Home
РУССКИЙ   IN ENGLISH    ประกาศ: Announcement by the National Legislative Assembly on the Invitation for the Ascension of the Heir to the Throne ** รัฐบาลไทยโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญลงนามน้อมเกล้าแสดงความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช ** พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วันที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 23.30 น. ** กิจกรรมสอท.: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก จัดงานเลี้ยงรับรองวันกองทัพไทย ** การจัดงานพิธีสตมวารของ สอท. ณ กรุงมอสโก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ** ข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ** The Royal Rainmaking **
Home
 • ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย
 • สถานเอกอัครราชทูต
 • พื้นที่ในความรับผิดชอบ
 • สถานกงสุลในรัสเซียและ CIS
 • กิจกรรมสถานทูต
 • ข่าวและข้อมูลที่น่าสนใจ
 • ฝ่ายกงสุล
 • การศึกษารัสเซีย
 • ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม
 • ข่าวงาน

 •   ติดต่อเรา
  Bolshaya Spasskaya 9
  Moscow 129090, Russia

  โทร: +7495 608-0856
  หมายเลขฉุกเฉิน:
  +๗๙๑๖ ๙๓๙-๒๑๕๕
  แฟกซ์: +7 (495) 690 - 9659

  รายละเอียดและแผนที่ >>>

  สอท. ณ กรุงมอสโก : The Royal Rainmaking

  ข่าวและข้อมูลที่น่าสนใจ /

  The Royal Rainmaking

  (As of 2016-12-30)  Water scarcity is one of the most pressing issues facing our world today. The United Nations estimates that more than 40 percent of the global population live in conditions where there is shortage of water. In most of the agrarian countries where agriculture represents a significant source of GDP, the need for water consumption in the sector has inflated to more than 80 percent of the overall demand.

  In Thailand, farming activities take up almost 70 percent of total land use. This requires a high amount of water supply, mostly for the agro-industrial sector. The result is a sporadic dry spell throughout the country. Coupled with high levels of deforestation over decades, the lack of rainfall intensifies aridity, especially during the dry season.

  Having shown interest in science and technology at a young age before enrolling in the Faculty of Science at the University of Lausanne, His Majesty King Bhumibol Adulyadej employed his knowledge based on his vision to improve the living conditions of the people, especially for disadvantaged farmers who continue to suffer from shortages of water. In 1955, during a visit to the most remote areas in Thailand's northeastern provinces, His Majesty observed how weather conditions were cloudy, yet not producing any precipitation. The incident marked the beginning of artificial rain making, acknowledged by Thais as the ‘Royal Rainmaking Project’. His Majesty had realised the feasibility of this project after conducting a series of relevant research on me teorology and weather modification. The first experiment was conducted on 1 July 1969 under the supervision of His Majesty, With Mom Rajawongse (M.R.) Debariddhi Devakula, an expert in agricultural engineering, as an assistant. With the initial result being a success, in 2003 His Majesty was granted a patent from the European Patent Office for weather modification through the Royal Rainmaking technology.

  Ever since the invention was introduced, it has gone through a series of transformations, enabling transfers of technological expertise and attracting cooperation from different actors with a common hope to enhance the efficiency and effectiveness of the artificial rainmaking process. In doing so, the following steps are employed: ‘agitating’to activate cloud formation by using weather modification techniques; ‘fattening’ to activate the accumulation of cloud droplets, and lastly ‘attacking’ to initiate rainfall from the cloud.

  The project later evolved into the Bureau of Royal Rainmaking and Agricultural Aviation under the Ministry of Agriculture and Cooperatives. The establishment manifests the technology's success and practicality in alleviating the water resource management crisis in Thailand. In addition to this, the project serves as a basis for providing technical cooperation to countries with the same desire to combat droughts and improve water management.

  The success of artificial rainmaking drew global attention and brought in requests for knowledge sharing from several Asian countries. The calling has been pronounced as far as the Middle East, where farmers suffer from arid climates and extremely long periods of dry season. Jordan, experiencing a range of 20-200 millimetres of rain annually, has so far been the only country eligible for the operation due to its uniquely disadvantaged geography and climate conditions. The operation is expected to ease the side impact of climate change suffered by the country, which causes a decrease in precipitation from 15 to 60 percent per year.

  Since its birth in 1969, the Royal Rainmaking project continues to alleviate drought problem in Thailand's rural area enabling farmers to harvest without disruption. The Royal Rainmaking Project was made possible through His Majesty’s persistent efforts, talent, skill and most importantly, a sincere and genuine regard for his people and country.

  * * * * *

  ที่มา: สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก
  ข่าวอื่นๆ: 
   
  กรุงเทพมหานคร
  มอสโก
  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
  วลาดิวอสต็อก
  เคียฟ
  เยเรวาน
  อัลมาตี
  ทาชเคนท์
  Москва информер погоды
  Банкок информер прогноз погоды
  เรื่องเด่น
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเยือนรัสเซีย
  บทความ
  บันทึกลับผู้ติดตาม : ตอนที่ ๑

  โดย นายโตสตอย ช้างเท้าหลัง
  ๒๙ เมษายน – ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙  ผมเดินทางออกจากท่าอากาศยานกรุงเทพฯด้วยเที่ยวบิน TG 974 เครื่องออกตามเวลา ๑๐.๒๕ น ...
  9 พฤษภาร่วมฉลองชัยชนะเหนือนาซีเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่สอง

  โดย กุมภกา
  ...

  *** สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ขอสงวนลิขสิทธิ์ในงานเขียนและงานแปลทุกชิ้น ***

  Copyright © 2008-2012 Royal Thai Embassy. All Rights Reserved.