Home
РУССКИЙ   IN ENGLISH    ประกาศ: กิจกรรม Thai Festival in Moscow 13-14 ก.ย. 57 Kuznetsky Most กรุงมอสโก ** สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก จะปิดทำการในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 ** เชิญชวนชาวไทยในกรุงมอสโกและนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมด้านสุขภาพจิตและกฎหมายสำหรับชุมชนไทยในรัสเซีย ** กิจกรรมสอท.: กิจกรรมภายใต้โครงการ September 2014: Spotlight on Thailand in Russia ** สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ร่วมกับกรุงมอสโกและสื่อมวลชนรัสเซีย ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยภายใต้โครงการ September 2014 : Spotlight on Thailand in Russia ** ข่าว: ข้อแนะนำในการเดินทางไปยังภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา ** สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชาประจำปี 2557 **
Home
 • ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย
 • สถานเอกอัครราชทูต
 • พื้นที่ในความรับผิดชอบ
 • สถานกงสุลในรัสเซียและ CIS
 • กิจกรรมสถานทูต
 • ข่าวและข้อมูลที่น่าสนใจ
 • ฝ่ายกงสุล
 • การศึกษารัสเซีย
 • ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม
 • ข่าวงาน

 • 
  ติดต่อเรา
  Bolshaya Spasskaya 9
  Moscow 129090, Russia

  โทร: +7495 608-0856
  หมายเลขฉุกเฉิน:
  +๗๙๑๖ ๙๓๙-๒๑๕๕
  แฟกซ์: +7495 690-9659
  +7495 607-5343

  รายละเอียดและแผนที่ >>>

  การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร - สอท. ณ กรุงมอสโก :

  แผนกกงสุล

  การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

  การขอหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อใช้ในการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ


  1. เอกสารที่ใช้:

  - หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
  (โดยระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ ชื่อสถานศึกษา สาขาวิชา ชั้นปีที่กำลังศึกษา และปีการศึกษาที่คาดว่าจะจบตามหลักสูตร มีลายเซ็นกำกับของผู้บริหารมหาวิทยาลัยและตราประทับของมหาวิทยาลัย เอกสารต้องเป็นภาษาอังกฤษ หากต้นฉบับเป็นภาษารัสเซีย ให้นำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษที่ Notary Public)
  - สำเนาพาสปอร์ต พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง”
  - สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง”
  - สำเนาทะเบียนบ้าน ตามภูมิลำเนาที่ถูกเรียกเข้ารับตรวจเลือก พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง”

  2. เวลาดำเนินการ: ประมาณ 3 วันทำการ

  3. ค่าธรรมเนียม: -


  หมายเหตุ: ผู้ขอผ่อนผันต้องติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อดำเนินการขอรับเอกสารดังกล่าวด้วยตนเอง  ที่มา: Royal Thai Embassy, Moscow
  Read more: 
   
  กรุงเทพมหานคร
  มอสโก
  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
  วลาดิวอสต็อก
  เคียฟ
  เยเรวาน
  อัลมาตี
  ทาชเคนท์
  Москва информер погоды
  Банкок информер прогноз погоды
  เรื่องเด่น
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก สนับสนุนเยาวชนไทยในการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ 45
  สอท. ณ กรุงมอสโก ส่งเสริมความสัมพันธ์และพัฒนาระดับความร่วมมือกับ สาธารณรัฐอาร์เมเนีย ในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อาร์เมเนีย
  บทความ
  ASIA Cooperation Dialogue (ACD) — The Way Forward for Asia

  โดย Dr. Manaspas Xuto
  As a continent, Asia possesses enormous potential and the inner strength necessary to build the world’s fountain of peace and prosperity. Asia is cradle to the world’s civilizations. Buddhism, Christianity, Hinduism, Islam, Judaism, Sikhism, Shintoism and Taoism all originated on this ...
  ชีวิตหลังคาเฟ่...

  โดย ภัทรัตน์ หงษ์ทอง
  เมื่อก่อนเคยได้ยินแค่คนเปรียบเทียบชีวิตชาวรัสเซียไว้ว่าเป็น “ชีวิตหลังม่านเหล็ก” ก็ชวนให้คิดไปว่าน ...

  *** สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ขอสงวนลิขสิทธิ์ในงานเขียนและงานแปลทุกชิ้น ***

  Copyright © 2008-2012 Royal Thai Embassy. All Rights Reserved.