Home
РУССКИЙ   IN ENGLISH    ประกาศ: Announcement by the National Legislative Assembly on the Invitation for the Ascension of the Heir to the Throne ** รัฐบาลไทยโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญลงนามน้อมเกล้าแสดงความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช ** พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วันที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 23.30 น. ** กิจกรรมสอท.: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก จัดงานเลี้ยงรับรองวันกองทัพไทย ** การจัดงานพิธีสตมวารของ สอท. ณ กรุงมอสโก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ** ข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ** The Royal Rainmaking **
Home
 • ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย
 • สถานเอกอัครราชทูต
 • พื้นที่ในความรับผิดชอบ
 • สถานกงสุลในรัสเซียและ CIS
 • กิจกรรมสถานทูต
 • ข่าวและข้อมูลที่น่าสนใจ
 • ฝ่ายกงสุล
 • การศึกษารัสเซีย
 • ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม
 • ข่าวงาน

 •   ติดต่อเรา
  Bolshaya Spasskaya 9
  Moscow 129090, Russia

  โทร: +7495 608-0856
  หมายเลขฉุกเฉิน:
  +๗๙๑๖ ๙๓๙-๒๑๕๕
  แฟกซ์: +7 (495) 690 - 9659

  รายละเอียดและแผนที่ >>>

  ภาษา - สอท. ณ กรุงมอสโก :

  เกี่ยวกับสหพันธรัฐรัสเซีัย

  ภาษา

  ภาษารัสเซีย (ภาษารัสเซีย ??????? ????) ภาษารัสเซียจัดอยู่ในกลุ่มภาษากลุ่มสลาวิก ในเครือภาษาอินโด-ยูโรเปียน ด้วยเหตุนี้จึงมีความสัมพันธ์กับภาษาสันสกฤต ภาษากรีก และภาษาละติน รวมไปถึงภาษาในกลุ่มเจอร์เมนิก โรมานซ์ และเคลติก (หรือเซลติก) ยุคใหม่ ตัวอย่างของภาษาทั้งสามกลุ่มนี้ได้แก่ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาไอริชตามลำดับ รากศัพท์ของภาษารัสเซียส่วนใหญ่มาจากกลุ่มภาษาโบราณนี้ ส่วนศัพท์สมัยใหม่รับมาหลังจากที่รัสเซียเริ่มเปิดประตูความสัมพันธ์กับนานาชาติ โดยเฉพาะหลังสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช จึงมีคำศัพท์ใหม่ๆทั้งในทางวิชาการ และการเมือง การทหาร จากภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน ภาษาดัตช์ รวมทั้งภาษาตุรกีอีกด้วย ภาษารัสเซียมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่เมื่อ พ.ศ. 2461 ซึ่งทำให้อักษรอักษรเขียนของรัสเซียเป็นระเยียบมากขึ้นตามสังคมสมัยใหม่ ส่วนในปัจจุบัน ภาษาสมัยใหม่รับคำทำศัพท์มาจากภาษาอังกฤษเป็นส่วนมาก

  ส่วนภาษาเขียนนั้นมีหลักฐานยืนยันปรากฏอยู่เริ่มจากคริสต์ศตวรรษที่ 10

  ในปัจจุบัน ภาษารัสเซียเป็นภาษาที่มีการใช้นอกประเทศรัสเซียด้วย มีเอกสารทางวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่งตีพิมพ์เป็นภาษารัสเซีย รวมทั้งความรู้ในระดับมหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่ง ภาษารัสเซียเป็นภาษาที่มีความสำคัญทางการเมืองในยุคที่สหภาพโซเวียตยังเรืองอำนาจและเป็นหนึ่งใน 6 ภาษาราชการของสหประชาชาติ

  ภาษารัสเซีย ??????? ???? รุส-สกี ยิ-ซึก

  พูดใน: รัสเซีย และอดีตประเทศใน สหภาพโซเวียต
  ภูมิภาค: ยุโรปตะวันออก เอเชีย
  จำนวนผู้พูด: 145 ล้าน และใช้เป็นภาษาที่สอง 110 ล้าน
  อันดับตามความยาก: 8
  ตระกูลภาษา
  อินโด-ยูโรเปียน 
     - บอลโต-สลาวิก 
        - สลาวิก 
           -สลาวิกตะวันออก 
              ภาษารัสเซีย

  ภาษาทางการใน: รัสเซีย เบลารุส คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน สหประชาชาติ ไครเมีย (ในยูเครน)

  ประเทศที่ใช้ภาษารัสเซียเป็นหนึ่งในภาษาราชการ และประเทศที่ประชาชนพูดภาษารัสเซีย

  ภาษารัสเซียเป็นภาษากลุ่มสลาฟในตระกูลอินโด-ยุโรเปียน ในแง่ของภาษาพูดมีความใกล้เคียงกับภาษาไบโลรัสเซียและภาษายูเครนที่ อยู่ในภาษากลุ่มสลาฟตะวันออกและเป็นลูกหลานของภาษาสลาฟตะวันออกโบราณเช่น เดียวกัน หลายแห่งในไบโลรัสเซียและยูเครน มีผู้พูดภาษาเหล่านี้ได้สองภาษาซึ่งเป็นผลมาจากการปะปนกัน ลักษณะของศัพท์ในภาษาเขียน หลักการสร้างคำ และการผันคำในภาษารัสเซียได้รับอิทธิพลจากภาษาโบสถ์สลาโวนิกที่พัฒนามาจากภาษากลุ่มสลาฟใต้ ภาษาโบสถ์สลาโวนิกโบราณซึ่งใช้ในทางศาสนาของนิกายรัสเซียนออร์ธอดอกซ์ สัทวิทยาและการเรียงประโยคของภาษารัสเซีย (โดยเฉพาะสำเนียงทางเหนือ) ได้รับอิทธิพลจากภาษากลุ่มฟินน์ของภาษาตระกูลฟินโน-ยูกริก เช่นภาษาเมอร์ยา ภาษามอกซาภาษามูโรเมียด้วย ภาษาเหล่านี้มักเป็นภาษาที่ตายแล้ว แต่เคยใช้พูดในบริเวณภาคกลางและภาคเหนือของรัสเซียในยุโรป

  ประเทศที่ใช้ภาษารัสเซียเป็นหนึ่งในภาษาราชการ และประเทศที่ประชาชนพูดภาษารัสเซีย

  การแพร่กระจายในทางภูมิศาสตร์

  ภาษารัสเซียใช้พูดในรัสเซียเป็นหลัก ประเทศอื่นๆทที่ใช้ภาษารัสเซียมักเป็นประเทศที่เคยรวมอยู่ในสหภาพโซเวียต ซึ่งใช้ภาษารัสเซียเป็นภาษากลางตั้งแต่ พ.ศ. 2460 จนเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายไปเมื่อ พ.ศ. 2534 ประเทศเหล่านั้นจึงกลับไปใช้ภาษาของตนเอง ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 25 ประเทศในกลุ่มกติกาสัญญาวอร์ซอและประเทศที่อยู่ในสหภาพโซเวียต ใช้ภาษารัสเซียเป็นภาษาในโรงเรียน เช่นในโปแลนด์ บัลแกเรีย สาธารณรัฐเชก สโลวาเกีย ฮังการี โรมาเนีย อัลเบเนียและคิวบา แต่คนรุ่นต่อมาเริ่มใช้ภาษารัสเซียน้อยลง นอกจากนั้นมีชาวยิวในอิสราเอลที่พูดภาษารัสเซียอีกราว 750,000 คน ซึ่งเป็นกลุ่มที่อพยพไปจากรัสเซีย ในอเมริกาเหนือ พบผู้พูดภาษารัสเซียแพร่กระจายทั่วไปในช่วงก่อนการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ผู้พูดเหล่านี้ส่วนมากเป็นชาวยิวที่อพยพมาจากรัสเซีย ในยุโรปตะวันตกมีผู้พูดภาษารัสเซียซึ่งอพยพออกจากรัสเซียในพุทธศตวรรษที่ 25

  สถานะการเป็นภาษาราชการ
  ภาษารัสเซียเป็นภาษาราชการของรัสเซีย และเป็นภาษาราชการร่วมในเบลารุส คาซัคสถาน และคีร์กิซสถาน เป็น 1 ใน 6 ภาษาราชการของสหประชาชาติ มีการเรียนการสอนเป็นภาษารัสเซียในฐานะภาษาที่สองในหลายประเทศ โดยมากเป็นประเทศที่เคยอยู่ในสหภาพโซเวียตมาก่อน

   

  สำเนียง

  นักภาษาศาสตร์แบ่งภาษารัสเซียเป็นสองกลุ่มหลักคือกลุ่มเหนือและกลุ่มใต้ โดยสำเนียงมอสโกอยู่ระหว่างกลางทั้งสองกลุ่ม (ถือเป็นกลุ่มกลาง) และเป็นสำเนียงมาตรฐาน

  ระบบการเขียน

  เมเลเตียส สโมเตรียสกี นำอักษรซีริลลิกมาใช้เขียนภาษารัสเซียเมื่อราว พ.ศ. 2162 ใช้ตัวอักษร 33 ตัว มีการปรับปรุงตัวสะกดในภาษารัสเซียหลายครั้ง เช่นเมื่อ พ.ศ. 2423, 2461, และครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2533 อักษรที่ใช้เขียนภาษารัสเซียเรียกว่าอักษรซีริลลิก มีอยู่ทั้งหมด 33 ตัวด้วยกัน ดังต่อไปนี้

  ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
  ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
  ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??

  ในภาษาอื่นที่ใช้อักษรซีริลลิก เช่น ภาษายูเครน ภาษามองโกเลีย ภาษาคาซัค ฯลฯ จะมีอักขระพิเศษเพิ่มขึ้นมาตามแต่ละภาษา

  ในประเทศรัสเซีย อักษรซีริลลิกนอกจากจะใช้เขียนภาษารัสเซีย ปัจจุบันยังใช้เขียนภาษาของชนกลุ่มน้อยต่าง ๆ ในประเทศด้วย

  ไวยากรณ์

  ภาษารัสเซียมีลักษณะคล้ายกับภาษาอื่น ๆ ในตระกูลเดียวกัน คือมีการเปลี่ยนแปลงรูปคำเพื่อแสดงเพศ พจน์ กาล การก แม้ว่าในหลายภาษาในตระกูลเดียวกันกฎเกณฑ์เหล่านี้ได้หายไปบ้าง แต่ในภาษารัสเซียรวมทั้งภาษาสลาวิกอื่น ๆ ยังคงมีกฎเหล่านี้อยู่ มีการเปลี่ยนรูปคำมาก การเรียงประโยคเป็นการผสมอิทธิพลระหว่างภาษาโบสถ์สลาโวนิกกับภาษาในยุโรป ตะวันตก

  infinitive ???????? ทำงาน
  รูปปัจจุบัน รูปอดีต
  ? (สรรพนามบุรุษที่ 1 เอกพจน์) ??????? ??????? / ????????
  ?? (สรรพนามบุรุษที่ 2 เอกพจน์) ????????? ??????? / ????????
  ?? (สรรพนามเพศชายบุรุษที่ 3 เอกพจน์) ???????? ???????
  ??? (สรรพนามเพศหญิงบุรุษที่ 3 เอกพจน์) ???????? ????????
  ?? (สรรพนามบุรุษที่ 1 พหูพจน์) ???????? ????????
  ?? (สรรพนามบุรุษที่ 2 พหูพจน์) ????????? ????????
  ??? (สรรพนามบุรุษที่ 3 พหูพจน์) ???????? ????????

  นอกจากนี้แล้ว กริยาภาษารัสเซีย ยังมีรูปสมบูรณ์ และ ไม่สมบูรณ์ โดยกริยาสมบูรณ์เน้นที่ผลของการกระทำกริยาตัวนั้นๆ ได้แก่ ????????? หมายถึง อ่าน (จบแล้ว)

  ประโยคตัวอย่าง

  ? ???????? ??? ?????. (ฉันอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้ว)
  ส่วนกริยาไม่สมบูรณ์เน้นที่ขั้นตอนของการกระทำกริยาตัวนั้นๆ ได้แก่ ?????? หมายถึง อ่าน
  ประโยคตัวอย่าง

  ? ????? ??? ?????. ฉันกำลังอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่ (เริ่มอ่านแล้ว และ ยังอ่านไม่จบเล่ม)

  อนึ่ง กาลของกริยาสมบูรณ์มีเพียง 2 กาล คือ อดีต และ อนาคต ต่างจากกริยาไม่สมบูรณ์ ที่มี อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต (กาลอนาคตใช้ กริยา ???? มาขยายข้างหน้ากริยารูป infinitive โดยผันกริยา ???? ตามประธาน กาลปัจจุบัน (เช่น ? ????, ?? ??????...??? ?????)

   

  การก

  ภาษารัสเซียเป็นภาษาที่มีการผันคำนามและคุณศัพท์ตามการกหรือหน้าที่ของคำในประโยคนั้นๆ ภาษารัสเซียมี 6 การก (รูปแบบพิเศษ เพื่อแสดงความหมายเฉพาะของคำนั้นๆ) ดังนี้

  • กรรตุการก ใช้เป็นประธาน หรือผู้กระทำ
  • สัมพันธการก ใช้แสดงความเป็นเจ้าของ
  • สัมปทานการก ใช้เป็นกรรมรอง เช่นได้รับของ ได้รับความช่วยเหลือ ได้รับคำแนะนำ
  • กรรมการก ใช้เป็นกรรมตรง หรือผู้ถูกกระทำ
  • กรณการก ใช้เป็นตัวช่วย เป้นเครื่องมือ
  • อธิกรณการก ใช้แสดงตำแหน่ง หรือสถานที่ 
      ที่มา: Royal Thai Embassy, Moscow
  Read more: 
   
  กรุงเทพมหานคร
  มอสโก
  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
  วลาดิวอสต็อก
  เคียฟ
  เยเรวาน
  อัลมาตี
  ทาชเคนท์
  Москва информер погоды
  Банкок информер прогноз погоды
  เรื่องเด่น
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเยือนรัสเซีย
  บทความ
  สวัสดีรัสเซีย ตอนที่ 3 นี่แหล่ะครับสไตล์รัสเซีย

  โดย ภาณุภัค ผ่องอำพันธ์
  สวัสดีครับคุณผู้อ่านทุกท่าน “สวัสดีรัสเซีย” ในครั้งนี้คล้ายๆ จะเป็นภาคต่อจากครั้งที่แล้วครับอย่างที ...
  นิทานรัสเซีย: ดอกไม้ของมาช่า

  โดย เจือจันทร์ ฐาปโนสถ (แปล)
  ในรอบปีก็มีเดือน 12 เดือน ตามที่รู้กันอยู่แล้ว คือ มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายนพฤษภาคมมิถุนายน กรกฎาคม สิ ...

  *** สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ขอสงวนลิขสิทธิ์ในงานเขียนและงานแปลทุกชิ้น ***

  Copyright © 2008-2012 Royal Thai Embassy. All Rights Reserved.