Home
РУССКИЙ   IN ENGLISH    ประกาศ: Announcement by the National Legislative Assembly on the Invitation for the Ascension of the Heir to the Throne ** รัฐบาลไทยโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญลงนามน้อมเกล้าแสดงความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช ** พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วันที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 23.30 น. ** กิจกรรมสอท.: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก จัดงานเลี้ยงรับรองวันกองทัพไทย ** การจัดงานพิธีสตมวารของ สอท. ณ กรุงมอสโก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ** ข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ** The Royal Rainmaking **
Home
 • ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย
 • สถานเอกอัครราชทูต
 • พื้นที่ในความรับผิดชอบ
 • สถานกงสุลในรัสเซียและ CIS
 • กิจกรรมสถานทูต
 • ข่าวและข้อมูลที่น่าสนใจ
 • ฝ่ายกงสุล
 • การศึกษารัสเซีย
 • ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม
 • ข่าวงาน

 •   ติดต่อเรา
  Bolshaya Spasskaya 9
  Moscow 129090, Russia

  โทร: +7495 608-0856
  หมายเลขฉุกเฉิน:
  +๗๙๑๖ ๙๓๙-๒๑๕๕
  แฟกซ์: +7 (495) 690 - 9659

  รายละเอียดและแผนที่ >>>

  การท่องเที่ยวรัสเซีย - สอท. ณ กรุงมอสโก :

  การท่องเที่ยวรัสเซีย

  ข้อแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยว  สาระน่ารู้ก่อนเดินทาง

  การเดินทางเข้ามาในรัสเซียก็เช่นเดียวกันกับการเดินทางไปประเทศอื่นๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะมีการเตรียมพร้อมตั้งแต่ก่อนออกเดินทาง การหาข้อมูลต่างๆ ของประเทศรัสเซียโดยทั่วไป เช่น สภาพอากาศและอุณหภูมิ ที่ตั้งของเมือง และข้อมูลอื่นๆในกรณีฉุกเฉิน ฯลฯ ไว้แต่เนิ่นๆ เผื่อเกิดปัญหาต่างๆ เราจะสามารถเตรียมรับสถานการณ์ได้ทันท่วงที

  อย่าลืม...
  ...เตรียมเอกสารเหล่านี้ก่อนเดินทางไปรัสเซีย
  เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน
  • สำเนาหนังสือเดินทาง
  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนา หรือเอกสารที่ใช้แทนบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน

  สิ่งที่ท่านต้องพบ ณ ท่าอากาศยานรัสเซีย

  ท่าอากาศยานระหว่างประเทศในกรุงมอสโกมี 3 แห่ง คือ สนามบินเชเรเมิยเทียวา-ดวา (Sheremyetevo -2) สนามบินวนุคโกวา Vnukovo และสนามบินดามาเดดาวา Domodedovo หากเปรียบเทียบกันแล้ว สนามบินเชเรเมียเทียวา Sheremyetevo ระบบการตรวจคนเข้าเมืองและการรับกระเป๋าเดินทางยังมีความล่าช้ากว่าสนามบินดามาเดดาวา Domodedovo รวมทั้งสถานที่อาจคับแคบและไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากนัก

  แนะนำ...
  ว่าเมื่อเดินทางมาถึงรัสเซียแล้ว ควรปฏิบัติดังนี้
  • จดที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทและสถานเอกอัครราชทูตฯ
   ติดตัวเอาไว้ตลอดเวลาเมื่อเดินทาง
  • รีจิสเตอร์ หรือลงทะเบียนพำนักของบุคคลต่างด้าว
   ภายในสามวันหลังจากที่ท่านเดินทางมาถึง
   (ข้อมูลเพิ่มดูได้จากหัวข้อการทำรีจิสเตอร์)
  • สำเนาหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน
   สำเนาวีซ่า และรีจิสเตอร์เอาไว้กับตัวอย่างน้อย 1 ชุด
   ในกรณีเมื่อเกิดการสูญหายจะได้มีสำเนาเพื่อใช้ในการดำเนินการต่อไป
  • หมั่นตรวจสอบวีซ่าของตนเองอยู่เสมอ หากวีซ่าขาดอายุ
   ท่านอาจจะถูกปรับ จำคุก และ/หรือถูกส่งตัวกลับประเทศไทยได้
  • ผู้ที่เดินทางมาอยู่ในรัสเซียเป็นเวลานานๆ ควรรายงานตัวไว้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
   และแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพื่อการติดต่อทุกครั้ง
   เพื่อที่ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลจะได้สามารถติดต่อท่านได้
   ในยามฉุกเฉินและจัดทำทะเบียนคนไทยเพื่อให้การช่วยเหลือในกรณีต่างๆ

  สนามบินหลักของเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนั้น มี 2 แห่งด้วยกัน ได้แก่ สนามบินปุลโกวา อดีน Pulkovo 1 และสนามบินปุลโกวา ดวา Pulkovo 2 โดยทั่วไป สายการบินภายในประเทศมักใช้บริการสนามบิน ปุลโกวา อดีน Pulkovo 1 แต่ก็มีสายการบินต่างประเทศบางสายลงจอดที่สนามบินนี้เช่นกัน

  สนามบินแต่ละแห่ง ทั้งในมอสโก และที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มีระยะทางห่างกันมาก ดังนั้น ก่อนเดินทางควรตรวจสอบตั๋วเครื่องบินและวางแผนการเดินทางไว้ล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ตกเครื่อง

  เมื่อเดินทางถึงสนามบิน ท่านจะต้อง กรอกใบขอเข้าเมือง (Immigration Card) ทั้ง 2 ส่วน คือ ส่วน A และ ส่วน B ส่วนใหญ่พนักงานบนเครื่องจะแจกก่อนที่เครื่องจะบินลงจอด หากท่านไม่ได้รับ สามารถหยิบเองได้ที่โต๊ะเคาน์เตอร์สำหรับกรอกเอกสาร

  เมื่อกรอกเอกสารเรียบร้อยแล้ว เข้าคิวรอที่เคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมือง เมื่อได้รับการตรวจเอกสารเรียบร้อยแล้ว จะได้รับส่วน “B” ของใบขอเข้าเมืองพร้อมตราประทับผ่านด่านในใบนั้น คืนจากเจ้าหน้าที่

  หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ท่านสามารถเดินไปรอรับกระเป๋าสัมภาระของท่านได้ที่หมายเลขสายพานที่สายการบินจะประกาศที่หน้าจอเหนือสายพานแต่ละแห่งนั้นเอง

  เมื่อท่านได้หยิบสัมภาระของตนเองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากว่าท่านมีสิ่งของที่ต้องสำแดง จะต้องกรอกใบสำแดงสิ่งของ (ในบางครั้งบางสนามบินบังคับให้กรอกแม้ว่าไม่มีสิ่งของต้องสำแดงก็ตาม) หากท่านมีสิ่งของต้องสำแดงท่านจะต้องแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ได้ทราบโดยท่านจะต้องผ่านด่านช่องสีแดง หากท่านไม่มีสิ่งที่ต้องสำแดง ท่านจึงสามารถเดินออกผ่านช่องสีเขียวได้

  เพื่อเป็นประโยชน์กับตัวท่านเอง เมื่อท่านเดินทางมาถึงรัสเซียแล้ว ควรรายงานตัวต่อสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ (โปรดดูภาคผนวก) เพื่อที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้ติดต่อแจ้งข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ อาทิ การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ฯลฯ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ขึ้น ตลอดจนการอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในกรณีทั่วไป นอกจากนี้ควรติดต่อกับชุมชนชาวไทยในพื้นที่ที่ท่านพำนักอยู่ด้วยเพื่อจะได้ทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหวต่างๆ ของทางสถานเอกอัครราชทูตฯ ในกรณีที่การติดต่อไม่ทั่วถึง

  เมื่อใดก็ตามที่ท่านเดินทางมาถึงรัสเซียแล้ว ไม่ว่าจะมาด้วยจุดประสงค์ของการท่องเที่ยว ทำงาน หรือเรียนและรู้สึกว่าเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้น หรือถูกหลอกลวง ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ ยินดีให้คำปรึกษาและหาแนวทางในการแก้ไข โดยท่านสามารถติดต่อมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ในวันและเวลาราชการ

  Immigration Card คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร?

  เมื่อเดินทางมาถึงประเทศรัสเซีย การผ่านข้ามพรมแดนเข้ามาไม่ว่าจะจากประเทศไทยโดยตรง หรือผ่านจากประเทศอื่นนั้น ต้องมีเอกสารสำคัญคือ เป็นหลักฐานยืนยันว่า ชาวต่างชาติผู้นั้นข้ามพรมแดนเข้ามาอย่างถูกกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายสหพันธรัฐรัสเซียมาตราที่ 30 ข้อที่ 3 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2002 ฉบับที่ 115-fz ได้กล่าวถึงสถานะของชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศรัสเซีย โดยระบุว่า “ชาวต่างชาติที่เข้ามาในรัสเซียจะต้องกรอกใบขอเข้าเมือง พร้อมแนบเอกสารอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลส่วนบุคคลของชาวต่างชาติผู้นั้น เพื่อแสดงเอกสารดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เพื่อขอผ่านชายแดนเข้าประเทศ ในระหว่างที่เดินทางออกนอกประเทศชาวต่างชาติผู้นั้นจะต้องคืนใบขอเข้าเมืองให้กับเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจคนเดินทางออกนอกประเทศ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีหน้าที่ประทับตราสัญลักษณ์ ที่แสดงให้เห็นถึงการเข้ามาในประเทศรัสเซีย และประทับตราการเดินทางออกนอกประเทศรัสเซียของบุคคลผู้นั้น”

  ใบกรอกขอเข้าเมือง เป็นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการเดินทางเข้ามาในอาณาจักรรัสเซียเป็นระยะเวลาชั่วคราวของชาวต่างชาติ ลักษณะของใบขอเข้าเมืองจะมี 2 ส่วน มีขนาด 85x125 ม.ม. ตัวหนังสือเขียนเป็นภาษาอังกฤษและรัสเซีย การกรอก ต้องกรอกตัวหนังสือให้ชัดเจน ใบกรอกขอเข้าเมืองนั้นจะได้รับก่อนที่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเสมอ และถือเป็นเอกสารสำคัญที่บุคคลต่างชาติขาดมิได้


  ตัวอย่าง ใบขอเข้าเมือง

  ชาวต่างชาติที่ขอเข้าเมืองจะต้องกรอกใบขอเข้าเมืองทั้งส่วน A และส่วน B โดยปราศจากการขีดฆ่าหรือแก้ไขใดๆ ทั้งสิ้น ใบขอเข้าเมืองส่วน A เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะเป็นผู้เก็บไว้ และคืนส่วน B ให้กับผู้เดินทาง และผู้เดินทางเข้าประเทศรัสเซียจะต้องเก็บใบขอเข้าเมืองไว้กับตัวตราบเท่าที่ยังอาศัยอยู่ในรัสเซีย และจะต้องคืนให้กับเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจคนเดินทางผ่านแดน เมื่อเดินทางออกนอกประเทศรัสเซีย

  อย่าลืม...
  ...เก็บใบขอเข้าเมืองไว้ให้ดี เนื่องจากจะต้องคืนเมื่อผ่านด่านตรวจออกจากประเทศรัสเซีย
  เพราะหากไม่มีจะถูกเอาผิดทางกฎหมายได้ หากเป็นไปได้ควรทำสำเนาเก็บไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน

  การทำรีจิสเตอร์ (ลงทะเบียนวีซ่า)

  กฎหมายน่ารู้...
  ...ตามประมวลกฎหมายสหพันธรัฐรัสเซีย
  มาตราที่ 20 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2006 N109- F3
  ว่าด้วยการเข้าประเทศของชาวต่างชาติและผู้ไร้สัญชาติ
  ที่เข้ามาในราชอาณาจักรรัสเซียเป็นการชั่วคราว
  จะต้องทำการลงทะเบียนวีซ่าของตนเอง
  ภายในระยะเวลา 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่เดินทางมาถึง
  ทันทีที่ท่านเดินทางมาถึงรัสเซีย ท่านจะต้องดำเนินการลงทะเบียนวีซ่าของตน

  ในการทำรีจิสเตอร์หรือลงทะเบียนวีซ่านั้นเป็นการแจ้งที่อยู่ที่แน่นอนให้กับทางฝ่ายทางการของรัสเซียได้ทราบ ที่อยู่ดังกล่าวคือสถานที่ที่ท่านเดินทางมาถึง เช่น โรงแรม บ้านพัก หรือสถานที่อื่น รวมทั้งบ้านพักเพื่อนฝูง หรือบ้านพักที่มีผู้เอื้อเฟื้อให้ท่านอาศัยอยู่ ทั้งนี้ไม่ว่าท่านจะเดินทางเข้ามาในประเทศรัสเซียด้วยวีซ่าประเภทใดก็ตาม จำเป็นที่จะต้องลงทะเบียนวีซ่า โดยปกติแล้วหากพักที่โรงแรม ทางโรงแรมจะเป็นผู้จัดการให้ หากเป็นการเดินทางเข้ามาทำงาน ทางบริษัทควรเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนวีซ่า แต่อย่างไรก็ตามท่านจะต้องสอบถามกับทางบริษัทเพื่อความแน่ใจว่าได้ดำเนินการดังกล่าวหรือไม่ เพราะหากไม่มีการลงทะเบียนวีซ่าดังกล่าว ถือว่าได้ทำผิดต่อกฎหมายรัสเซีย และเสี่ยงต่อการดำเนินการตามกฎหมาย เช่น ขังคุก และหรือ ปรับ เป็นต้น

  ลักษณะของรีจิสเตอร์หรือการลงทะเบียนวีซ่ามี 2 รูปแบบ คือ แสตมป์บนพาสปอร์ต (แบบที่ 1) หรือเอกสารแยกต่างหาก (แบบที่ 2) ดังภาพ หรือในบางกรณี อาจจะปรากฏได้ทั้งสองรูปแบบ

  แบบที่ 1 แสตมป์บนพาสปอร์ต
   
  แบบที่ 2 (เอกสารแยก)
  อย่าลืม...

  ...พกใบลงทะเบียนวีซ่าแนบกับพาสปอร์ตไว้ทุกครั้ง เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจมีสิทธิ
  ขอตรวจเอกสารของท่านได้ตลอดเวลา หากตำรวจไม่พบเอกสารการลงทะเบียนวีซ่า
  ท่านจะเข้าข่ายทำผิดกฎหมาย ถือเป็นการลักลอบเข้าเมือง
  และอาจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายรัสเซีย
  หากทำเอกสารการลงทะเบียนวีซ่าหาย ท่านจะต้องดำเนินการแจ้งความเอกสารหาย
  และนำใบแจ้งความขอทำเอกสารใหม่กับทางการรัสเซีย

  กฎหมายน่ารู้...
  ...ตามกฎหมายรัสเซีย การทำรีจิสเตอร์ถือว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าบ้าน
  ที่จะต้องไปดำเนินการให้ถูกต้องเรียบร้อย เช่น หากคนไทยเดินทางเข้ามาทำงาน
  ก็เป็นหน้าที่ของบริษัทผู้จ้างที่จะต้องดำเนินการลงทะเบียนบุคคลต่างด้าว
  หรือหากท่านพักที่โรงแรม โรงแรมก็จะต้องดำเนินการให้ เป็นต้น
  อย่างไรก็ตาม ท่านต้องตรวจสอบ ติดตามสอบถามกับทางบริษัท
  ว่าได้ดำเนินการให้ท่านแล้วหรือยัง
  หากไม่ดำเนินการแล้วท่านจะอยู่ในประเทศรัสเซียโดยผิดกฎหมาย

  พาสปอร์ตและวีซ่า

  ความหมายของ พาสปอร์ตและวีซ่า ตามกฎหมาย

  พาสปอร์ต คือ หนังสือเดินทาง เป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้ พาสปอร์ตบ่งบอกถึงลักษณะส่วนบุคคลของผู้ถือ สัญชาติของผู้ถือ และเป็นเอกสารสำคัญในการเดินทางไปยังประเทศอื่น

  วีซ่า คือ เอกสารที่ประเทศใดประเทศหนึ่งได้ออกให้ภายใต้การพิจารณาของประเทศนั้นๆ แต่เพียงผู้เดียว เพื่อเป็นการอนุญาตให้บุคคลต่างด้าวบุคคลหนึ่งสามารถเดินทางเข้าประเทศนั้นได้ ภายใต้ช่วงเวลาและภายใต้ขอบข่ายของจุดประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ โดยปกติแล้วจะมีการประทับตราที่พาสปอร์ต บางประเทศอาจเป็นในรูปแบบแผ่นสติ๊กเกอร์ หรืออาจเป็นในรูปแบบของเอกสารที่เป็นใบแยกต่างหาก

  บางประเทศอาจมีข้อตกลงเรื่องของการยกเว้นวีซ่า และสามารถเข้าออกได้โดยภายใต้ข้อตกลงที่ทั้งสองประเทศได้กำหนดไว้ เช่น ประเทศไทยและรัสเซีย ซึ่งมีข้อตกลงเรื่องการยกเว้นวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว โดยสามารถพำนักในประเทศอีกประเทศหนึ่งโดยไม่ต้องมีวีซ่าได้ในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าประเทศคู่สัญญา นอกจากนี้ยังมีข้อตกลงอื่นๆที่ส่งผลให้ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศก่อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของพาสปอร์ต ซึ่งมีหลายประเภท ได้แก่ หนังสือเดินทางธรรมดา หนังสือเดินทางข้าราชการ หนังสือเดินทางนักการทูต เป็นต้น ในบางประเทศ หากผู้เดินทางถือพาสปอร์ตนักการทูต ก็สามารถเดินทางเข้าประเทศที่มีข้อตกลงร่วมกันเฉพาะทางการทูต โดยไม่จำเป็นจะต้องขอวีซ่า ในขณะที่ผู้ที่ถือพาสปอร์ตธรรมดาจำเป็นที่จะต้องขอ วีซ่าตามขั้นตอนปกติ เป็นต้น

  การที่ประเทศไทยและรัสเซียได้ทำข้อตกลงยกเว้นวีซ่าร่วมกันไว้ ไม่ได้หมายถึงการยกเว้นวีซ่าสำหรับทุกประเภท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเดินทางนั้นๆ หากท่านเดินทางมารัสเซียเพื่อจุดประสงค์อื่นที่ไม่ใช่เพื่อการท่องเที่ยวแล้ว คนไทยยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องขอวีซ่าเข้าประเทศรัสเซียอยู่ อาทิ การเข้ามาเพื่อจุดประสงค์ทางการศึกษา หรือการทำงาน เป็นต้น

  ในการขอวีซ่าเพื่อเข้ามารัสเซียเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ นั้น ผู้ขอวีซ่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยื่นหนังสือเชิญจาก องค์กร บริษัท หน่วยงาน หรือบุคคล ประกอบกับเอกสารอื่นๆ ในการขอวีซ่าด้วย ตามรัฐกำหนดแห่งรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย ลำดับที่ 1143 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 1998 อย่างไรก็ตาม ผู้เดินทางควรตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งที่สถานทูตหรือสถานกงสุลรัสเซียก่อนออกเดินทางเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาในภายหลัง

  กฎหมายน่ารู้...
  ...ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย เลขที่ 114 บทที่ 5 ได้ระบุรายละเอียดว่าด้วยการที่หน่วยงานรัฐสามารถปฏิเสธการออกวีซ่า แก่ชาวต่างชาติได้โดยไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผล โดยเฉพาะบทที่ 26 ได้กล่าวถึงลักษณะของการปฎิเสธวีซ่าให้กับชาวต่างชาติ ตัวอย่างเช่น
  • ข้อ 1) ไม่มีหลักฐานทางการเงินเพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าจะสามารถอยู่ในรัสเซียได้ภายในช่วงเวลาของการเดินทางดังกล่าว
  • ข้อ 2) ทำผิดกฎหมายการข้ามแดนของรัสเซีย เช่น การขนสิ่งเสพติด หรือการพกพาอาวุธ เป็นต้น
  • ข้อ 3) ให้ข้อมูลผิดหรือบิดเบือนจุดประสงค์ที่แท้จริงที่จะเดินทางมา เช่น การขอวีซ่าเพื่อจุดประสงค์ของการท่องเที่ยวแต่กลับใช้วีซ่านี้เพื่อการเข้ามาทำงาน
  • ข้อ 4) เคยทำผิดกฎหมายอาญารัสเซียในอดีตมากกว่า 2 ครั้ง เช่น ไม่มีการลงทะเบียนเข้าประเทศ (ทำรีจิสเตอร์) หรือการถูกปรับในกรณีที่ขึ้นรถไฟโดยไม่มีตั๋ว
  • ข้อ 5) เป็นผู้เสพสารเสพติด หรือเป็นโรคติดต่อ
  ในบทที่ 27 ได้กล่าวถึงกรณีที่ จำเป็นจะต้องปฎิเสธการให้วีซ่า เช่น 1) เพื่อความปลอดภัยของรัฐ 2) ผู้ขอวีซ่าได้เคยก่ออาชญากรรมในประเทศรัสเซีย (ภายในระยะเวลา 5 ปีแรกของการเกิดอาชญากรรมนั้น) 3) ผู้ขอวีซ่าเคยถูกเนรเทศออกนอกประเทศรัสเซีย (ภายในระยะเวลา 5 ปี หลังจากการเนรเทศ) 4) ผู้ขอวีซ่าไม่ยินยอมที่จะแสดงเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการขอวีซ่า 5) ผู้ขอวีซ่าไม่สามารถแสดงหลักฐานทางการเงินที่เพียงพอในการเดินทาง หรือไม่เพียงพอเพื่อการพำนักชั่วคราวในรัสเซีย

  ประเภทวีซ่ารัสเซีย

  ประเภทของวีซ่ารัสเซียที่ใช้ในปัจจุบัน มี 6 ประเภทหลัก ๆ ด้วยกัน ได้แก่

  1. Tourist Visa
  2. Business Visa
  3. Working Visa
  4. Student Visa
  5. Personal Visa
  6. Transit Visa

  ในการขอวีซ่าเพื่อเข้ามารัสเซียนั้น ท่านควรกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าตามจุดประสงค์ของการเดินทางจริง เช่น หากท่านเดินทางมาเพื่อการท่องเที่ยว ก็ควรระบุว่า “Tourism” หากท่านต้องการมาเพื่อติดต่อทางธุรกิจ ก็อาจจะระบุว่า “Business Meetings” หรือ “Seminars” ถ้าหากท่านต้องการวีซ่าประเภท “Personal Visa” ก็ควรกรอกว่า “Visiting Friends”
  ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย เลขที่ 114 บทที่ 4 มาตราที่ 26 บัตรเชิญ (Invitation / Visa support) เป็นเอกสารพิเศษที่ออกให้โดยองค์กร บริษัท หรือบุคคล เพื่อเชิญให้บุคคลต่างด้าวเดินทางไปรัสเซีย บัตรเชิญดังกล่าวจะเป็นเอกสารที่ทางสถานเอกอัครราชทูตทูตหรือสถานกงสุลรัสเซียจะใช้พิจารณาในการออก วีซ่า และบัตรเชิญสำหรับวีซ่าในแต่ละประเภทก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกัน

  อย่าลืม...
  ...ประเทศไทยและรัสเซียมีข้อตกลงร่วมกันในการยกเว้นการตรวจลงตราวีซ่าที่เป็นไปเพื่อจุดประสงค์ของการท่องเที่ยวที่ไม่เกิน 30 วัน ผลของสัญญาทำให้ทั้งคนไทยและรัสเซียสามารถเข้าเดินทางไปเที่ยวในประเทศคู่สัญญาได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าก่อนเดินทาง

  วีซ่าท่องเที่ยว Tourist Visa

  ออกให้กับผู้ที่ต้องการเดินทางมารัสเซียโดยมีจุดประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว จำนวนการเข้า-ออกประเทศของวีซ่าประเภทท่องเที่ยวของรัสเซียนั้นอาจเป็นการเข้าออก 1 ครั้ง หรือ หลายครั้งก็ได้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้เดินทาง ในการขอวีซ่าประเภทท่องเที่ยวนั้น โดยทั่วไปแล้วผู้ที่ขอวีซ่าจะต้องยื่นบัตรเชิญ ใบจองที่พัก ซึ่งบริษัททัวร์ที่จะออกบัตรเชิญให้ได้นั้นจะต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายและได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงการต่างประเทศ มีรหัสที่ได้รับจากกระทรวงการต่างประเทศ โดยข้อมูลบริษัทเหล่านี้จะต้องปรากฏอยู่ในบัตรเชิญ และเมื่อคุณเดินทางมาถึงรัสเซียแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องทำรีจิสเตอร์ภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่เดินทางมาถึง และจะต้องมีรีจิสเตอร์ตลอดช่วงเวลาที่คุณอาศัยอยู่ในรัสเซีย

  วีซ่าธุรกิจ Business Visa

  วีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางมารัสเซียเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ เช่น เข้ามาเพื่อต่อรองทางการค้า เจรจาทางธุรกิจ สัมมนา เข้าร่วมประชุม ฯลฯ วีซ่าประเภทนี้จะอนุญาตให้อยู่ในประเทศได้เป็นเวลานาน และอาจมีการอนุญาตให้เข้าออกประเทศได้หลายรอบ (Multiple Entries) ตามดุลพินิจของประเทศนั้นๆ วีซ่าประเภทนี้จะสามารถใช้อยู่ในรัสเซียได้ตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 1 ปี และอาจจะเป็นไปได้ทั้งการเข้าออกหนึ่งครั้งและหลายครั้ง

  ในการขอวีซ่าประเภท business visa คุณจำเป็นจะต้องใช้บัตรเชิญเช่นกัน แต่ต้องเป็นบัตรเชิญทางธุรกิจ ที่ออกให้โดยบริษัทหรือองค์กรที่อยู่ในรัสเซียโดยองค์กรเหล่านี้จะส่งข้อมูลของผู้ขอวีซ่าให้กับทางกระทรวง มหาดไทย รัสเซีย หรือ Russian Ministry of Internal Affairs กระทรวงมหาดไทยรัสเซียจะทำการพิจารณาเอกสารและจะส่งบัตรเชิญให้กับองค์กร เมื่อองค์กรหรือบริษัทได้รับบัตรเชิญแล้วก็จะทำการติดต่อกับผู้ขอวีซ่าหรือสถานเอกอัครราชทูตรัสเซีย ทั้งนี้ในบางกรณีทางกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียอาจจะส่งบัตรเชิญไปที่สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียโดยตรงเลยก็ได้ ดังนั้นในบางครั้งผู้ขอวีซ่าจึงไม่จำเป็นที่จะต้องมีบัตรเชิญตัวจริงมาแสดง เพียงแต่ต้องทราบหมายเลขบัตรเชิญ (Telex Number) เมื่อเข้ามาทำการขอวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตรัสเซีย

  ระวัง!!!!!
  …หากท่านเข้ามาทำงานอยู่ในประเทศรัสเซียแล้วต้องการเปลี่ยนบริษัท หรือลาออกไปทำงานที่อื่น หรืออาชีพอื่น ทางบริษัทเดิมมีสิทธิที่จะยกเลิกวีซ่าของท่านได้ในทันที ท่านจำเป็นที่จะต้องขอวีซ่าเข้าประเทศใหม่ภายใต้การเชิญของบริษัทที่ท่านต้องการทำงาน หรือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่แท้จริงในการอยู่ในประเทศรัสเซียของท่าน

  วีซ่าทำงาน Working Visa

  วีซ่าประเภทนี้ออกให้สำหรับผู้ที่มีจุดประสงค์เพื่อมาทำงานในประเทศรัสเซีย เพื่อที่จะได้รับวีซ่าประเภทนี้ผู้ขอวีซ่าจำเป็นที่จะต้องได้รับบัตรเชิญจากบริษัทผู้จ้างก่อนที่จะเดินทางไปขอวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียได้ บริษัทผู้จ้างจะต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนและเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายและได้ลงทะเบียนไว้กับทางการรัสเซียแล้ว ว่ามีสิทธิในการเชิญบุคคลต่างด้าวเข้ามาทำงาน

  ระยะเวลาของวีซ่าจะแตกต่างกันไปตามจุดประสงค์ของการเดินทางและลักษณะของวีซ่าอาจเป็นได้ทั้งสำหรับ 1 ครั้ง (Single Entry) สองครั้ง (Double Entry) หรือว่า หลายครั้ง (Multiple Entry)

  วีซ่าทำงานที่ได้รับจากสถานเอกอัครราชทูตรัสเซีย ท่านจะได้รับวีซ่าที่มีระยะเวลาไม่เกินสามเดือน ทั้งนี้ก็เพื่อให้บริษัทผู้ขอได้ใช้เวลาดังกล่าวไปดำเนินการจดทะเบียนที่กระทรวงมหาดไทยรัสเซีย เมื่อคนงานของตนเดินทางมาถึง และจัดทำวีซ่าใหม่ ประเภทเข้าออกได้หลายรอบ (multiple entry) ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา แต่ทั้งนี้ วีซ่าที่ได้รับจะมีอายุเพียง 1 ปี เมื่อครบกำหนดจะต้องทำการต่ออายุ วีซ่า ปีต่อปี

  วีซ่านักเรียน Student Visa

  วีซ่าประเภทนี้ออกให้สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ามาศึกษาในประเทศรัสเซีย การขอวีซ่าประเภทนี้จำเป็นต้องมีเอกสารยืนยันการรับเข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ผู้ขอวีซ่าต้องการเข้าไปศึกษาเล่าเรียนมาประกอบด้วย ทางสถาบันการศึกษาจะทำหนังสือตอบรับ เป็นหนังสือเชิญเพื่อจัดส่งให้กับผู้ขอวีซ่าใช้ดำเนินการขอวีซ่าต่อไป

  วีซ่าประเภทนี้จะไม่มีกำหนดที่แน่นอน จึงสามารถต่อได้ตลอดเวลา ตราบเท่าที่ผู้ขอวีซ่ายังคงเรียนในสถาน ศึกษานั้นๆ อยู่ แต่ทั้งนี้ผู้ขอวีซ่าจะต้องติดต่อสอบถามที่ฝ่ายบริการนักศึกษาต่างชาติของสถาบันการศึกษาของตนเอง เพื่อที่ทราบหลักการ วิธี และช่วงเวลาที่จะต้องทำการต่อวีซ่า

  วีซ่าธุระส่วนตัว Personal (Private) Visa

  วีซ่าประเภทนี้สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเพื่อมาทำธุระส่วนตัว เช่น เยี่ยมเพื่อน หรือญาติ เป็นต้น วีซ่าธุระส่วนตัวมีระยะเวลา 3 เดือน และสามารถเข้าได้เพียงครั้งเดียว การขอวีซ่าประเภทนี้ผู้ขอจะต้องได้รับบัตรเชิญจากบุคคลที่อาศัยอยู่ในรัสเซีย โดยผู้ทำหนังสือเชิญจะต้องเดินทางไปทำด้วยตนเองที่กองตรวจคนเข้าเมืองในเขตท้องที่ของตนเอง

  วีซ่าเดินทางผ่าน Transit Visa

  วีซ่านี้ออกให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะขอเดินทางผ่านประเทศรัสเซีย โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง เพื่อที่จะทำการเปลี่ยนสนามบินหรือข้ามพรมแดนไปยังประเทศที่สามต่อไป

  วิธีการตรวจสอบวีซ่า

  เนื่องจากคนไทยที่อยู่ในรัสเซียเป็นระยะเวลานานได้แก่ นักศึกษา และคนทำงาน คู่มือเล่มนี้จึงให้ความสำคัญของบุคคลสองกลุ่มนี้เป็นพิเศษ ในบทนี้จะเป็นแนวทางที่ทำให้ผู้ที่เดินทางมารัสเซียด้วยจุดประสงค์ของการศึกษาและการทำงานได้เข้าใจถึงลักษณะวีซ่าของตนเอง รวมถึงสิ่งที่ต้องสังเกตในวีซ่าของตนว่าได้เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายของรัสเซียหรือไม่ โดยในบทนี้จะกล่าวถึงลักษณะของบัตรเชิญ และรูปแบบวีซ่า

  ก่อนอื่น เรามาทำความเข้าใจกับความหมายของคำว่าบัตรเชิญและวีซ่าก่อน

  หนังสือเชิญ คือ เอกสารหนังสือที่ออกให้โดยเจ้าภาพ บุคคล นิติบุคคล องค์กรที่ตั้งอยู่ในประเทศรัสเซีย เพื่อเป็นการเชิญให้บุคคลต่างด้าวบุคคลหนึ่งเดินทางเข้าประเทศรัสเซีย เพื่อจุดประสงค์ใดๆ ก็ตาม เช่น ทำงาน เรียน เป็นต้น ผู้ขอวีซ่าจะต้องนำบัตรเชิญนี้ไปยื่นให้กับทางสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประกอบกับเอกสารอื่นๆ เพื่อขอวีซ่า หากท่านเดินทางมาทำงาน หรือประชุม ผู้ที่ออกบัตรเชิญให้ก็คือ บริษัทหรือองค์กรที่ท่านต้องการเดินทางเข้ามา โดยองค์กรเหล่านี้จะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน และการทำรีจิสเตอร์ หรือการลงทะเบียนวีซ่า หากเป็นนักเรียนก็จะต้องได้รับบัตรเชิญจากสถานศึกษาที่ต้องการเข้าไปศึกษา เป็นต้น

  ตัวอย่างหนังสือเชิญ

  ลักษณะของวีซ่าทำงาน

  โดยปกติแล้ว เมื่อท่านเดินทางเข้ามาทำงานที่รัสเซีย ท่านจะได้รับบัตรเชิญให้เข้ามาทำงานดังตัวอย่างข้างต้น และท่านจะต้องนำบัตรเชิญดังกล่าว แนบมาพร้อมกับเอกสารอื่นๆ เพื่อขอวีซ่าเข้ามาทำงาน ณ สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลรัสเซีย วีซ่าส่วนใหญ่ที่ได้รับมาครั้งแรกเพื่อการเดินทางนั้นมักจะเป็นวีซ่าที่ใช้เข้าประเทศได้เพียงหนึ่งครั้ง (Single entry) และเมื่อเดินทางมาถึงรัสเซียแล้ว บริษัทหรือองค์กรที่รับท่านเข้าทำงานก็จะเป็นผู้ดำเนินจัดทำวีซ่าอีกชนิดหนึ่งให้ โดยวีซ่าประเภทนี้ จะเป็นวีซ่าเข้าออกได้หลายครั้ง (Multiple entry) ลักษณะของวีซ่าประเภทนี้จะเป็นกระดาษที่แยกออกมา ประกอบด้วย 3 ส่วน ภายในระบุข้อมูลของผู้ถือวีซ่า จุดประสงค์ และระยะเวลาของวีซ่า เอกสารนี้ถือเป็นเอกสารที่สำคัญอย่างหนึ่งในการยืนยันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อมีการสอบถามถึงจุดประสงค์ของการเข้าประเทศ ดังนั้น ควรจะต้องตรวจสอบวีซ่าของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เมื่อทราบว่าวีซ่าของตนใกล้จะหมดอายุหรือเกิดการสูญหาย ควรรีบติดต่อกับหน่วยงานที่รับผิดชอบทันที เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาภายหลัง ซึ่งหากปล่อยให้วีซ่าขาดอายุ ท่านอาจจะถูกดำเนินการตามกฎหมายรัสเซียได้

  ตัวอย่างของวีซ่าทำงาน (เข้าออกได้หลายครั้ง)
  คุณรู้ไหมว่า...
  ...อย่างไรก็ตาม องค์กรของรัฐที่ได้รับอำนาจในการพิจารณาตรวจคนเข้าเมืองยังคงไว้ซึ่งอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาต่ออายุวีซ่า ยกเลิกวีซ่า หรือประทับตราวีซ่าใหม่ภายใต้การพิจารณาของตนได้
   
  คุณทราบหรือไม่.....ถึงความแตกต่างระหว่างวีซ่าธุรกิจและวีซ่าทำงาน?....
  ความแตกต่าง
  วีซ่าประเภทธุรกิจ (Multiple entry)
  วีซ่าประเภททำงาน (Multiple entry)
  ความสามารถในการรับหน้าที่และตำแหน่งในการทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  ไม่มีสิทธิที่จะเข้ารับตำแหน่งการทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  สามารถเข้ารับตำแหน่งในการทำงานในบริษัทนิติบุคคลได้ทุกประเภท
  ความสามารถในการรับเงินค่าแรงอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  ไม่มีสิทธิรับจ้าง หรือทำนิติกรรมสัญญาใดๆเพื่อที่จะทำงานและรับค่าแรงภายในประเทศรัสเซีย
  สามารถทำนิติกรรมสัญญาว่าจ้างเพื่อที่จะทำงานในรัสเซียได้
  ความสามารถในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  ไม่มีสิทธิที่จะเป็นตัวแทนบริษัทต่อองค์กรของรัฐ
  มีสิทธิที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทตนต่อองค์กรรัฐทุกแห่งได้
  สถานที่ออกวีซ่า
  วีซ่าธุรกิจประเภทเข้าออกได้หลายครั้ง (Multiple) ออกให้โดยสถานกงสุลรัสเซียในต่างประเทศ และไม่สามารถต่ออายุได้ในประเทศรัสเซีย
  วีซ่าทำงานประเภทเข้าออกได้หลายครั้ง (Multiple) ออกให้ตามใบคำร้องของผู้ว่าจ้างแรงงานที่สำนักงานควบคุมการออกพาสปอร์ตและวีซ่า วีซ่าประเภทนี้สามารถต่ออายุได้โดยไม่จำเป็นจะต้องเดินทางออกนอกประเทศ
  ระยะเวลาในการอยู่
  สามารถอยู่ติดต่อกันภายในประเทศรัสเซียได้ไม่เกิน 182 วัน นับตั้งแต่วันเดินทางมาถึง
  มีสิทธิที่จะอยู่ในประเทศรัสเซียตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในวีซ่า
  ระยะเวลาของการลงทะเบียนวีซ่า
  ระยะเวลาของการลงทะเบียนวีซ่าของผู้ถือ  วีซ่าประเภทธุรกิจมีระยะเวลาไม่เกิน 182 วัน หลังจากนั้นชาวต่างชาติผู้นั้นจะต้องเดินทางออกนอกประเทศรัสเซียและกลับเข้ามาใหม่ และลงทะเบียนวีซ่าใหม่
  ระยะเวลาการลงทะเบียนของวีซ่าทำงานนั้นเป็นการลงทะเบียนโดยอัตโนมัตินับตั้งแต่วันที่ได้รับวีซ่านั้นๆและมีระยะการลงทะเบียนจนถึงวันหมดอายุของวีซ่า
  สิทธิพิเศษของสมาชิกในครอบครัว
  ผู้ติดตามของผู้ถือวีซ่าธุรกิจจะต้องลงทะเบียนวีซ่าเป็นระยะเวลา 6 เดือน และทุกๆ 6 เดือนจะต้องเดินทางออกนอกประเทศ
  ผู้ติดตามของผู้ถือวีซ่าทำงานได้รับวีซ่าเป็นระยะเวลา 1 ปี เช่นเดียวกัน ส่วนการลงทะเบียนวีซ่าเป็นไปตามระยะเวลาของวีซ่าที่ได้ระบุไว้
  
   
  กรุงเทพมหานคร
  มอสโก
  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
  วลาดิวอสต็อก
  เคียฟ
  เยเรวาน
  อัลมาตี
  ทาชเคนท์
  Москва информер погоды
  Банкок информер прогноз погоды
  เรื่องเด่น
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเยือนรัสเซีย
  บทความ
  รูดอล์ฟิโอ ตอนที่ 3

  โดย วาเลนติน ราสปูติน (เขียน)
  ก่อพงษ์ อัศวไชยวศิน (แปล)

  ภาพโดย ????????? ????? ????????????? ******************* ฤดูใบไม้ผลิมาถึงแบบไม่ทันตั้งตัว ผู้คนดูมีชีวิตชีวาผิดหูผิดตาขึ้นมาทันที และ ...
  เอเชียกลางในกระแสอารยะธรรมโลก ตอนที่ 2

  โดย วัฒนะ คุ้นวงศ์
  นักรบเร่ร่อนคอซแซคส์ : ประกายไฟไหม้ลามทุ่ง ในรัสเซียและในเตอร์กิสถาน(7)ซึ่งถูกผนวกเข้าอยู่ในระบบการปกครอ ...

  *** สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ขอสงวนลิขสิทธิ์ในงานเขียนและงานแปลทุกชิ้น ***

  Copyright © 2008-2012 Royal Thai Embassy. All Rights Reserved.