Home
РУССКИЙ   IN ENGLISH    ประกาศ: Announcement by the National Legislative Assembly on the Invitation for the Ascension of the Heir to the Throne ** รัฐบาลไทยโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญลงนามน้อมเกล้าแสดงความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช ** พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วันที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 23.30 น. ** กิจกรรมสอท.: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก จัดงานเลี้ยงรับรองวันกองทัพไทย ** การจัดงานพิธีสตมวารของ สอท. ณ กรุงมอสโก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ** ข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ** The Royal Rainmaking **
Home
 • ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย
 • สถานเอกอัครราชทูต
 • พื้นที่ในความรับผิดชอบ
 • สถานกงสุลในรัสเซียและ CIS
 • กิจกรรมสถานทูต
 • ข่าวและข้อมูลที่น่าสนใจ
 • ฝ่ายกงสุล
 • การศึกษารัสเซีย
 • ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม
 • ข่าวงาน

 •   ติดต่อเรา
  Bolshaya Spasskaya 9
  Moscow 129090, Russia

  โทร: +7495 608-0856
  หมายเลขฉุกเฉิน:
  +๗๙๑๖ ๙๓๙-๒๑๕๕
  แฟกซ์: +7 (495) 690 - 9659

  รายละเอียดและแผนที่ >>>

  สอท. ณ กรุงมอสโก : การประชุมคณะรัฐมนตรีย่อยร่วมไทย-รัสเซีย : ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของความสัมพันธ์

  ข่าวและข้อมูลที่น่าสนใจ /

  การประชุมคณะรัฐมนตรีย่อยร่วมไทย-รัสเซีย : ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของความสัมพันธ์

  (As of 2016-05-27)

            เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการ โดยเป็นการเยือนรัสเซียของผู้นำระดับนายกรัฐมนตรีของไทยครั้งแรกในรอบ ๑๑ ปี และเป็นการเยือนประเทศนอกภูมิภาคเอเชียเป็นครั้งแรกของนายกรัฐมนตรี

            เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรี ได้หารือกับนายดมิทรี เมดเวเดฟ นายกรัฐมนตรีรัสเซีย ในลักษณะคณะรัฐมนตรีย่อยร่วม ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า ประเทศทั้งสองมีความสัมพันธ์ที่ดีและหวังที่จะร่วมกันสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งของความสัมพันธ์ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันให้สูงขึ้นเป็น ๕ เท่า ภายใน ๕ ปี หรือเป็น ๑๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเร็ว

            ไทยขอบคุณที่รัสเซียสนับสนุนไทยในการจัดทำ FTA ไทย – EAEU และขอให้รัสเซียพิจารณาใช้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนของรัสเซียในอาเซียน และไทยจะใช้รัสเซียเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนของไทยใน EAEU  ซึ่งฝ่ายรัสเซียเห็นว่า ไทยเป็นประเทศคู่ค้าอันดับสองและเป็นคู่เจรจาที่สำคัญของรัสเซียในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ ฝ่ายไทยยืนยันถึงความประสงค์ที่จะเข้ามาลงทุนในรัสเซียให้มากขึ้น โดยเฉพาะด้าน อุตสาหกรรมสินค้าเกษตร อาทิ สินค้าเนื้อสัตว์ และสินค้าประมง และเชิญชวนฝ่ายรัสเซียให้เข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้น โดยเฉพาะด้าน super cluster และเขตเศรษฐกิจพิเศษ และในการเป็นศูนย์ซ่อมอากาศยาน ขณะเดียวกัน ฝ่ายรัสเซียยินดีที่จะสนับสนุนการพัฒนาของประเทศไทยในด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูง  และความมั่นคงพลังงานของไทย นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความร่วมมือด้านการศึกษา โดยฝ่ายรัสเซียเสนอที่จะให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษา และนักศึกษาด้านการทหารของไทย ซึ่งฝ่ายไทยขอให้รัสเซียช่วยดูแลนักเรียนไทยในรัสเซียด้วย

            ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ฝ่ายไทยได้ชวนหน่วยงานด้านอวกาศของรัสเซียมาจัดแสดงนิทรรศการอวกาศในประเทศไทย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยมาสนใจ และสนับสนุนความร่วมมือระหว่าง สวทช. กับ ศูนย์นวัตกรรม Skolkovo เพื่อสร้างความร่วมมือในด้าน startups ด้านการท่องเที่ยว โดยที่การบินไทยจะเปิดเที่ยวบินมายังมอสโกอีกครั้งหนึ่งในปลายปีนี้ ฝ่านไทยเสนอให้มีการการเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างนครเซนปีเตอร์สเบิร์ก – เชียงใหม่/ภูเก็ต ด้วยซึ่งจะช่วยเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างกัน และได้ขอให้รัสเซียสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมาเยือนประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงการเตรียมการจัดงานฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและรัสเซียที่จะครบรอบ ๑๒๐ ปี  ในปี ๒๕๖๐ โดยจะจัดงานดังกล่าวในกรุงเทพฯ กรุงมอสโก และนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

            หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีทั้งสองได้เป็นสักขีพยานการลงนามในความตกลงทั้งสิ้น ๑๔ ฉบับ โดยเป็นความตกลงของภาครัฐ ๖ ฉบับ และความตกลงของภาคเอกชน ๘ ฉบับ ในด้านการทหาร เกษตร ประมง พลังงาน ธุรกรรมการเงินและ SME โดยนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้แทนฝ่ายไทยในการลงนามความร่วมมือด้านกลาโหมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมรัสเซีย นอกจากนี้ สวทช. และ ศูนย์นวัตกรรม Skolkovo ได้ลงนามความตกลงด้าน Startup อีกหนึ่งฉบับ รวมเอกสารความตกลงที่ไทยและรัสเซียได้ลงนามกันทั้งสิ้น จำนวน ๑๕ ฉบับ

            หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีรัสเซียได้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำ เพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและคณะผู้แทนระดับสูงของฝ่ายไทยด้วย

            ในช่วงเช้าของวันเดียวกัน นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานเปิดงาน Thai Russian – Business  Dialogue ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวสุนทรพจน์เชิญนักธุรกิจรัสเซียเข้ามาลงทุนในประเทศไทยที่กำลังจะก้าวสู่การเป็นสังคมอุตสาหกรรม ๔.๐ โดยได้ชี้แจงนโยบานด้านเศรษฐกิจ และสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยให้กับนักธุรกิจรัสเซียและไทยร่วม ๓๐๐ คน พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี ได้เชิญให้รัสเซียเข้าร่วมในการพัฒนาประเทศไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และได้ย้ำว่าเศรษฐกิจจะต้องดำเนินไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย

            นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน – รัสเซียสมัยพิเศษ (ASEAN – Russia Commemorative Summit) ที่เมืองโซชิ ประเทศรัสเซีย ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าเยี่ยมคารวะนายวลาดีมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย และหารือกับนายติ่น จ่อ ประธานาธิบดีเมียนมาด้วย

   

  ที่มา: http://mfa.go.th/
  ข่าวอื่นๆ: 
   
  กรุงเทพมหานคร
  มอสโก
  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
  วลาดิวอสต็อก
  เคียฟ
  เยเรวาน
  อัลมาตี
  ทาชเคนท์
  Москва информер погоды
  Банкок информер прогноз погоды
  เรื่องเด่น
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเยือนรัสเซีย
  บทความ
  ?.?. ????? ????? ?????????? ? ??????? BBQ

  โดย ?????? BBQ
  ...
  ช้อปปิ้งให้เพลิน เดินซื้อให้แฮปปี้

  โดย Happy Tandy
  หลายท่านคงจะเคยได้ยิน คำนิยามแนวขำขันที่มีผู้บัญญัติไว้ให้กับบรรดาทัวร์ไทยทั้งหลาย ที่ว่า “นั่งเป็นห ...

  *** สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ขอสงวนลิขสิทธิ์ในงานเขียนและงานแปลทุกชิ้น ***

  Copyright © 2008-2012 Royal Thai Embassy. All Rights Reserved.