Home
РУССКИЙ   IN ENGLISH    ประกาศ: Announcement by the National Legislative Assembly on the Invitation for the Ascension of the Heir to the Throne ** รัฐบาลไทยโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญลงนามน้อมเกล้าแสดงความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช ** พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วันที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 23.30 น. ** กิจกรรมสอท.: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก จัดงานเลี้ยงรับรองวันกองทัพไทย ** การจัดงานพิธีสตมวารของ สอท. ณ กรุงมอสโก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ** ข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ** The Royal Rainmaking **
Home
 • ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย
 • สถานเอกอัครราชทูต
 • พื้นที่ในความรับผิดชอบ
 • สถานกงสุลในรัสเซียและ CIS
 • กิจกรรมสถานทูต
 • ข่าวและข้อมูลที่น่าสนใจ
 • ฝ่ายกงสุล
 • การศึกษารัสเซีย
 • ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม
 • ข่าวงาน

 •   ติดต่อเรา
  Bolshaya Spasskaya 9
  Moscow 129090, Russia

  โทร: +7495 608-0856
  หมายเลขฉุกเฉิน:
  +๗๙๑๖ ๙๓๙-๒๑๕๕
  แฟกซ์: +7 (495) 690 - 9659

  รายละเอียดและแผนที่ >>>

  มาตราและหน่วยวัด - สอท. ณ กรุงมอสโก :

  เกี่ยวกับสหพันธรัฐรัสเซีัย

  มาตราและหน่วยวัด

  หน่วยวัดโบราณของรัสเซียใช้กันทั่วไปในจักรวรรดิรัสเซีย และจนถึงช่วงปฏิวัติ จนกระทั่งปี ค.ศ. 1924 หน่วยวัดโบราณต่างๆได้ยกเลิกใช้ไป ตามมติของคณะปฏิวัติโซเวียต และเริ่มใช้หน่วยเมตริก
  นอกจากนี้ ในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช รัสเซียยังได้รับเอามาตรา หน่วยวัดแบบอังกฤษเข้ามาใช้อีกด้วย ก่อนสมัยพระเจ้าปีเตอร์ฯ นั้น ตัวเลขหน่วยต่างๆ ยังใช้เป็นเลขซิริลลิกโบราณ จนกระทั่งปี ค.ศ. 1700 ได้เปลี่ยนมาใช้เป็นเลขอารบิกแทนจนปัจจุบัน
  ความยาว

  หน่วยคิวบิตของอังกฤษ ในภาษารัสเซียเรียกว่า อาร์ชิน เท่ากับ 28 นิ้ว เทียบเป็นหน่วยวัดมาตรฐานในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช เทียบได้คร่าวๆ ดังนี้ คือ

  140 นิ้ว (อังกฤษ) = 5 อาร์ชิน = 20 ปย๊าด = 80 เวร์โช๊ค

  ทั้งนี้ 1 เปี๊ยด คือ quarter อังกฤษ เทียบเท่า 1 กางมือ (ระยะระหว่างนิ้วโป้ง กับ นิ้วชี้ที่กางออกจากกัน)
  เทียบเป็นตาราง ดังนี้

  หน่วย  Unit Cyrillic  Ratio  Matric value English unit 
   โตชก้า   tochka ?????  1/2800  0.254 มม.  1/100 นิ้ว
   ลินิย่า  liniya ?????  1/280  2.54 มม.  1/10 นิ้ว
  ดยุม   dyuym ????  1/28  2.54 ซม.  1 นิ้ว
  เวร์โช้ค  vershok  ??????  1/16  4.445 ซม.  1 ¾ นิ้ว
  ปย๊าด  pyad ????   1/4 17.78 ซม.  7 นิ้ว
  ฟุต  fut ???   3/7  30.48 ซม.  1 ฟุต
  อาร์ชิน  arshin ?????  1  71.12 ซม.  28 ฟุต
  ซาเฌน   sazhen ??????  3  2.1336 เมตร  7 ฟุต
  เวรสต้า  versta ??????  1500  1.0668 กม.  3,500 ฟุต
  มิลย่า  milya ????  10,500  7.4676 กม.  24,500 ฟุต

  พื้นที่ (ตาราง)

  หน่วยของการวัดพื้นที่แบบรัสเซียโบราณ คือ หน่วยสิบ Desyatina (?????????) มี 2 แบบ คือ หน่วยสิบแบบวัดพื้นที่เข้าหลวง และหน่วยสิบแบบวัดพื้นที่เพื่อครอบครอง มีมาตรา ดังนี้

  • หน่วยสิบแบบวัดพื้นที่เข้าหลวง (State desyatina / ???????? ????????? / kazyonnaya desyatina) = 10,925.4 ตารางเมตร = 117,600 ตารางฟุต = 2,400 ตารางซาเฌน
  • หน่วยสิบแบบวัดพื้นที่เพื่อครอบครอง (Proprietor / ?????????????? ????????? / vladelcheskaya desyatina) = 14,5672 ตารางเมตร = 156,800 ตารางฟุต = 3,200 ตารางซาเฌน
   ค่าแตกต่างระหว่างทั้งสองหน่วยสิบ คือ 4:3 (หน่วยสิบแบบวัดพื้นที่เข้าหลวง : หน่วยสิบแบบวัดพื้นที่เพื่อครอบครอง)

  ชั่งตวง

  มีการแยกหน่วยต่างกันระหว่างการชั่งของแห้งกับของเหลว
  ของแห้ง
  • การนิตซ์ (Garnets / ???????) = 3.28 ลิตร
  • ชิตวิริก (Chetverik / ?????????) = 26.24 ลิตร = 8 การนิตซ์
  • อัสมีนา (Osmina / ????????) = 104.95 ลิตร = 4 ชิตวิริก
  • เชตเวร์ต (chetvert / ?????????: “quarter”) = 209.91 ลิตร = 2 อัสมีนา
  ของเหลว
  • ชคาลิก (Shkalik / ???????), ขนาดเท่าแก้ววอดก้าขนาดเล็ก) = 61.5 มิลลิลิตร
  • ชาร์ก้า (Charka / ??????, ขนาดเท่าแก้วไวน์) = 123 มิลลิลิตร = 2 ชคาลิก
  • บูตึลก้า (Butylka / ????????, “bottle“)
  o บูตึลก้าสำหรับน้ำเปล่า (vodochnaya / ?????????, “water bottle”) = 624 มิลลิลิตร = 1/20 วิโดร = 5 ชาร์ก้า
  o บูตึลก้าสำหรับไวน์ (vinnaya / ??????, “wine bottle”)
  • ชโต้ฟ (Shtof / ????) = 1.23 ลิตร = 2 บูตึลก้า = 10 ชาร์ก้า = 1/10 วิโดร
  • เชตเวร์ต (chetvert / ?????????: “quarter”) = 3.08 ลิตร = 25 ชาร์ก้า = 1/4 วิโดร
  • วิโดร (Vedro / ??????, “bucket”) = 12.3 ลิตร = 100 ชาร์ก้า
  • โบชก้า (Bochka / ??????, “barrel”) = 491.96 ลิตร = 40 วิโดร
  น้ำหนัก
  • โดลย่า (Dolya / ????) = 44.435 มิลลิกรัม
  • ซะลัตนิก (Zolotnik / ????????) = 96 โดลย่า = 4.26575 กรัม
  • โลต (Lot / ???) = 3 ซะลัตนิก = 12.797 กรัม
  • ฟุนต์ (Funt / ????, “pound”) = 32 โลต = 409.5124 กรัม
  • ปุ๊ด (Pood / ???) = 40 ฟุนต์ = 16.3805 กิโลกรัม
  • บิร์โควิตซ์ (Berkovets/ ????????) = 10 ปุ๊ด = 163.805 กิโลกรัม
  หน่วย “ปุ๊ด” ใช้กันแพร่หลายในสมัยก่อนในรัสเซีย ยูเครน ฟินแลนด์ เบลารุส ปัจจุบันอาจพบในเอกสารเกี่ยวกับการเกษตรกรรม โดยเฉพาะเรื่องพืชพันธ์ธัญญาหารต่างๆ

   

     ที่มา: Royal Thai Embassy, Moscow
  Read more: 
   
  กรุงเทพมหานคร
  มอสโก
  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
  วลาดิวอสต็อก
  เคียฟ
  เยเรวาน
  อัลมาตี
  ทาชเคนท์
  Москва информер погоды
  Банкок информер прогноз погоды
  เรื่องเด่น
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเยือนรัสเซีย
  บทความ
  บันทึกลับผู้ติดตาม : ตอนที่ ๑

  โดย นายโตสตอย ช้างเท้าหลัง
  ๒๙ เมษายน – ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙  ผมเดินทางออกจากท่าอากาศยานกรุงเทพฯด้วยเที่ยวบิน TG 974 เครื่องออกตามเวลา ๑๐.๒๕ น ...
  ?.?. ????? ????? ?????????? ? ??????? BBQ

  โดย ?????? BBQ
  ...

  *** สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ขอสงวนลิขสิทธิ์ในงานเขียนและงานแปลทุกชิ้น ***

  Copyright © 2008-2012 Royal Thai Embassy. All Rights Reserved.