Home
РУССКИЙ   IN ENGLISH    ประกาศ: Announcement by the National Legislative Assembly on the Invitation for the Ascension of the Heir to the Throne ** รัฐบาลไทยโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญลงนามน้อมเกล้าแสดงความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช ** พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วันที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 23.30 น. ** กิจกรรมสอท.: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก จัดงานเลี้ยงรับรองวันกองทัพไทย ** การจัดงานพิธีสตมวารของ สอท. ณ กรุงมอสโก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ** ข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ** The Royal Rainmaking **
Home
 • ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย
 • สถานเอกอัครราชทูต
 • พื้นที่ในความรับผิดชอบ
 • สถานกงสุลในรัสเซียและ CIS
 • กิจกรรมสถานทูต
 • ข่าวและข้อมูลที่น่าสนใจ
 • ฝ่ายกงสุล
 • การศึกษารัสเซีย
 • ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม
 • ข่าวงาน

 •   ติดต่อเรา
  Bolshaya Spasskaya 9
  Moscow 129090, Russia

  โทร: +7495 608-0856
  หมายเลขฉุกเฉิน:
  +๗๙๑๖ ๙๓๙-๒๑๕๕
  แฟกซ์: +7 (495) 690 - 9659

  รายละเอียดและแผนที่ >>>

  ตลาดอาหารฮาลาล:เอเชียกลาง - สอท. ณ กรุงมอสโก :

  การค้าและการลงทุน

  ตลาดอาหารฮาลาล:เอเชียกลาง

  ภาพรวม

  ดินแดนแถบเอเชียกลางถูกเรียกว่า TURKENSTAN ตั้งแต่สมัยการปกครองของพระเจ้าซาร์แห่งรัสเซีย ในคริสต์ศตวรรษที่ 15 เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อสายเตอร์ก ยกเว้นทาจิกิซถานซึ่งมีเชื้อสายทางอิหร่าน จนกระทั่งภายหลังปฏิวัติบอลเชวิคโดยเลนินเมื่อปี 2460 จึงได้แบ่งภูมิภาคออกเป็น 5 ประเทศภายใต้สหภาพโซเวียต และภายหลังการล่มสลายระบอบคอมมิวนิสต์เมื่อปี 2534 ประเทศดังกล่าวจึงแยกตัวเป็นอิสระ ปัจจุบันประเทศดังกล่าวประกอบด้วย

  • สหพันธรัฐรัสเซีย (Russia) มีประชากร 143 ล้านคน มีผู้นับถือศาสนาอิสลามประมาณร้อยละ 5 หรือประมาณ 8 ล้านคน
  • คาซัคสถาน (kazakhstan) มีประชากร 15.7 ล้านคน
  • คีรกิซถาน (Kyrgyztan) มีประชากร 4.6 ล้านคน
  • ทาจิกิสถาน (Tajigistan) มีประชากร 6.1 ล้านคน
  • เติร์กเมนิสถาน (Turkmenistan) มีประชากร 4.7 ล้านคน
  • อุซเบกิสถาน (Uzbekistan) มีประชากร 23.6 ล้านคน

  ทั้งนี้ ประเทศในเอเชียกลางข้างต้นส่วนใหญ่มีประชากรเป็นมุสลิม

  ในด้านวัฒนธรรม ประเทศคาซัคสถาน อุซเบกิสถาน และทาจิกิสถาน เป็นประเทศมุสลิมในเอเชียกลางที่มีประชากรส่วนมากนับถือศาสนาอิสลามนิกายสุหนี่ อย่างไรก็ตาม แม้จำนวนประชากรที่เป็นมุสลิมในประเทศเหล่านี้จะมีจำนวนมาก แต่โดยทั่วไป เป็นชาวมุสลิมที่ไม่เคร่งศาสนามากนัก เนื่องจากเคยอยู่ภายใต้การปกครองของรัสเซียในช่วงสมัยสหภาพโซเวียตเป็นเวลานานเกือบ 80 ปี ทำให้ชาวคาซัค อุซเบก และทาจิค รวมทั้งประเทศในเอเชียกลางอื่นๆ ที่เป็นมุสลิม มีวิถีชีวิตแบบอิสลามที่ผสมผสานกับรัสเซีย

  อาหารที่ประชาชนในภูมิภาคเอเชียกลางนิยมรับประทานนั้น โดยทั่วไปเป็นอาหารที่ได้รับอิทธิพลจากประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกัน รวมทั้งอิทธิพลจากสภาพภูมิศาสตร์และภูมิอากาศ เช่น อาหารอุซเบกมักมีรสจัด ใช้เครื่องเทศเป็นเครื่องปรุงและส่วนผสม โดยมักจะประกอบด้วย ข้าว (ในลักษณะข้าวผัดผสมเครื่องเทศ) ผัก โยเกิร์ต เนื้อย่างประเภทต่างๆ เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากตะวันออกกลางและเมดิเตอร์เรเนียน ส่วนอาหารของชาวคาซัคมักจะมีเนื้อเป็นองค์ประกอบหลัก โดยเฉพาะเนื้อม้า เนื้อแกะ นม และนมเปรี้ยว รวมทั้งอาหารที่มีลักษณะใกล้เคียงอาหารเอเชีย เนื่องจากมีพรมแดนติดกับจีน นอกจากนี้ ชาวมุสลิมในประเทศเครือรัฐเอกราชส่วนมากนิยมดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะวอดก้า เนื่องจากอิทธิพลวัฒนธรรมของรัสเซียและเงื่อนไขทางสภาพอากาศที่หนาวเย็น

  ดังนั้น การส่งเสริมอาหารฮาลาลในตลาดประเทศเหล่านี้ อาจจะไม่ได้ผลมากเท่ากับในประเทศมุสลิมอื่นๆ แต่ก็เป็นตลาดที่มีศักยภาพและกำลังซื้อที่ไทยควรให้ความสนใจ รวมทั้งมีความเป็นไปได้ที่จะเผยแพร่สินค้าอาหารไทยได้อย่างดียิ่ง โดยใช้สินค้าที่มีสัญลักษณ์ฮาลาลเป็นตัวชี้นำให้เห็นถึงความเหมาะสมตามหลักศาสนา เพื่อเชิญชวนให้ผู้บริโภคเห็นความแตกต่างและความพิเศษของสินค้าไทย

  ศักยภาพการนำเข้าและการผลิตอาหารในเอเชียกลาง

  • อุซเบกิสถาน เป็นประเทศที่มีศักยภาพในการเพาะปลูกและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร โดยเฉพาะผลผลิตประเภท ผักและผลไม้ เช่น แอปเปิล แพร์ เชอร์รี่ พลัม องุ่น เมลอน และแตงโม รวมทั้งยังเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญของโลก โดยสินค้าที่สำคัญ ได้แก่ ฝ้าย ซอสมะเขือเทศ ลูกเกด ผลไม้แห้ง และน้ำมันพืช รวมทั้งมีการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารด้วย ทั้งนี้ สัดส่วนการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารของอุซเบกิสถานคิดเป็น 1 ใน 10 ของการผลิตของโลก อย่างไรก็ตาม อุซเบกิสถานก็ยังมีการนำเข้าสินค้าอาหารประมาณร้อยละ 16-17 ของปริมาณการนำเข้าจากต่างประเทศ รัฐบาลอุซเบกิสถานและสมาคมด้านการเกษตรจึงมีโครงการที่จะพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปอาหารให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อลดการนำเข้า เพิ่มปริมาณการส่งออก และรองรับการบริโภคในประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ผ่านการร่วมทุนกับต่างชาติ ทั้งนี้ ในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2545 สินค้าที่ไทยส่งออกไปอุซเบกิสถาน 10 รายการแรก ไม่ปรากฎสินค้าประเภทอาหาร

  • คาซัคสถาน เป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติด้านพลังงานและสินแร่โลหะจำนวนมาก ตลอดจนมีพื้นที่เพาะปลูกและทำการปศุสัตว์ที่กว้างขวาง มีความสามารถในการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรประเภทเนื้อสัตว์ ธัญพืชประเภทข้าวสาลี ฝ้าย ขนสัตว์ สัตว์เลี้ยง และมีการนำเข้าสินค้าอาหารเช่นกัน คาซัคสถานเป็นประเทศที่ประชากรมีรายได้สูงมาก โดยเฉพาะรายได้จากการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ส่งผลให้มีกำลังซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและความต้องการบริโภคสูง ทั้งนี้ ในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2545 คาซัคสถานนำเข้าสินค้าอาหารประเภทผักและผลไม้แปรรูปและกระป๋องจากไทย เป็นมูลค่า 5,297 ดอลลาร์สหรัฐฯ

  • ทาจิกิสถาน เป็นประเทศที่มีจีดีพีต่อหัวของประชากรต่ำสุดเมื่อเปรียบเทียบกับเอเชียกลางอื่นๆ พื้นที่เหมาะสำหรับการเพาะปลูกเกษตรกรรมมีเพียงร้อยละ 6 ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ คือ ฝ้าย ธัญพืช ผลไม้ องุ่น และผัก สินค้าเกษตรส่งออกหลัก คือ ฝ้าย ผลไม้ และน้ำมันพืช ในทางการค้ามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับอุซเบกิสถาน รัสเซีย และคาซัคสถาน สินค้าอาหารเป็นสินค้านำเข้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศ ทั้งนี้ ในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2545 สินค้าที่ไทยส่งออกไปอุซเบกิสถาน 10 รายการแรก ไม่ปรากฎสินค้าประเภทอาหาร

  สินค้าไทยที่มีศักยภาพในตลาดเอเชียกลาง

  ประเทศมุสลิมในรัสเซียและประเทศในเอเชียกลางมิได้เคร่งในเรื่องศาสนาและอาหารมากนัก อีกทั้งประเทศเหล่านี้ไม่มีทางออกทางทะเล และยังขาดเทคโนโลยีในด้านการเก็บรักษาและแปรรูปอาหาร สินค้าอาหารของไทยจึงน่าจะมีลู่ทางบุกเบิกตลาดในเขตนี้ได้ อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมตลาดอาหารในประเทศเหล่านี้ ไม่จำเป็นต้องมุ่งเน้นแต่เฉพาะอาหารฮาลาล แต่อาจจะส่งเสริมสินค้าอาหารทั่วไปที่ไทยมีศักยภาพการผลิตให้เป็นที่รู้จักไปพร้อมๆ กับสินค้าอาหารฮาลาล โดยใช้สินค้าอาหารฮาลาลเป็นตัวชี้นำที่จะบ่งชี้ความพิเศษที่แตกต่างไปจากสินค้าประเภทเดียวกันจากแหล่งนำเข้าอื่น และโดยที่ตลาดเอเชียกลางเป็นตลาดใหญ่ที่ถูกปิดมานานและประชากรส่วนมากยังไม่มีกำลังซื้อสูงมากนัก สินค้าที่สมารถตอบสนองความต้องการของตลาดภูมิภาคนี้จึงควรจะสอดคล้องกับรสนิยมของคนท้องถิ่น และมีราคาไม่สูงมากเกินไปนัก สินค้าอาหารที่น่าจะมีโอกาสในตลาดนี้ เช่น ปลาทูน่ากระป๋อง อาหารทะเลกระป๋อง / แช่แข็ง ผักและผลไม้กระป๋องและแปรรูป อาหารทะเลแห้งปรุงรส เครื่องปรุงรส เนื้อสัตว์ประเภทไก่

  ประเทศที่เป็นคู่แข่งทางการค้าที่สำคัญของไทยในภูมิภาคเอเชียกลางน่าจะเป็นรัสเซีย ตุรกี และจีน ซึ่งมีความใกล้ชิดทางประวัติศาสตร์ ผูกพันทางวัฒนธรรมและมีความได้เปรียบในด้านความสะดวกในการขนส่งสินค้าไปยังภูมิภาคนี้ รวมทั้งประเทศในภูมิภาคเอเชียกลางด้วยกัน คือ คาซัคสถาน และอุซเบกิสถาน ดังนั้น หากไทยต้องการบุกเบิกตลาดสินค้าในภูมิภาคนี้จึงจำเป็นต้องพิจารณาการสร้างความได้เปรียบโดยลดต้นทุนการขนส่งสินค้า หรืออาจต้องพิจารณาพัฒนาความร่วมมือทางการค้ากับเมืองใดเมืองหนึ่งในภูมิภาคนี้อย่างจริงจัง เพื่อเป็นจุดกระจายสินค้าและเก็บรักษาสินค้าเพื่อการส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค

  ตลาดเอเชียกลางมีการผลิตสินค้าเกษตรประเภทพืชผักผลไม้ แต่ยังมีการพัฒนาด้านการแปรรูปและการเก็บรักษาอาหารไม่มากนัก ผู้ประกอบการไทยอาจพิจารณาการร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปผักผลไม้ และอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง ( เนื้อสัตว์ ไส้กรอก ปลาแปรรูป น้ำมันพืช อาหารกระป๋อง ขนมหวานผลิตภัณฑ์จากแป้ง ฯลฯ ) เพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าสำหรับในภูมิภาค และแก้ไขข้อจำกัดในด้านการขนส่งและเก็บรักษาสินค้าเพื่อการส่งต่อไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค รวมทั้งน่าจะพิจารณาการร่วมทุนทางด้านการแปรรูปอาหารกับผู้ประกอบการท้องถิ่นข้องแต่ละประเทศ เพื่อเป็นการสร้างระบบการตลาดที่ถาวรและแข็งแกร่งต่อไป  Read more: 
   
  กรุงเทพมหานคร
  มอสโก
  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
  วลาดิวอสต็อก
  เคียฟ
  เยเรวาน
  อัลมาตี
  ทาชเคนท์
  Москва информер погоды
  Банкок информер прогноз погоды
  เรื่องเด่น
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเยือนรัสเซีย
  บทความ
  รูดอล์ฟิโอ ตอนที่ 1

  โดย วาเลนติน ราสปูติน (เขียน)
  ก่อพงษ์ อัศวไชยวศิน (แปล)

  วันหนึ่งของฤดูใบไม้ร่วง รถรางสายหนึ่ง ..... จุดเริ่มต้นเล็กๆของเธอ....... จุดหักเหใหญ่ของเขา........ .........จุดเล็กๆของ ...
  เรื่องล้อเล่น

  โดย อันโตน เชคคอฟ
  ก่อพงษ์ อัศวไชยวศิน (แปล)

  คุณเคยเป็นเหมือนผมมั้ย?.......... ...........บางทีคุณ ในชีวิตคุณ ก็เกิดอะไรหลายๆอย่างกับตัวคุณ ที่คุณเองก็ไม่รู้ว่าม ...

  *** สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ขอสงวนลิขสิทธิ์ในงานเขียนและงานแปลทุกชิ้น ***

  Copyright © 2008-2012 Royal Thai Embassy. All Rights Reserved.