Home
РУССКИЙ   IN ENGLISH    ประกาศ: Announcement by the National Legislative Assembly on the Invitation for the Ascension of the Heir to the Throne ** รัฐบาลไทยโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญลงนามน้อมเกล้าแสดงความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช ** พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วันที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 23.30 น. ** กิจกรรมสอท.: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก จัดงานเลี้ยงรับรองวันกองทัพไทย ** การจัดงานพิธีสตมวารของ สอท. ณ กรุงมอสโก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ** ข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ** The Royal Rainmaking **
Home
 • ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย
 • สถานเอกอัครราชทูต
 • พื้นที่ในความรับผิดชอบ
 • สถานกงสุลในรัสเซียและ CIS
 • กิจกรรมสถานทูต
 • ข่าวและข้อมูลที่น่าสนใจ
 • ฝ่ายกงสุล
 • การศึกษารัสเซีย
 • ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม
 • ข่าวงาน

 •   ติดต่อเรา
  Bolshaya Spasskaya 9
  Moscow 129090, Russia

  โทร: +7495 608-0856
  หมายเลขฉุกเฉิน:
  +๗๙๑๖ ๙๓๙-๒๑๕๕
  แฟกซ์: +7 (495) 690 - 9659

  รายละเอียดและแผนที่ >>>

  การสื่อสารคมนาคม - สอท. ณ กรุงมอสโก :

  เกี่ยวกับสหพันธรัฐรัสเซีัย

  การสื่อสารคมนาคม

  ไปรษณีย์

  ไปรษณีย์รัสเซีย ตามสาขาบริการย่อยนั้น เปิดทำการตั้งแต่ 09.00 ถึง 18.00 น. ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

  การส่งไปรษณีย์ในรัสเซียยังค่อนข้างลำบาก โดยเฉพาะสำหรับชาวต่างชาติ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไม่พูดภาษาต่างประเทศอื่น นอกจากภาษารัสเซีย และระเบียบขั้นตอนการส่งก็ยุ่งยากซับซ้อนพอสมควร โดยทั่วไป มีขั้นตอนการส่งจดหมายหรือพัสดุ ดังนี้

  • เขียนชื่อและที่อยู่ของผู้รับปลายทาง หากส่งไปประเทศไทยสามารถเขียนเป็นภาษาไทยได้เลย แต่ชื่อประเทศต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษหรือรัสเซียเท่านั้น
  • ยื่นแก่เจ้าหน้าที่เพื่อชั่งน้ำหนักและคำนวณค่าอากรแสตมป์ตามระยะทางปลายทาง
  • ซื้อแสตมป์ตามราคา แล้วติดแสตมป์ด้วยตนเอง
  • หยอดไปรษณีย์ได้ที่ตู้ไปรษณีย์ทุกแห่ง รวมทั้งในที่ทำการไปรษณีย์เอง
  • หากพัสดุเปราะบางหรือจำเป็นต้องห่อหรือใส่กล่อง สามารถซื้อกล่องหรือห่อได้ โดยบอกแก่พนักงานไปรษณีย์ได้ทันที

  โทรศัพท์

  ผู้คนจำนวนมาก โดยเฉพาะวัยรุ่น ปัจจุบันนิยมใช้โทรศัพท์มือถือแทนโทรศัพท์บ้านหรือโทรศัพท์สาธารณะ (ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือในปี 2001 จำนวนกว่า 161,000,000 คน)
  อย่างไรก็ดี โทรศัพท์บ้านก็ยังคงเป็นปัจจัยหลักในการสื่อสารของคนรัสเซีย ทั้งการสื่อสารในเมือง หรือระหว่างเมือง รวมทั้งการสื่อสารระหว่างประเทศ มีจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์ในเครือข่ายตามสายทั่วทั้งประเทศ รวมทั้งหมด 25.019 ล้านคน (สถิติปี ค.ศ. 1995)
  โทรศัพท์สาธารณะในรัสเซีย มีชื่อว่า Taksofon (????????) ซึ่งต้องซื้อบัตรโทรศัพท์เฉพาะสำหรับตู้นั้นๆ เท่านั้น

  การโทรศัพท์จากรัสเซียไปยังต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น การโทรศัพท์ไปยังประเทศไทย สามารถโทรได้ทั้งจากโทรศัพท์บ้านธรรมดาหรือโทรศัพท์มือถือ โดยกด “รหัสโทรออกต่างประเทศ” คือ กดหมายเลข 8 จากนั้นรอสัญญาณสายว่าง จึงกด 10 หรือ 53 เพื่อตัดเป็นสัญญาณโทรศัพท์ระหว่างประเทศ จากนั้นกดตามด้วย รหัสประเทศที่ท่านต้องการโทร และสุดท้ายเป็นเลขหมายปลายทาง

  กด 53 + หมายเลขปลายทาง กด 10 + หมายเลขปลายทาง

  ยกตัวอย่าง เช่น 8 – 10 (53) – 66 – xxx – xxxx

  ตัวอย่าง การโทรศัพท์จากรัสเซียกลับประเทศไทย
  ลักษณะโทรศัพท์ที่โทรเข้า เบอร์โทรศัพท์ วิธีการกด
  โทรศัพท์พื้นฐาน (กรุงเทพฯ) (02) 111-1111 8 รอสัญญาณ10-66-2-111-1111
  โทรศัพท์มือถือ 086-222-2222 88 รอสัญญาณ10-66-86-222-2222
   

  การโทรศัพท์ทางไกลจากโทรศัพท์มือถือ สามารถกดเครื่องหมาย (+) แทน “รหัสโทรออก” ต่างประเทศ (คือ แทนการกด 8 – 10 แล้วตามด้วยเลขหมายปลายทาง) ได้ เช่น + 66-81-222-2222

  การโทรศัพท์จากต่างประเทศมาที่รัสเซีย จะต้องกดรหัสโทรออกต่างประเทศจากประเทศนั้นๆ เช่นกัน เช่น รหัสโทรออกต่างประเทศของประเทสไทย คือ 001 หรือ 009 จากนั้นตามด้วยรหัสประเทศรัสเซียคือ 7 และตามด้วยรหัสเมือง และเบอร์โทรศัพท์ ตามลำดับ
   
  ตัวอย่าง หากท่านต้องการโทรศัพท์จากประเทศไทยมารัสเซีย
  ลักษณะโทรศัพท์ที่โทรเข้า
  เบอร์โทรศัพท์
  วิธีการกด
  โทรศัพท์พื้นฐาน (มอสโก)
  +(495) xxx-xxxx
  001-7-495-xxx-xxxx
  โทรศัพท์มือถือ
  8-926-sss-ssss
  001-7-926-sss-ssss


  วิทยุ

  จำนวนผู้ฟังวิทยุ 61.5 ล้านคน (สถิติปี ค.ศ. 1998)
  จำนวนช่องสถานี AM 420 ช่อง
  FM 447 ช่อง
  คลื่นสั้น 56 ช่อง (สถิติปี ค.ศ. 1998)

  โทรทัศน์

  สื่อโทรทัศน์ในรัสเซียมีทั้งที่เป็นบริษัทหุ้นส่วนเอกชน และที่รัฐถือหุ้นในลักษณะเป็นกึ่งรัฐ – กึ่งเอกชน เหมือนรัฐวิสาหกิจ ช่องต่างๆในรัสเซียมีสถานะทั้งที่เป็นระดับประเทศ (ครอบคลุมเกินกว่า ร้อยละ 70 ของพื้นที่ประเทศ) หรือระดับมณฑลและท้องถิ่น
  สื่อโทรทัศน์หลังปี 1970 – 1980 กลายเป็นสื่อสำคัญในการประชาสัมพันธ์ ในปี 1988 ประชาชนที่มีโทรทัศน์ประจำบ้านมีจำนวนถึง 75 ล้านคน และมีผู้ชมโทรทัศน์ในแต่ละวันกว่า ร้อยละ 93 ช่องโทรทัศน์ที่แพร่ภาพจากทางมอสโกมีรายการเกินกว่าร้อยละ 90 ของรายการทั้งหมดในประเทศ
  ในรัสเซียมีจานขยายสัญญาณโทรทัศน์กว่า 15,000 แห่ง ในปัจจุบันได้พัฒนาระบบดิจิตอล และสามารถแพร่ภาพในรูปแบบหลายรายการในหนึ่งช่องสัญญาณได้แล้ว
  ช่องโทรทัศน์ที่เป็นของรัฐ มี 1 ช่อง คือ Pervy kanal (Channel One).

  อินเตอร์เน็ต


  ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต 83 บริษัท (รวมในรัสเซียและคาซัคสถาน ตามสถิติปี ค.ศ. 1999)
  รหัสอินเตอร์เน็ต ru (su เป็นของสหภาพโซเวียต)

  การคมนาคม

  แต่เดิม คนส่วนมากนิยมใช้ระบบการขนส่งสาธารณะ เช่น รถราง รถโดยสารประจำทาง ฯลฯ แต่หลังจากที่ระบบโซเวียตล่มสลายลง การเปิดประเทศเข้าหาตะวันตกมากขึ้นกอปรกับการเปลี่ยนเป็นแบบตลาดเสรี บริโภคนิยม ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็วเกินคาด และทำให้ผู้คนมีกำลังซื้อพอที่จะจับจ่าย ซื้อรถยนต์ส่วนตัวไว้ใช้ ระบบการขนส่งสาธารณะมีทั้งแบบในเมืองและระหว่างเมือง

  1. ในเมือง รถไฟใต้ดิน (ตามนครหลวง เช่น มอสโก และเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก และเมืองใหญ่ๆในเขตมณฑลต่างๆ เช่น เมืองอูฟา เมืองคาซาน ฯลฯ ) รถราง(Tramvay / ???????) รถเมล์โดยสาร (Avtobus / ???????) รถเมล์ทรอลลี่ย์ (Trolleybus / ?????????) และ แท็กซี่ (Taksi/?????)
  2. ระหว่างเมือง รถไฟฟ้า (Elektrichka / ??????????) รถไฟดีเซล (Poyezd/?????) และเครื่องบิน(Samolyot / ???????)

  รถไฟใต้ดิน (Metro / ?????)

  รวดเร็วและเป็นที่นิยมมากที่สุดในสังคมเมือง เปิดบริการทุกวัน เริ่มให้บริการตั้งแต่เวลาประมาณ 06:00 – 01:00 น. (แต่ละสถานีเวลาเปิดแตกต่างกันไป ตามระยะทางใกล้-ไกล จากศูนย์กลางเมือง)

   


  รถเมล์ทรอลลี่ย์
  (Trolleybus / ??????????)

  รถราง
  (Tramvay / ???????)

  รถเมล์ประจำทาง 
  (Avtobus / ???????)

  รถโดยสารประจำทาง (Avtobus / ???????)

  โดยปกติเวลาเดินรถจะตรงตามตารางเวลา สายรถเมล์จะปรากฏอยู่บนป้ายสีเหลืองที่แขวนอยู่เหนือป้ายรถประจำทางนั้น และมีระบุเวลาการเดินรถของสายต่างๆ ระบุไว้ชัดเจน

  บัตรสำหรับรถเมล์ รถราง และรถเมล์ทรอลลี่ย์

  เป็นบัตรแบบเดียวกัน ใช้ได้กับรถทั้ง 3 แบบ ราคาขายขึ้นอยู่กับจำนวนเที่ยวของการเดินทางและระยะเวลาในการใช้บัตร (1 เดือน หรือ 3 เดือน) นอกจากนี้ ในบางเส้นทางยังมีรถตู้ (Marshrutka / ?????????) ซึ่งเป็นรถบริการของเอกชนที่ให้บริการขนส่งเช่นกัน
  ตู้จำหน่ายบัตรโดยสารรถประจำทางทุกแบบ เป็นตู้สีเทา ส่วนบัตรโดยสารรถไฟใต้ดิน ต้องซื้อตามสถานีเท่านั้น ยกเว้นบัตรที่เรียกว่า “Edinyi” (??????) ซึ่งใช้โดยสารรถไฟใต้ดินได้ 70 เที่ยว และใช้โดยสารรถประจำทางทุกประเภทได้ไม่จำกัดเที่ยวตลอดทั้งเดือน

  รถแท็กซี่ (?????)

  ในการเรียกรถแท็กซี่ตามท้องถนนนั้น สามารถสังเกตที่หลังคารถหรือด้านข้างรถซึ่งจะเขียนเป็นภาษารัสเซียว่า (?????) ราคาค่าโดยสารจะขึ้นอยู่กับการตกลงกันของผู้โดยสารและคนขับ นอกจากนี้ยังสามารถเรียกรถแท็กซี่จากศูนย์แท็กซี่ต่างๆ ได้ ซึ่งราคาของค่าโดยสารแบบนี้จะมีราคาที่แน่นอน ซึ่งจะทราบทันทีเมื่อโทรศัพท์ไปยังศูนย์ แต่บางครั้งจะมีการรวมค่าบริการเรียกรถที่นอกเหนือจากค่าโดยสาร อย่างไรก็ตาม คนรัสเซียส่วนใหญ่มัก จะเรียกรถที่วิ่งตามท้องถนนทั่วไป หากใครต้องการหารายได้พิเศษก็จะจอดรับและตกลงราคากัน รถแท็กซี่ส่วนบุคคลเหล่านี้มักจะมีราคาที่ถูกกว่ารถแท็กซี่ที่เรียกจากศูนย์ แต่ทั้งนี้ จะต้องระมัดระวังถึงความปลอดภัยมากเป็นพิเศษเช่นกัน


  รถไฟ

  รถไฟจะสะดวกสบายและราคาค่าโดยสารถูกกว่าค่าโดยสารเครื่องบิน บัตรโดยสารรถไฟสามารถซื้อได้ที่สถานีรถไฟโดยตรง หรือตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารต่างๆทั่วไป ราคาตั๋วขึ้นอยู่กับประเภทของตู้ โดยรถไฟรัสเซียแบ่งเป็น

  1. ตู้นั่ง (Sidjashchee mesto / ??????? ?????) ห้องโดยสารรวม เป็นม้านั่งธรรมดา ไม่มีที่นอน
  2. ตู้นอนธรรมดา (Platzkart / ????????) ห้องโดยสารรวม มีเก้าอี้เบาะปรับเอียงเพื่อใช้นอนได้
  3. ตู้นอนพิเศษ (Kupe – Coupes / ????) กั้นเป็นห้องๆ ห้องละ 4 เตียง

  เครื่องบิน

  สะดวกสบายมากที่สุด แต่ก็แพงที่สุดเช่นกัน การที่รัสเซียเป็นประเทศที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ จึงทำให้มีสนามบินในรัสเซียอยู่หลายแห่งด้วยกัน โดยกระจายอยู่ตามเมืองใหญ่ๆทั่วทั้งประเทศ สนามบินในมอสโก ประกอบไปด้วย 3 สนามบินหลักๆด้วยกัน คือ

   

  • สนามบิน Vnukovo (???????)
  • สนามบิน Domodedovo (??????????)
  • สนามบิน Sheremyetevo (???????????)

  ทั้งสามแห่ง มีบริการใช้เพื่อการเดินทางในเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ  ที่มา: Royal Thai Embassy, Moscow
  Read more: 
   
  กรุงเทพมหานคร
  มอสโก
  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
  วลาดิวอสต็อก
  เคียฟ
  เยเรวาน
  อัลมาตี
  ทาชเคนท์
  Москва информер погоды
  Банкок информер прогноз погоды
  เรื่องเด่น
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเยือนรัสเซีย
  บทความ
  บันทึกลับผู้ติดตาม : ตอนที่ ๓

  โดย นายโตสตอย ช้างเท้าหลัง
  Hotel Ukraina ๑๕ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ วันแรกของสัปดาห์นี้ อากาศอุ่นขึ้นมาก แต่ค่าเงินเหรียญสหรัฐกลับลดต่อเนื่องลงอี ...
  อุซเบกิสถาน จากอู่อารยธรรมเส้นทางสายไหมสู่ตลาดการค้าสมัยใหม่

  โดย สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงมอสโก
  เมื่อพูดถึงอุซเบกิสถาน หลายท่านอาจคิดถึงจุดเชื่อมต่อของอารยธรรมเส้นทางสายไหมซึ่งเป็นเส้นทางการค้า ...

  *** สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ขอสงวนลิขสิทธิ์ในงานเขียนและงานแปลทุกชิ้น ***

  Copyright © 2008-2012 Royal Thai Embassy. All Rights Reserved.