-กรุงมอสโก เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2548

  พลังงาน

  ในการหารือระหว่างอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กับประธานาธิบดีปูติน เมื่อ 17 มิถุนายน 2549 ที่นครอัลมาตี ประธานาธิบดีปูตินได้ย้ำข้อเสนอของรัสเซียที่จะให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานสำหรับสินค้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของรัสเซียในภูมิภาค โดยประธานาธิบดีปูติน ได้เชิญชวนให้ไทยไปร่วมพัฒนาแหล่งพลังงานและก๊าซในรัสเซียและส่งมายังไทย และได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านน้ำมันและก๊าซธรรมชาติระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท Gazprom และธนาคาร Vneshekonombank ของรัสเซีย (Agreement on Strategic Cooperation between PTT, OAO “Gazprom” and Vneshekonombank) ในระหว่างการประชุมเอเปค เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2548 ณ นครปูซาน ต่อมา เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2549 นายกรัฐมนตรีได้หารือกับประธานาธิบดีปูตินเรื่องพลังงาน โดยเห็นพ้องร่วมกันที่จะสานต่อความร่วมมือด้านพลังงานต่อไป ขณะเดียวกัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้เป็นเจ้าภาพเจ้าการประชุม Joint Coordinating Committee ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท Gazprom เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2549  ที่มา: Royal Thai Embassy, Moscow
  Read more: 
   
  กรุงเทพมหานคร
  มอสโก
  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
  วลาดิวอสต็อก
  เคียฟ
  เยเรวาน
  อัลมาตี
  ทาชเคนท์
  Москва информер погоды
  Банкок информер прогноз погоды
  เรื่องเด่น
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเยือนรัสเซีย
  บทความ
  มอสโกสำหรับคนไม่เค๊ย ไม่เคย.... ไป

  โดย ชวนชม
  ดิฉันเป็นคนชอบเที่ยวค่ะ และมีความสุขเสมอที่จะได้สะพายเป้ขึ้นรถไฟไปเปิดแผนที่ดูเมืองแปลกๆ ที่เราไม่เคย ...
  Inna Zhelannaya เธอคือ Shania Twain ในเวอร์ชั่นของรัสเซีย

  โดย วรัญญาพร
  มีเพื่อนที่เมืองไทยถามเข้ามาว่า ในรัสเซียมีแนวดนตรีที่ผสมผสานเพลงพื้นเมืองกับดนตรีร๊อคหรือเพลงพื้นเม ...

  *** สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ขอสงวนลิขสิทธิ์ในงานเขียนและงานแปลทุกชิ้น ***

  Copyright © 2008-2012 Royal Thai Embassy. All Rights Reserved.