Home
РУССКИЙ   IN ENGLISH    ประกาศ: Announcement by the National Legislative Assembly on the Invitation for the Ascension of the Heir to the Throne ** รัฐบาลไทยโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญลงนามน้อมเกล้าแสดงความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช ** พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วันที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 23.30 น. ** กิจกรรมสอท.: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก จัดงานเลี้ยงรับรองวันกองทัพไทย ** การจัดงานพิธีสตมวารของ สอท. ณ กรุงมอสโก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ** ข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ** The Royal Rainmaking **
Home
 • ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย
 • สถานเอกอัครราชทูต
 • พื้นที่ในความรับผิดชอบ
 • สถานกงสุลในรัสเซียและ CIS
 • กิจกรรมสถานทูต
 • ข่าวและข้อมูลที่น่าสนใจ
 • ฝ่ายกงสุล
 • การศึกษารัสเซีย
 • ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม
 • ข่าวงาน

 •   ติดต่อเรา
  Bolshaya Spasskaya 9
  Moscow 129090, Russia

  โทร: +7495 608-0856
  หมายเลขฉุกเฉิน:
  +๗๙๑๖ ๙๓๙-๒๑๕๕
  แฟกซ์: +7 (495) 690 - 9659

  รายละเอียดและแผนที่ >>>

  ข้อแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยว - สอท. ณ กรุงมอสโก :

  การท่องเที่ยวรัสเซีย

  ข้อแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยว  สาระน่ารู้ก่อนเดินทาง

  การเดินทางเข้ามาในรัสเซียก็เช่นเดียวกันกับการเดินทางไปประเทศอื่นๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะมีการเตรียมพร้อมตั้งแต่ก่อนออกเดินทาง การหาข้อมูลต่างๆ ของประเทศรัสเซียโดยทั่วไป เช่น สภาพอากาศและอุณหภูมิ ที่ตั้งของเมือง และข้อมูลอื่นๆในกรณีฉุกเฉิน ฯลฯ ไว้แต่เนิ่นๆ เผื่อเกิดปัญหาต่างๆ เราจะสามารถเตรียมรับสถานการณ์ได้ทันท่วงที

  อย่าลืม...
  ...เตรียมเอกสารเหล่านี้ก่อนเดินทางไปรัสเซีย
  เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน
  • สำเนาหนังสือเดินทาง
  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนา หรือเอกสารที่ใช้แทนบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน

  สิ่งที่ท่านต้องพบ ณ ท่าอากาศยานรัสเซีย

  ท่าอากาศยานระหว่างประเทศในกรุงมอสโกมี 3 แห่ง คือ สนามบินเชเรเมิยเทียวา-ดวา (Sheremyetevo -2) สนามบินวนุคโกวา Vnukovo และสนามบินดามาเดดาวา Domodedovo หากเปรียบเทียบกันแล้ว สนามบินเชเรเมียเทียวา Sheremyetevo ระบบการตรวจคนเข้าเมืองและการรับกระเป๋าเดินทางยังมีความล่าช้ากว่าสนามบินดามาเดดาวา Domodedovo รวมทั้งสถานที่อาจคับแคบและไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากนัก

  แนะนำ...
  ว่าเมื่อเดินทางมาถึงรัสเซียแล้ว ควรปฏิบัติดังนี้
  • จดที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทและสถานเอกอัครราชทูตฯ
   ติดตัวเอาไว้ตลอดเวลาเมื่อเดินทาง
  • รีจิสเตอร์ หรือลงทะเบียนพำนักของบุคคลต่างด้าว
   ภายในสามวันหลังจากที่ท่านเดินทางมาถึง
   (ข้อมูลเพิ่มดูได้จากหัวข้อการทำรีจิสเตอร์)
  • สำเนาหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน
   สำเนาวีซ่า และรีจิสเตอร์เอาไว้กับตัวอย่างน้อย 1 ชุด
   ในกรณีเมื่อเกิดการสูญหายจะได้มีสำเนาเพื่อใช้ในการดำเนินการต่อไป
  • หมั่นตรวจสอบวีซ่าของตนเองอยู่เสมอ หากวีซ่าขาดอายุ
   ท่านอาจจะถูกปรับ จำคุก และ/หรือถูกส่งตัวกลับประเทศไทยได้
  • ผู้ที่เดินทางมาอยู่ในรัสเซียเป็นเวลานานๆ ควรรายงานตัวไว้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
   และแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพื่อการติดต่อทุกครั้ง
   เพื่อที่ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลจะได้สามารถติดต่อท่านได้
   ในยามฉุกเฉินและจัดทำทะเบียนคนไทยเพื่อให้การช่วยเหลือในกรณีต่างๆ

  สนามบินหลักของเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนั้น มี 2 แห่งด้วยกัน ได้แก่ สนามบินปุลโกวา อดีน Pulkovo 1 และสนามบินปุลโกวา ดวา Pulkovo 2 โดยทั่วไป สายการบินภายในประเทศมักใช้บริการสนามบิน ปุลโกวา อดีน Pulkovo 1 แต่ก็มีสายการบินต่างประเทศบางสายลงจอดที่สนามบินนี้เช่นกัน

  สนามบินแต่ละแห่ง ทั้งในมอสโก และที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มีระยะทางห่างกันมาก ดังนั้น ก่อนเดินทางควรตรวจสอบตั๋วเครื่องบินและวางแผนการเดินทางไว้ล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ตกเครื่อง

  เมื่อเดินทางถึงสนามบิน ท่านจะต้อง กรอกใบขอเข้าเมือง (Immigration Card) ทั้ง 2 ส่วน คือ ส่วน A และ ส่วน B ส่วนใหญ่พนักงานบนเครื่องจะแจกก่อนที่เครื่องจะบินลงจอด หากท่านไม่ได้รับ สามารถหยิบเองได้ที่โต๊ะเคาน์เตอร์สำหรับกรอกเอกสาร

  เมื่อกรอกเอกสารเรียบร้อยแล้ว เข้าคิวรอที่เคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมือง เมื่อได้รับการตรวจเอกสารเรียบร้อยแล้ว จะได้รับส่วน “B” ของใบขอเข้าเมืองพร้อมตราประทับผ่านด่านในใบนั้น คืนจากเจ้าหน้าที่

  หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ท่านสามารถเดินไปรอรับกระเป๋าสัมภาระของท่านได้ที่หมายเลขสายพานที่สายการบินจะประกาศที่หน้าจอเหนือสายพานแต่ละแห่งนั้นเอง

  เมื่อท่านได้หยิบสัมภาระของตนเองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากว่าท่านมีสิ่งของที่ต้องสำแดง จะต้องกรอกใบสำแดงสิ่งของ (ในบางครั้งบางสนามบินบังคับให้กรอกแม้ว่าไม่มีสิ่งของต้องสำแดงก็ตาม) หากท่านมีสิ่งของต้องสำแดงท่านจะต้องแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ได้ทราบโดยท่านจะต้องผ่านด่านช่องสีแดง หากท่านไม่มีสิ่งที่ต้องสำแดง ท่านจึงสามารถเดินออกผ่านช่องสีเขียวได้

  เพื่อเป็นประโยชน์กับตัวท่านเอง เมื่อท่านเดินทางมาถึงรัสเซียแล้ว ควรรายงานตัวต่อสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ (โปรดดูภาคผนวก) เพื่อที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้ติดต่อแจ้งข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ อาทิ การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ฯลฯ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ขึ้น ตลอดจนการอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในกรณีทั่วไป นอกจากนี้ควรติดต่อกับชุมชนชาวไทยในพื้นที่ที่ท่านพำนักอยู่ด้วยเพื่อจะได้ทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหวต่างๆ ของทางสถานเอกอัครราชทูตฯ ในกรณีที่การติดต่อไม่ทั่วถึง

  เมื่อใดก็ตามที่ท่านเดินทางมาถึงรัสเซียแล้ว ไม่ว่าจะมาด้วยจุดประสงค์ของการท่องเที่ยว ทำงาน หรือเรียนและรู้สึกว่าเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้น หรือถูกหลอกลวง ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ ยินดีให้คำปรึกษาและหาแนวทางในการแก้ไข โดยท่านสามารถติดต่อมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ในวันและเวลาราชการ

  Immigration Card คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร?

  เมื่อเดินทางมาถึงประเทศรัสเซีย การผ่านข้ามพรมแดนเข้ามาไม่ว่าจะจากประเทศไทยโดยตรง หรือผ่านจากประเทศอื่นนั้น ต้องมีเอกสารสำคัญคือ เป็นหลักฐานยืนยันว่า ชาวต่างชาติผู้นั้นข้ามพรมแดนเข้ามาอย่างถูกกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายสหพันธรัฐรัสเซียมาตราที่ 30 ข้อที่ 3 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2002 ฉบับที่ 115-fz ได้กล่าวถึงสถานะของชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศรัสเซีย โดยระบุว่า “ชาวต่างชาติที่เข้ามาในรัสเซียจะต้องกรอกใบขอเข้าเมือง พร้อมแนบเอกสารอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลส่วนบุคคลของชาวต่างชาติผู้นั้น เพื่อแสดงเอกสารดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เพื่อขอผ่านชายแดนเข้าประเทศ ในระหว่างที่เดินทางออกนอกประเทศชาวต่างชาติผู้นั้นจะต้องคืนใบขอเข้าเมืองให้กับเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจคนเดินทางออกนอกประเทศ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีหน้าที่ประทับตราสัญลักษณ์ ที่แสดงให้เห็นถึงการเข้ามาในประเทศรัสเซีย และประทับตราการเดินทางออกนอกประเทศรัสเซียของบุคคลผู้นั้น”

  ใบกรอกขอเข้าเมือง เป็นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการเดินทางเข้ามาในอาณาจักรรัสเซียเป็นระยะเวลาชั่วคราวของชาวต่างชาติ ลักษณะของใบขอเข้าเมืองจะมี 2 ส่วน มีขนาด 85x125 ม.ม. ตัวหนังสือเขียนเป็นภาษาอังกฤษและรัสเซีย การกรอก ต้องกรอกตัวหนังสือให้ชัดเจน ใบกรอกขอเข้าเมืองนั้นจะได้รับก่อนที่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเสมอ และถือเป็นเอกสารสำคัญที่บุคคลต่างชาติขาดมิได้


  ตัวอย่าง ใบขอเข้าเมือง

  ชาวต่างชาติที่ขอเข้าเมืองจะต้องกรอกใบขอเข้าเมืองทั้งส่วน A และส่วน B โดยปราศจากการขีดฆ่าหรือแก้ไขใดๆ ทั้งสิ้น ใบขอเข้าเมืองส่วน A เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะเป็นผู้เก็บไว้ และคืนส่วน B ให้กับผู้เดินทาง และผู้เดินทางเข้าประเทศรัสเซียจะต้องเก็บใบขอเข้าเมืองไว้กับตัวตราบเท่าที่ยังอาศัยอยู่ในรัสเซีย และจะต้องคืนให้กับเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจคนเดินทางผ่านแดน เมื่อเดินทางออกนอกประเทศรัสเซีย

  อย่าลืม...
  ...เก็บใบขอเข้าเมืองไว้ให้ดี เนื่องจากจะต้องคืนเมื่อผ่านด่านตรวจออกจากประเทศรัสเซีย
  เพราะหากไม่มีจะถูกเอาผิดทางกฎหมายได้ หากเป็นไปได้ควรทำสำเนาเก็บไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน

  การทำรีจิสเตอร์ (ลงทะเบียนวีซ่า)

  กฎหมายน่ารู้...
  ...ตามประมวลกฎหมายสหพันธรัฐรัสเซีย
  มาตราที่ 20 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2006 N109- F3
  ว่าด้วยการเข้าประเทศของชาวต่างชาติและผู้ไร้สัญชาติ
  ที่เข้ามาในราชอาณาจักรรัสเซียเป็นการชั่วคราว
  จะต้องทำการลงทะเบียนวีซ่าของตนเอง
  ภายในระยะเวลา 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่เดินทางมาถึง
  ทันทีที่ท่านเดินทางมาถึงรัสเซีย ท่านจะต้องดำเนินการลงทะเบียนวีซ่าของตน

  ในการทำรีจิสเตอร์หรือลงทะเบียนวีซ่านั้นเป็นการแจ้งที่อยู่ที่แน่นอนให้กับทางฝ่ายทางการของรัสเซียได้ทราบ ที่อยู่ดังกล่าวคือสถานที่ที่ท่านเดินทางมาถึง เช่น โรงแรม บ้านพัก หรือสถานที่อื่น รวมทั้งบ้านพักเพื่อนฝูง หรือบ้านพักที่มีผู้เอื้อเฟื้อให้ท่านอาศัยอยู่ ทั้งนี้ไม่ว่าท่านจะเดินทางเข้ามาในประเทศรัสเซียด้วยวีซ่าประเภทใดก็ตาม จำเป็นที่จะต้องลงทะเบียนวีซ่า โดยปกติแล้วหากพักที่โรงแรม ทางโรงแรมจะเป็นผู้จัดการให้ หากเป็นการเดินทางเข้ามาทำงาน ทางบริษัทควรเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนวีซ่า แต่อย่างไรก็ตามท่านจะต้องสอบถามกับทางบริษัทเพื่อความแน่ใจว่าได้ดำเนินการดังกล่าวหรือไม่ เพราะหากไม่มีการลงทะเบียนวีซ่าดังกล่าว ถือว่าได้ทำผิดต่อกฎหมายรัสเซีย และเสี่ยงต่อการดำเนินการตามกฎหมาย เช่น ขังคุก และหรือ ปรับ เป็นต้น

  ลักษณะของรีจิสเตอร์หรือการลงทะเบียนวีซ่ามี 2 รูปแบบ คือ แสตมป์บนพาสปอร์ต (แบบที่ 1) หรือเอกสารแยกต่างหาก (แบบที่ 2) ดังภาพ หรือในบางกรณี อาจจะปรากฏได้ทั้งสองรูปแบบ

  แบบที่ 1 แสตมป์บนพาสปอร์ต
   
  แบบที่ 2 (เอกสารแยก)
  อย่าลืม...

  ...พกใบลงทะเบียนวีซ่าแนบกับพาสปอร์ตไว้ทุกครั้ง เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจมีสิทธิ
  ขอตรวจเอกสารของท่านได้ตลอดเวลา หากตำรวจไม่พบเอกสารการลงทะเบียนวีซ่า
  ท่านจะเข้าข่ายทำผิดกฎหมาย ถือเป็นการลักลอบเข้าเมือง
  และอาจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายรัสเซีย
  หากทำเอกสารการลงทะเบียนวีซ่าหาย ท่านจะต้องดำเนินการแจ้งความเอกสารหาย
  และนำใบแจ้งความขอทำเอกสารใหม่กับทางการรัสเซีย

  กฎหมายน่ารู้...
  ...ตามกฎหมายรัสเซีย การทำรีจิสเตอร์ถือว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าบ้าน
  ที่จะต้องไปดำเนินการให้ถูกต้องเรียบร้อย เช่น หากคนไทยเดินทางเข้ามาทำงาน
  ก็เป็นหน้าที่ของบริษัทผู้จ้างที่จะต้องดำเนินการลงทะเบียนบุคคลต่างด้าว
  หรือหากท่านพักที่โรงแรม โรงแรมก็จะต้องดำเนินการให้ เป็นต้น
  อย่างไรก็ตาม ท่านต้องตรวจสอบ ติดตามสอบถามกับทางบริษัท
  ว่าได้ดำเนินการให้ท่านแล้วหรือยัง
  หากไม่ดำเนินการแล้วท่านจะอยู่ในประเทศรัสเซียโดยผิดกฎหมาย  ที่มา: Royal Thai Embassy, Moscow
  Read more: 
   
  กรุงเทพมหานคร
  มอสโก
  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
  วลาดิวอสต็อก
  เคียฟ
  เยเรวาน
  อัลมาตี
  ทาชเคนท์
  Москва информер погоды
  Банкок информер прогноз погоды
  เรื่องเด่น
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเยือนรัสเซีย
  บทความ
  สวัสดีรัสเซีย ตอนที่ 2 รู้จักและเข้าใจคนรัสเซีย

  โดย ภาณุภัค ผ่องอำพันธ์
  สวัสดีครับคุณผู้อ่าน ครั้งนี้ผมจะสวัสดีรัสเซียด้วยการแนะนำให้คุณผู้อ่านได้รู้และเข้าใจถึงบุคลิกลักษณ ...
  มอสโกสำหรับคนไม่เค๊ย ไม่เคย.... ไป

  โดย ชวนชม
  ดิฉันเป็นคนชอบเที่ยวค่ะ และมีความสุขเสมอที่จะได้สะพายเป้ขึ้นรถไฟไปเปิดแผนที่ดูเมืองแปลกๆ ที่เราไม่เคย ...

  *** สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ขอสงวนลิขสิทธิ์ในงานเขียนและงานแปลทุกชิ้น ***

  Copyright © 2008-2012 Royal Thai Embassy. All Rights Reserved.