Home
РУССКИЙ   IN ENGLISH    ประกาศ: Announcement by the National Legislative Assembly on the Invitation for the Ascension of the Heir to the Throne ** รัฐบาลไทยโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญลงนามน้อมเกล้าแสดงความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช ** พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วันที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 23.30 น. ** กิจกรรมสอท.: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก จัดงานเลี้ยงรับรองวันกองทัพไทย ** การจัดงานพิธีสตมวารของ สอท. ณ กรุงมอสโก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ** ข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ** The Royal Rainmaking **
Home
 • ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย
 • สถานเอกอัครราชทูต
 • พื้นที่ในความรับผิดชอบ
 • สถานกงสุลในรัสเซียและ CIS
 • กิจกรรมสถานทูต
 • ข่าวและข้อมูลที่น่าสนใจ
 • ฝ่ายกงสุล
 • การศึกษารัสเซีย
 • ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม
 • ข่าวงาน

 •   ติดต่อเรา
  Bolshaya Spasskaya 9
  Moscow 129090, Russia

  โทร: +7495 608-0856
  หมายเลขฉุกเฉิน:
  +๗๙๑๖ ๙๓๙-๒๑๕๕
  แฟกซ์: +7 (495) 690 - 9659

  รายละเอียดและแผนที่ >>>

  สอท. ณ กรุงมอสโก : นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน-รัสเซีย ที่เมืองโซชิ สหพันธรัฐรัสเซีย

  ข่าวและข้อมูลที่น่าสนใจ /

  นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน-รัสเซีย ที่เมืองโซชิ สหพันธรัฐรัสเซีย

  (As of 2016-05-27)

           เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน – รัสเซีย สมัยพิเศษ (ASEAN – Russia Commemorative Summit) ตามคำเชิญของนายวลาดีมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย ณ เมืองโซชิ สหพันธรัฐรัสเซีย ในวาระการเฉลิมฉลองครบรอบ ๒๐ ปีความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและรัสเซีย

            ในการประชุมครั้งนี้ ผู้นำอาเซียนและรัสเซียได้หารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ โดยเน้นการรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะอาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน รวมทั้งการบริหารจัดการภัยพิบัติ โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวสนับสนุนบทบาทของศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย และส่งเสริมให้อาเซียนและรัสเซียขยายความร่วมมือในการต่อต้านยาเสพติดร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส. อาเซียน ด้านเศรษฐกิจ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะขยายการค้าและการลงทุน โดยไทยได้สนับสนุนการลดอุปสรรคทางการค้าของทั้งสองฝ่าย รวมทั้งความร่วมมือในลักษณะ +๑  เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบของแต่ละประเทศ และสนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะมีข้อตกลงการค้าเสรีอย่างครอบคลุมระหว่างอาเซียนและสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Union-EAEU)

            หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรี ผู้นำประเทศอาเซียนอีก ๙ ประเทศ และประธานาธิบดีรัสเซียได้เข้าร่วมการประชุมระหว่างอาหารกลางวันกับผู้แทนจากคณะกรรมาธิการสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Commission) และเลขาธิการองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Cooperation Orgnanization-SCO) โดยได้หารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียน EAEU SCO  รวมทั้งโครงการสายไหมของจีน ทั้งนี้ ไทยได้สนับสนุนการเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ทั้งในภูมิภาคและระหว่างภูมิภาค ทั้งด้านการคมนาคม เศรษฐกิจ และระหว่างประชาชน โดยอาจครอบคลุมองค์การระหว่างประเทศและเวทีการประชุมต่างๆ รวมถึงอาเซียน EAEU SCO และ กรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue-ACD) นอกจากนี้ ฝ่ายไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานของอาเซียนกับองค์การสหประชาชาติในประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน และประธานกลุ่ม ๗๗ ที่นครนิวยอร์ก ยังได้แสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับประเทศหรือองค์การระดับภูมิภาคต่างๆ ที่สนใจในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนปี ค.ศ.๒๐๓๐

            ในการนี้ ผู้นำอาเซียนและรัสเซียได้รับรองปฏิญญาโซชิ และได้รับทราบแผนปฏิบัติการอย่างครอบคลุมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนและสหพันธรัฐรัสเซีย ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ รวมทั้งข้อเสนอแนะจากรายงานของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิอาเซียน-รัสเซียเพื่อเป็นแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือที่ครอบคลุมทุกมิติและผลักดันความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับรัสเซียให้มีผลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นเพื่อมุ่งสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียในอนาคต (ผู้แทนไทยในกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิอาเซียน-รัสเซีย คือ นายนรชิต สิงหเสนี อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศและอดีตเจ้าหน้าที่อาวุโสของไทยในอาเซียน)

            นอกจากนี้ รัสเซียยังได้จัดกิจกรรมคู่ขนานในระหว่างการประชุมสุดยอด ได้แก่ การประชุม ASEAN-Russia Business Forum และกิจกรรมทางวัฒนธรรมซึ่งประกอบด้วยการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมอาเซียน-รัสเซีย และเทศกาลวัฒนธรรมอาเซียน-รัสเซีย

            ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรีได้พบหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียและได้เชิญให้เยือนประเทศไทย ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบที่จะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๒๐ ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-รัสเซีย ด้านการค้าและการลงทุน ฝ่ายรัสเซียพร้อมสนับสนุนไทยในการเจรจาเพื่อจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย นอกจากนี้ ยังพร้อมที่จะสนับสนุนไทยในการจัดตั้งโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรในรัสเซีย และการผลิตสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีสูง ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือในประเด็นความร่วมมือด้านวัฒนธรรรม การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ ฝ่ายไทยยังได้ขอให้ฝ่ายรัสเซียส่งหัวหน้ารัฐบาลเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD) ที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ด้วย

           หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรียังได้พบหารือกับนายถิ่น จอ ประธานาธิบดีเมียนมา โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะร่วมกันทำงานเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของความร่วมมือโครงการทวาย การแก้ปัญหาต่างๆ บริเวณชายแดน และการส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจบริเวณชายแดน โดยมีเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนของทั้งสองประเทศ ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีเมียนมาขอให้ฝ่ายไทยดูแลแรงงานเมียนมาที่เข้าทำงานในประเทศไทยด้วย

   

   

  ที่มา: http://mfa.go.th/
  ข่าวอื่นๆ: 
   
  กรุงเทพมหานคร
  มอสโก
  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
  วลาดิวอสต็อก
  เคียฟ
  เยเรวาน
  อัลมาตี
  ทาชเคนท์
  Москва информер погоды
  Банкок информер прогноз погоды
  เรื่องเด่น
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเยือนรัสเซีย
  บทความ
  สวัสดีรัสเซีย ตอนที่ 3 นี่แหล่ะครับสไตล์รัสเซีย

  โดย ภาณุภัค ผ่องอำพันธ์
  สวัสดีครับคุณผู้อ่านทุกท่าน “สวัสดีรัสเซีย” ในครั้งนี้คล้ายๆ จะเป็นภาคต่อจากครั้งที่แล้วครับอย่างที ...
  เรื่องล้อเล่น

  โดย อันโตน เชคคอฟ
  ก่อพงษ์ อัศวไชยวศิน (แปล)

  คุณเคยเป็นเหมือนผมมั้ย?.......... ...........บางทีคุณ ในชีวิตคุณ ก็เกิดอะไรหลายๆอย่างกับตัวคุณ ที่คุณเองก็ไม่รู้ว่าม ...

  *** สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ขอสงวนลิขสิทธิ์ในงานเขียนและงานแปลทุกชิ้น ***

  Copyright © 2008-2012 Royal Thai Embassy. All Rights Reserved.