Home
РУССКИЙ   IN ENGLISH    ประกาศ: ขอเชิญประชาชน ส่งภาพถ่ายกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad ชองโล่พระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ** กิจกรรมสอท.: ทีมประเทศไทยปฏิบัติราชการที่กรุง Tashkent สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ระหว่างวันที่ 4 - 7 เมษายน 2559 ** สถานเอกอัครราชทูตฯ ผลักดันความร่วมมือกับรัสเซียทั้งในระดับทวิภาคีและระดับความสัมพันธ์อาเซียน-รัสเซีย ** ข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ** ขอเชิญประชาชน ส่งภาพถ่ายกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad ชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร **
Home
 • ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย
 • สถานเอกอัครราชทูต
 • พื้นที่ในความรับผิดชอบ
 • สถานกงสุลในรัสเซียและ CIS
 • กิจกรรมสถานทูต
 • ข่าวและข้อมูลที่น่าสนใจ
 • ฝ่ายกงสุล
 • การศึกษารัสเซีย
 • ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม
 • ข่าวงาน

 •   ติดต่อเรา
  Bolshaya Spasskaya 9
  Moscow 129090, Russia

  โทร: +7495 608-0856
  หมายเลขฉุกเฉิน:
  +๗๙๑๖ ๙๓๙-๒๑๕๕
  แฟกซ์: +7495 690-9659
  +7495 607-5343

  รายละเอียดและแผนที่ >>>

  การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร - สอท. ณ กรุงมอสโก :

  แผนกกงสุล

  การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

  การขอหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อใช้ในการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ
  ค่าธรรมเนียม: 15 USD


  หมายเหตุ: ผู้ขอผ่อนผันสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มจาก ลิงค์ด้านล่าง

  แบบฟอร์มการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร  ที่มา: Royal Thai Embassy, Moscow
  Read more: 
   
  กรุงเทพมหานคร
  มอสโก
  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
  วลาดิวอสต็อก
  เคียฟ
  เยเรวาน
  อัลมาตี
  ทาชเคนท์
  Москва информер погоды
  Банкок информер прогноз погоды
  เรื่องเด่น
  สถานเอกอัครราชทูตฯ ผลักดันความร่วมมือกับรัสเซียทั้งในระดับทวิภาคีและระดับความสัมพันธ์อาเซียน-รัสเซีย
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ขอเชิญชวนชาวไทยเข้าร่วมกิจกรรม Bike For Dad ในวันที่ 
11 ธันวาคม 2558
  บทความ
  รัสเซีย...พลังงาน...และการเมือง

  โดย รัสสิยา
  เมื่อต้นปีที่ผ่านมา มีข่าวเด่นประเด็นร้อนเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งเป็นประเทศเพื่อ ...
  ช๊อปปิ้ง ดูงาน ข้าราชการ ส.ส.

  โดย วรัญญาพร
  ธรรมชาติของคนไทย ไม่ว่าจะไปที่ไหน เป็นต้องซื้อ ต้องช๊อป ยิ่งเป็นข้าราชการและนักการเมืองด้วยแล้ว ยิ่งช๊อ ...

  *** สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ขอสงวนลิขสิทธิ์ในงานเขียนและงานแปลทุกชิ้น ***

  Copyright © 2008-2012 Royal Thai Embassy. All Rights Reserved.