Home
РУССКИЙ   IN ENGLISH    ประกาศ: Announcement by the National Legislative Assembly on the Invitation for the Ascension of the Heir to the Throne ** รัฐบาลไทยโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญลงนามน้อมเกล้าแสดงความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช ** พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วันที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 23.30 น. ** กิจกรรมสอท.: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก จัดงานเลี้ยงรับรองวันกองทัพไทย ** การจัดงานพิธีสตมวารของ สอท. ณ กรุงมอสโก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ** ข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ** The Royal Rainmaking **
Home
 • ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย
 • สถานเอกอัครราชทูต
 • พื้นที่ในความรับผิดชอบ
 • สถานกงสุลในรัสเซียและ CIS
 • กิจกรรมสถานทูต
 • ข่าวและข้อมูลที่น่าสนใจ
 • ฝ่ายกงสุล
 • การศึกษารัสเซีย
 • ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม
 • ข่าวงาน

 •   ติดต่อเรา
  Bolshaya Spasskaya 9
  Moscow 129090, Russia

  โทร: +7495 608-0856
  หมายเลขฉุกเฉิน:
  +๗๙๑๖ ๙๓๙-๒๑๕๕
  แฟกซ์: +7 (495) 690 - 9659

  รายละเอียดและแผนที่ >>>

  ศิลปวัฒนธรรมรัสเซีย - สอท. ณ กรุงมอสโก :

  ศิลปวัฒนธรรมรัสเซีย

  วันหยุดสำคัญของรัสเซีย

  1 มกราคม วันปีใหม่ (New Year's Day)
  แต่เดิมวันนี้เป็นวันหยุดปีใหม่วันเดียวในปฏิทินโซเวียต ปัจจุบัน คนรัสเซียให้ความสำคัญกับวันหยุดนี้มาก เนื่องจากสามารถหยุดพักผ่อนต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน บางปีหยุดตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม จนกระทั่งถึงวันที่ 7 มกราคม มีการเลี้ยงฉลองกัน และอวยพรซึ่งกันและกันในหมู่ญาติสนิทและเพื่อนฝูง

  7 มกราคม วันคริสต์มาสของรัสเซีย (Russian Orthodox Christmas)
  นับเป็นวันหยุดราชการวันหนึ่ง ชาวรัสเซียถือว่าวันที่ 7 มกราคม เป็นวันคริสต์มาสอันเนื่องมาจากยึดถือตามปฎิทินเก่า เนื่องจากในปีก่อนคริสตศักราช 1918 รัสเซียใช้ปฎิทินที่แตกต่างจากที่ยุโรปใช้ (ปฎิทิน ที่เราใช้อยู่ปัจจุบัน) โดยปฏิทินยุโรปและปฎิทินรัสเซียนั้นมีจำนวนวันต่างกันทั้งหมด 13 วัน ในภายหลัง เมื่อรัฐบาลโซเวียตได้โค่นล้มระบบศักดินา จึงเปลี่ยนมาใช้ปฏิทินตามแบบยุโรปทั่วไปจนปัจจุบัน แต่คนรัสเซียยังคงฉลองและรำลึกตามประเพณีสืบต่อมาจนปัจจุบัน

  13 มกราคม วันปีใหม่เดิมของรัสเซีย (Old-Calendar New Year)
  ชาวรัสเซียเฉลิมฉลองวันปีใหม่ในวันที่ 13 ด้วย อันเนื่องมาจากยึดตามปฎิทินเก่า

  23 กุมภาพันธ์ วันผู้รักษามาตุภูมิ (Homeland Defender’s Day)
  เดิมคือวันกองทัพแดง (คอมมิวนิสต์) เพราะเมื่อปี 1923 ผู้ชายทุกคนในรัสเซียถูกเรียกให้รายงานตัวเพื่อเข้าร่วมสงครามต่อต้านทหารเยอรมัน ปัจจุบันฉลองเพื่อรำลึกถึงชัยชนะเหนือกองทัพกษัตริย์เยอรมันในปี 1918 นอกจากนี้ วันนี้ถือกันอย่างไม่เป็นทางการว่าเป็นวันเพื่อสุภาพบุรุษ บรรดาผู้หญิงจะมอบของขวัญเล็กๆน้อยๆให้กับผู้ชายเป็นสัญลักษณ์

  8 มีนาคม วันสตรีสากล (International Women’s Day)
  เป็นวันฉลองวันสตรีสากลที่สหประชาชาติกำหนดขึ้น วันนี้เป็นวันที่สำคัญมากในรัสเซีย และถือว่าเป็นวันหยุดราชการ ในวันนี้ผู้ชายจะมอบของขวัญให้กับผู้หญิง โดยปกติแล้วมักจะเป็นดอกไม้ หรือบางคนก็จะช่วยภรรยาในงานบ้าน เช่น เข้าครัวเพื่อทำอาหาร ให้กับผู้หญิง เป็นต้น

  1 พฤษภาคม วันแรงงาน (Labor Day)
  ถือเป็นวันของกรรมกรผู้ใช้แรงงาน ในรัสเซียยังถือเป็นวันฉลองฤดูใบไม้ผลิอีกด้วย เดิมพรรคคอมมิวนิสต์ได้ประกาศเป็นวันหยุดอย่างเป็นทางการ ในฐานะ “วันกรรมกรผู้ใช้แรงงาน” เพื่อรำลึกถึงชัยชนะของชนชั้นกรรมกรซึ่งเป็นกำลังสำคัญในระบบคอมมิวนิสต์ มีการเดินสวนสนามของทหารและการเดินขบวนของกรรมกรประเภทต่างๆ ตั้งแต่ปี 1917 เรื่อยมา จนกระทั่งถึงปี 1992 ได้เปลี่ยนเป็น “วันฤดูใบไม้ผลิและแรงงาน” หลังจากเปลี่ยนระบบการปกครองเป็นประชาธิปไตย ปัจจุบันผู้คนยังให้ความความสำคัญแก่วันแรงงานเช่นเดิมเหมือนในสมัยโซเวียต ส่วนใหญ่มักพักผ่อนโดยการออกไปตามป่าเพื่อย่างบาร์บีคิวกินกันในหมู่ญาติสนิท มิตรสหาย

  9 พฤษภาคม วันแห่งชัยชนะสงคราม (Victory Day)
  เป็นวันที่ทหารนาซีเยอรมันยอมจำนนต่อกองทัพโซเวียตในปี 1945 หลังจากรบยืดเยื้อกันมายาวนานกว่า 4 ปี จากผลของสงครามดังกล่าว มีทหารโซเวียตล้มตายไปกว่า 20 ล้านคน

  12 มิถุนายน วันประกาศอิสรภาพ (Independence Day)
  เป็นวันที่ประธานาธิบดีบอริส เยลต์ซิน ประกาศตั้งประเทศรัสเซียออกจากสหภาพโซเวียตเป็นประเทศใหม่ เมื่อปี 1994 และวันนี้ถือว่าเป็นวันหยุดราชการของรัสเซียเช่นกัน

  1 กันยายน วันแห่งความรู้ (Knowledge Day)
  วันแรกของปีการศึกษาในทุกโรงเรียนและทุกภูมิภาคของรัสเซีย เด็กนักเรียนจะไปโรงเรียนพร้อมกับดอกไม้เพื่อมอบให้ครู

  4 พฤศจิกายน วันเอกภาพแห่งมวลชน (People’s Unity Day)
  เป็นวันเป็นวันที่มีการรวมตัวกัน ของชาวมอสโกโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา และสถานะในสังคมเพื่อทำการต่อต้าน การรุกรานของโปแลนด์ที่เข้ามาในปี 1612

  7 พฤศจิกายน วันแห่งการปฏิวัติ (Revolution Day)
  ในสมัยสหภาพโซเวียต วันนี้ถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญมากโดยมีการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ และมีการเดินขบวนสวนสนามของเหล่าทหาร ในสมัยนั้นวันเป็นวันหยุดราชการวันหนึ่ง แต่หลังจากที่สหภาพโซเวียตล่มสลายในปี 1991 การเฉลิมฉลองก็เริ่มลดน้อยลง แต่วันนี้ก็ยังคงถือเป็นวันหยุดราชการอยู่ จนกระทั่งปี 2005 ได้มีประกาศยกเลิกให้เป็นวันหยุดราชการ และเปลี่ยนวันหยุดราชการมาเป็นวันที่ 4 พฤศจิกายน แทน โดยมีชื่อเรียกว่า People’s Unity Day วันปฎิวัติดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในวันที่ 25 ตุลาคม ยึดตามปฎิทินเก่า

  12 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ (Constitution Day)
  เป็นวันที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกของสหพันธรัฐรัสเซียในปี 1993 เนื่องจากรัฐธรรมนูญเดิมที่ใช้มาก่อนหน้านี้เป็นของรัฐบาลสหภาพโซเวียต)

  นอกจากนี้ชาวรัสเซียชื่นชอบวันหยุดเฉลิมฉลองมาก ปัจจุบันนี้ วันสำคัญอื่นๆ ที่ชาวโลกฉลอง ชาวรัสเซียก็ร่วมเฉลิมฉลองด้วยกัน เช่น วันวาเลนไทน์ วันคริสต์มาส (ทั้งคาทอลิกและออร์โธดอกส์) เช่น วันที่ 1 เมษายน หรือที่เรียกว่าวันแห่งการหัวเราะ (April’s fools day) หรือจะเป็นวันฮอลโลวีน ฯลฯ วันหยุดของรัสเซียหากตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์ก็จะมีการหยุดชดเชยเช่นเดียวกันกับในประเทศไทย ช่วงวันหยุดยาว เช่น เทศกาลปีใหม่ ชาวรัสเซียมักจะเดินทางไปต่างประเทศหรือต่างเมืองและพักผ่อน ส่วนวันหยุดอื่นๆ คนส่วนใหญ่มักใช้เวลาเพื่อเดินทางไปดาช่า (Dasha) หรือบ้านพักต่างอากาศนอกเมืองเพื่อชื่นชมธรรมชาติ

  
   
  กรุงเทพมหานคร
  มอสโก
  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
  วลาดิวอสต็อก
  เคียฟ
  เยเรวาน
  อัลมาตี
  ทาชเคนท์
  Москва информер погоды
  Банкок информер прогноз погоды
  เรื่องเด่น
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเยือนรัสเซีย
  บทความ
  สิงโตคำรามอังกฤษฤาจะรอดฝ่ามือหมีขาวรัสเซีย

  โดย วรัญญาพร
  คอฟุตบอลไม่ว่าคนไหนคงไม่อยากพลาดชมฟุตบอลคู่สำคัญรอบชิงตั๋วไปเตะถ้วยยุโรประหว่างสิงโตอังกฤษกับหมีขาวร ...
  Kultura - อารยะและวัฒนธรรม

  โดย ภัทรัตน์ หงษ์ทอง
  เริ่มต้นชื่อมาก็บอกให้รู้แล้วว่ากำลังจะกล่าวถึงอะไร…. Culture หรือในภาษารัสเซียที่เรียกว่า Kultura –คูลตูร่า- ร ...

  *** สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ขอสงวนลิขสิทธิ์ในงานเขียนและงานแปลทุกชิ้น ***

  Copyright © 2008-2012 Royal Thai Embassy. All Rights Reserved.